Fler sökande till Sophiahemmet Högskola till höstens utbildning

Pressmeddelanden Sophiahemmet

När Antagning.se stängde anmälan den 18 april kunde Universitets- och högskolerådet (UHR) räkna in 367 515 anmälningar till höstens program och kurser på universitet och högskolor. En minskning med drygt två procent jämfört med de 376 138 anmälningar som UHR tog emot vårterminen 2016. Sophiahemmets sjuksköterskeprogram är dock en av de utbildningar som går mot strömmen och ökar i antalet ansökningar.

Regeringen har beslutat ge examensrättigheter på forskarnivå

Pressmeddelanden Sophiahemmet

Regeringen har i dag beslutat att ge Sophiahemmet Högskola tillstånd att utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom området människan i sjukdom, vård och hälsa.

Sophiahemmet Högskola får examensrättigheter på forskarnivå

Pressmeddelanden Sophiahemmet

Idag har Universitetskanslersämbetet rekommenderat regeringen att ge Sophiahemmet Högskola tillstånd att utfärda doktorsexamen inom området människan i sjukdom, vård och hälsa.

28 läkare från 16 länder - unik intensivutbildning för nyanlända läkare

Pressmeddelanden Sophiahemmet

Det är svårt för nyanlända läkare att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden, trots att deras kompetens behövs i den svenska sjukvården. Därför har Sophiahemmet Högskola startat en intensivutbildning för att de snabbare ska ta sig in på arbetsmarknaden.

Examenshögtid i Blå Hallen för avgångsstudenter vid Sophiahemmet Högskola

Pressmeddelanden Sophiahemmet

Den 14 juni examinerades ett stort antal avgångsstudenter i Blå Hallen, Stadshuset, Stockholm i närvaro av hedersordförande för Sophiahemmet, ideell förening, H.K.H. Prinsessan Sofia, inbjudna gäster, högskolans personal, familjer och vänner.

Sophiahemmet Högskola erhåller anslag för projektet ”Skräddarsydd utbildning för personer med utländsk yrkesexamen inom hälso- och sjukvård”

Pressmeddelanden Sophiahemmet

Nu står det klart att Sophiahemmet Högskola erhåller ett ramanslag om totalt 3 200 000 kronor från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse för projektet ”Skräddarsydd utbildning för personer med utländsk yrkesexamen inom hälso- och sjukvård” inom Wallenbergstiftelsernas program; Utbildning för ökad integration.

Högtidlig stämning när H.K.H. Prinsessan Sofia delade ut Sophiahemmets förtjänsttecken på Sophiahemmet Högskola

Pressmeddelanden Sophiahemmet

Sedan 1903 har förtjänsttecknet delats ut till Sophiasystrar som kvalificerat sig genom minst 20 år i yrket sedan utbildningen vid Sophiahemmet påbörjades för 25 år sedan.

Ministern för högre utbildning och forskning besökte Sophiahemmet Högskola den 3 maj

Pressmeddelanden Sophiahemmet

För första gången fick Sophiahemmet Högskola besök av ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson. Ministern välkomnades av rektor Johanna Adami och VD för Sophiahemmet, ideell förening Peter Seger den 3 maj.