Enig socialnämnd räknar inte bort det tillfälliga tilläggsbidraget

Pressmeddelanden Timrå kommun

•Kan ge 1325 kronor mer i månaden för en barnfamilj med försörjningsstöd

Digitalt firande av nationaldagen

Pressmeddelanden Timrå kommun

I år ställer Timrå kommun om det traditionella firandet av nationaldagen den 6:e juni till ett digitalt firande. Timråborna bjuds in till ett firande via kommunens webbplats timra.se. Den nya formen av nationaldagsfirande är en lösning då situationen med coronaviruset begränsar möjligheten till fysiska evenemang.

Timrå kommun erbjuder 196 personer feriejobb

Pressmeddelanden Timrå kommun

Det är nu klart att Timrå kommun erbjuder 196 Timråungdomar feriejobb under tre perioder i sommar.

Ekonomiska åtgärder syns i kvartalsrapporten - positiv avvikelse för första gången på två år

Pressmeddelanden Timrå kommun

Timrå kommuns kvartalsrapport, 31/3 2020, redovisar en positiv budgetavvikelse om 17,4 miljoner kronor för perioden. Mycket glädjande är att även årsprognosen för 2020 visar på ett positivt resultat om 8,8 miljoner kronor.

Timråföretagen och kommunen går samman för att hjälpa riskgrupp

Pressmeddelanden Timrå kommun

-Samordnar matinköp

Guldstegen flyttas till Näringslivsveckan

Pressmeddelanden Timrå kommun

Nu beslutar Företagarna Timrå och Timrå kommuns näringslivskontor, med anledning av det rådande läget med Covid-19, att pausa nomineringarna tillsvidare och flytta Guldstegen till hösten.

Timrå kommun vill underlätta för företagen

Pressmeddelanden Timrå kommun

​-Extrainsatt kommunstyrelsesammanträde med anledning av Covid-19 - Påskynda processer för att stötta det lokala näringslivet -Förlänga betalningstider till 150 dagar

Näringslivskontoret samordnar information till företagen i Timrå

Pressmeddelanden Timrå kommun

- Coronaviruset kommer att påverka företagen i vår kommun och vi behöver samverka för att möta de utmaningar de står inför, säger kommunstyrelsens ordförande Stefan Dalin.

Timrå kommun inför distansundervisning för elever på Timrå gymnasium och Vuxenutbildningen Timrå

Pressmeddelanden Timrå kommun

Timrå kommun inför fjärr- och distansundervisning för elever på Timrå gymnasium och vuxenutbildningen Timrå från och med onsdag 18 mars. Bakgrunden är nya rekommendationer från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Beslutet gäller tills vidare.

Nio kvinnor, nio berättelser, nio länder

Pressmeddelanden Timrå kommun

Onsdagen den 4 mars inviger landshövding Berit Högman utställningen Nio kvinnor, nio berättelser, nio länder på Söråkers Folkets hus.