Högt tryck på Sophiahemmet Högskolas Jobbtorg

Pressmeddelanden Sophiahemmet

Engagemanget från arbetsgivarhåll var rekordstort när Sophiahemmet Högskolas Jobbtorg arrangerades. Även hos studenterna var intresset som vanligt betydande tack vare möjligheten att komma i kontakt med potentiella arbetsgivare.

Ser fram mot forskarutbildningen

Pressmeddelanden Sophiahemmet

När Ingela Rådestad kom till Sophiahemmet Högskola för sju år sedan ville hon utveckla forskningen och bidra till att högskolan skulle få examinera egna doktorander. Och så har det också blivit.

Längre överlevnad väcker svåra frågor

Pressmeddelanden Sophiahemmet

Ofrivilligt barnlösa hittar stöd på nätet

Pressmeddelanden Sophiahemmet

Att få prata om ofrivillig barnlöshet i sociala medier kan ha en viktig terapeutisk funktion. Det konstaterar forskaren Taina Sormunen vid Sophiahemmet högskola, som skriver en doktorsavhandling i ämnet.

Stegräknare ger aktivare liv

Pressmeddelanden Sophiahemmet

I forskningsprojektet Sophia Step Study vill forskarna ta reda på hur patienter med diabetes, eller som är i riskzonen att drabbas, kan ändra sin livsstil och bli mer fysiskt aktiva.

Ytterligare intensivutbildning för nyanlända läkare

Pressmeddelanden Sophiahemmet

Det står nu klart att Sophiahemmet Högskola startar ytterligare en intensivutbildning för nyanlända läkare. Allt för att snabbt ta till vara på hög kompetens som dessutom är mycket eftertraktad på den svenska arbetsmarknaden.

Vården berikas med 200 nyexaminerade sjuksköterskor

Pressmeddelanden Sophiahemmet

I dag examinerar Sophiahemmet Högskola ytterligare 200 Sophiasystrar och specialistsjuksköterskor som kommer att bidra till såväl svensk som internationell hälsa, vård och omsorg under lång tid framöver. Dessutom diplomerades både Silviasystrar samt Silviasjuksköterskor med inriktning mot demenssjukdom.

Toppbetyg för Sophiahemmet Högskola i VFU-ranking

Pressmeddelanden Sophiahemmet

Sophiahemmet Högskola hamnar på fjärde plats i Vårdförbundets VFU-rapport där 700 studenter rankar sin verksamhetsförlagda utbildning. Lärosätet gör därmed ett rejält kliv upp i rankingstegen som omfattar 25 universitet och högskolor.

Sophiahemmet Högskola tillsätter extern utredning av ambulansprogrammet

Pressmeddelanden Sophiahemmet

Rektorn för Sophiahemmet Högskola har fattat beslut om att tillsätta en extern oberoende utredning av specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning ambulanssjukvård. Syftet med den oberoende externa granskningen är att säkra att ambulansprogrammet planerats och genomförts enligt Sophiahemmets egna högt uppställda kvalitetskrav samt följt de regelverk som styr högskolor i Sverige. Utredningen startar under maj månad och beräknas vara klar lagom till terminsstarten hösten 2017.

Fler sökande till Sophiahemmet Högskola till höstens utbildning

Pressmeddelanden Sophiahemmet

När Antagning.se stängde anmälan den 18 april kunde Universitets- och högskolerådet (UHR) räkna in 367 515 anmälningar till höstens program och kurser på universitet och högskolor. En minskning med drygt två procent jämfört med de 376 138 anmälningar som UHR tog emot vårterminen 2016. Sophiahemmets sjuksköterskeprogram är dock en av de utbildningar som går mot strömmen och ökar i antalet ansökningar.