Kraftsamling fullföljda studier – lyfts som framgångsexempel i Europa

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

När World Health Organization Europe genomförde sitt 68:e kommittémöte i Rom den 17–20 september, var temat implementering av Agenda 2030, med utgångspunkt i rätten till hälsa. Hälsoministrar och högnivådelegationer från regionens 53 medlemsländer deltog i mötet och från Västra Götalandsregionen var Håkan Linnarsson (S), vice ordförande i folkhälsokommittén, inbjuden till en paneldebatt för att lyfta Västra Götalandsregionens stora satsning ”Kraftsamling fullföljda studier” som ett lyckat regionalt exempel på hur man kan arbeta med jämlik hälsa.

Klimatrådet vill ha nationellt klimatmål för konsumtion

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Vår konsumtion skapar stora klimatutsläpp när en tröja sys i Bangladesh eller när en dator tillverkas i Kina. Klimatråd Västra Götaland vill därför införa nationella mål för klimatutsläpp, oavsett var i världen de sker.

En hälsosammare framtid – titeln på WHO:s årsmöte i Göteborg

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen (VGR) tar emot representanter från hela världen när WHO – World Health Organization’s nätverk Regions for Health Network arrangerar sitt årsmöte i Göteborg den 10–12 juni. Agendan för årsmötet är ”Building a healthier future for all: a role to play for everyone” och handlar om FN:s globala hållbarhetsmål och hur medlemsländer och regioner kan arbeta tillsammans för att uppfylla dessa. Här är Sverige och VGR ett framgångsexempel.

Så ska eleverna “Hitta drivet” i skolan

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Skolverket belyser att skillnaden mellan flickors och pojkars slutbetyg i grundskolan ökar. Andelen flickor som uppnått kunskapskraven i alla ämnen ökar medan pojkarna halkar efter. Kommunerna Orust och Dals-Ed har skillnader som är större än i riket. Projektet ”Hitta drivet” syftar till att höja skolresultaten, särskilt för pojkar, och samtidigt få användbar forskning på området. 

Ungas förslag – så ska den psykiska hälsan förbättras

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Idag överlämnades utredningen ”Ungas beställning till samhället” till socialminister Annika Strandhäll. I utredningen har man frågat ungdomarna själva vad de anser borde göras för att förbättra den psykiska hälsan.

– Hur mår västragötalänningarna? Genom folkhälsoenkäten får vi svaret

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Vartannat år genomför Folkhälsomyndigheten enkätundersökningen ”Hälsa på lika villkor?” som riktar sig till befolkningen i åldrarna 16-84 år. Enkäten syftar till att ta reda på hur befolkningen mår och att följa förändringar i hälsa över tid. Resultaten används därefter i planeringen av folkhälsoinsatser i länet för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Västra Götalandsregionen (VGR) i samarbete med Göteborgs Stad deltar i år med ett utökat urval, i år skickas enkäten till nästan 75 000 västragötalänningar. 

Appen ”MatGlad” vinner folkhälsopris – en riktig ap(p)titretare!

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Folkhälsokommitténs motivering lyder:

Regionfullmäktiges ordförande Magnus Berntsson möter EU-kommissionär ansvarig för regionalpolitik Corina Cretu

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Vad ska hända med EU:s stöd till regioner och städer i framtiden? Den frågan kommer Västra Götalandsregionens regionfullmäktigeordförande Magnus Berntsson (KD) diskutera med Corina Cretu, ansvarig kommissionär för regionpolitik vid ett enskilt möte i morgon, 26/9. Cretu har bett om mötet då Berntsson nyligen tillträtt som ordförande för Europas största regionorganisation, Assembly of European Regions (AER). AER driver tillsammans med regionkommittén och flera andra organisationer som samlar lokala aktörer frågan om fortsatt starkt stöd till samtliga regioner i EU när EU:s långtidsbudget nu ska revideras. 

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. Ny kraftsamling för klimatet

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Västra Götaland ska bli en fossiloberoende region 2030. Det ska ske med hjälp av insatser som bedöms ge bäst klimatnytta och som samtidigt stimulerar den regionala utvecklingen. Det beslutade regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län idag.

Lyckat samarbete om personliga hjälpmedel kan fortsätta i Västra Götaland

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Samarbetsavtalet mellan Västra Götalandsregionen och Västra Götalands kommuner om personliga hjälpmedel kommer med stor sannolikhet att fortsätta. Det står klart sedan regionfullmäktige på tisdagen godkänt ett nytt avtal. De 49 kommunernas samarbetsorgan VästKom har också rekommenderat kommunerna att teckna nytt avtal.