Sundsvall och Timrå fördjupar samarbetet ytterligare

Pressmeddelanden Timrå kommun

Sundsvalls kommun och Timrå kommun föreslås fördjupa samarbetet ytterligare genom att bilda ett gemensamt bolag för att utveckla Torsboda industripark. (Torsboda Industriell Park.) Det gemensamma bolaget kommer säkerställa att förädling av området sker för att möjliggöra etableringen av en storskalig energiintensiv verksamhet. Kommunerna delar på risken och på avkastningen vid en framtida försäljning. Beslut om inriktning och uppdrag kommer att fattas i Sundsvall och i Timrå den 28 mars.

Kraftsamlingen fortsätter och förstärks

Pressmeddelanden Timrå kommun

Sundsvall, Härnösand och Timrå kommuner är överens om att tillsammans växla upp arbetet med att locka energiintensiv industri till Sundsvallsregionen. Närheten till tre stora befolkningscentra gör Torsboda industripark med omkringliggande funktioner och industriområden till Sveriges kvarvarande bästa plats för etableringen av nya gröna framtidsindustrier med många nya arbetstillfällen.

Resultatet från SCB:s medborgarundersökning: Så här upplever medborgarna platsen Timrå

Pressmeddelanden Timrå kommun

I medborgarundersökningen ger medborgarna Timrå ett bra omdöme inom många områden. Inom de flesta områden ligger Timrås resultat högre jämfört med riket. Det finns även områden med förbättringspotential.

Batterifabriken etablerar sig inte på Torsboda industripark

Pressmeddelanden Timrå kommun

Northvolt och Volvo Cars batterifabrik med 2 500 jobb i potten läggs inte i Sundsvallsregionen, vilket naturligtvis är en besvikelse. Men kraftsamlingen fortsätter, att av 49 kommuner vara med i den absoluta slutstriden kring etableringen visar verkligen på platsens möjligheter och kvaliteter samt vår goda förmåga att möta de krav som hör till en sådan etablering.

Hög andel elever med gymnasieexamen i Timrå

Pressmeddelanden Timrå kommun

Över rikssnittet och högt i jämförelse med länets kommuner – 97 % tog examen från Timrå gymnasiums nationella program läsåret 2020/2021. Samtidigt ökar andelen elever i årskurs 6 som når målen i alla ämnen. Det visar Skolverkets senaste statistik.

Symbolisk trädfällning för Timrås nya brandstation

Pressmeddelanden Timrå kommun

Hösten 2023 ska en ny, modern brandstation stå färdig i Timrå. Idag fälldes det första trädet på området, en symbolisk markering för att markarbetet och nästa steg i byggprojektet har inletts.

Timrå kommun möter transportbranschens behov

Pressmeddelanden Timrå kommun

Under kommande tio år behövs 50 000 yrkesförare i Sverige. Nu möter Timrå kommun transportbranschens behov med en ny gymnasial transportinriktning. Idag, tisdag 19 oktober, samlas representanter från branschen och Timrå kommun.

Återinvigning av Y:et i Timrå

Pressmeddelanden Timrå kommun

Helgen 3- 5 september kommer återgivningen av Y:et att ske. I samband med detta fortsätter även lanseringen av Sinnenas Vägar.

Timrå Invest AB kraftsamlar för stor etablering i Sundsvallsregionen

Pressmeddelanden Timrå kommun

Sundsvallsregionen går helhjärtat in i kampen för att Northvolt och Volvo ska etablera nästa batterifabrik i regionen. Timrå kraftsamlar i det kommunala bolaget Timrå Invest AB för att göra det möjligt. Bland annat så bemannas bolaget med kompetens och resurser för att förädla mark i Torsboda och vid Sundsvall Timrå Airport för att möta batteritillverkarnas önskemål.

Betydelsen av ett jobb ─ Ny sommarutställning vid Y:et om värdighet och delaktighet i samhället

Pressmeddelanden Timrå kommun

Den 2 juli klockan 14.00 delar tolv kvinnor och män sina porträtteringar och erfarenheter i årets sommarutställning på Konst- och utställningsgatan vid Y:et.