MUCF i ny rapport: Fler insatser behövs för att ge alla unga inflytande

Press Releases Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Unga i Sverige är intresserade av samhällsfrågor och vill vara med och påverka lokalt. Men de upplever oftast att beslutsfattare varken lyssnar eller bryr sig om deras synpunkter. Unga deltar sällan i beslutsprocesserna.

Ny rapport från SKR och MUCF om ungas inflytande lokalt och regionalt

Press Releases Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, undersökt ungas inflytande lokalt. Enkäten skickades i våras ut till totalt 310 kommuner och regioner. En majoritet, 243 kommuner och 17 regioner, svarade.

Avfall Sverige avbryter samarbetet tills vidare

Press Releases Avfall Sverige AB

Avfall Sveriges styrelse har beslutat att tills vidare avbryta arbetet med den sam-verkansplattform som skapats med Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI. Plattformen syftar till att genomföra beslutade förordningar för att nå ökad åter-vinning av förpackningar och tidningar. Avfall Sverige anser att FTI successivt distanserat sig från innebörden i samverkansplattformen.

Semester gäller inte alla. Många dialyspatienter har ”kommunarrest”

Press Releases Njurförbundet

Att planera sin och familjens sommarsemester är en självklarhet för de flesta. Tillhör man en av de drygt 4000 i landet som behöver dialys 3 – 4 gånger per vecka är situationen annorlunda.

-Vi ska ge människor ett bättre liv! Timrå ingår i ett projekt som bygger på evidensbaserad praktik för att stödja socialtjänstens utveckling

Press Releases Timrå kommun

Timrå är en av 26 kommuner som ingår i Sveriges kommuner och landstings (SKL) projekt Kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst. Projektet innebär att kompetensutveckla socialsekreterare utifrån evidensbaserad praktik för att de i sin tur ska ge människor som är i behov av försörjningsstöd ett bättre liv.

Nya digitala tjänster förenklar för företagare i Timrå

Press Releases Timrå kommun

Nu lanserar Timrå kommun ett paket av digitala tjänster som förenklar tillståndshanteringen för restaurangföretagare. E-tjänsterna baseras på de nationellt standardiserade tillstånd som tagits fram i programmet Serverat.

Rekordmånga njurtransplantationer under 2017

Press Releases Njurförbundet

Antalet donationer med organ från avlidna fortsätter att öka. Det visar nya siffror från Svensk Transplantationsförening. Totalt fick 474 njursjuka en ny njure 2017, vilket är rekord.

Timrå klättrar över 100 placeringar i SKL:s Öppna jämförelser av grundskola

Press Releases Timrå kommun

Idag publicerades SKL:s Öppna jämförelser av grundskola 2017. I jämförelsen mellan kommunala grundskolor placerar sig Timrå på plats 110 av landets 290 kommuner. Jämfört med fjolårets rankning har Timrå därmed klättrat 123 platser.

VGR drivande inom området produkter och avfall

Press Releases Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen når goda resultat miljöarbetet genom upphandling. Det framgår av Sveriges Kommuner och Landstings Öppna jämförelser som ger en bild av miljöarbetet i alla Sveriges landsting och regioner. 

Sverige behöver ny organisation för organdonation

Press Releases Njurförbundet

Ny statistik från Svensk Transplantationsförening visar att den ökande trenden av organdonationer från avlidna är stabil och att antalet donationer kan komma att hamna på samma nivå som under 2016, cirka 185.