Idrottsrörelsens insatser för integration utvärderas i nytt forskningsprojekt

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Föreningslivet lyfts ofta fram som en väg för att integrera nyanlända i samhället och hålla ungdomar borta från kriminalitet. Inte minst i områden som benämns som utsatta. Hur detta arbete ser ut och vad som faktiskt fungerar är ämnet för ett nytt forskningsprojekt, ett samarbete mellan Södertörns högskola och Riksidrottsförbundet.

"Dilemman i förhörsledarrollen" - Ny bok bygger broar mellan pratik och teori

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Erfarna poliser sitter på enormt mycket kunskap om allt från förhörssituationer till vapenanvändning i skarpa situationer. I en ny bokserie möter denna praktiska erfarenhet forskningen för att bli nya verktyg i polisutbildningen.

Södertörns högskola har tredje största ökningen i landet av antal sökande

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Mest sökta programmen och kurserna på Södertörns högskola

Att veta sin plats – verklighetens postkodlotteri

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Mer information och länkar till rapporten