Västra Götalandsregionen vill bli pilotregion för fullföljda studier

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Folkhälsokommittén vill att Västra Götaland blir pilotregion för en sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsovård, för att fler ungdomar ska fullföljda sina studier. Kommittén beslutade även om fem ytterligare rekommendationer för det fortsatta arbetet med Kraftsamling fullföljda studier. Kraftsamling fullföljda studier är samlingsnamnet på samarbetet mellan Västra Götalandsregionen (VGR), kommunerna och andra aktörer i Västra Götaland som tillsammans arbetar för att våra ungdomar ska gå ut skolan med godkända betyg. 

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. Ny kraftsamling för klimatet

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Västra Götaland ska bli en fossiloberoende region 2030. Det ska ske med hjälp av insatser som bedöms ge bäst klimatnytta och som samtidigt stimulerar den regionala utvecklingen. Det beslutade regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län idag.

Elsa Agélii får Västra Götalandsregionens kulturpris 2017

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Vinnaren av Västra Götalandsregionens kulturpris 2017 är textilkonstnären Elsa Agélii. Priset delas ut idag den 19 september, under regionfullmäktiges sammanträde i Göteborg. 

Stor EU-konferens i Trollhättan – tema digitalisering

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Nu på torsdag och fredag, 7 till 8 september, anordnas Västsvenska EU-konferensens på Folkets hus i Trollhättan. På talarlistan finns EU-minister Ann Linde (S), Sveriges Digital Champion Jan Gulliksen, med flera andra. Konferensen handlar om EU:s framtid och digitaliseringen.

Storsatsning på elfordon – nytt labb kan etableras i Göteborg

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Idag tillkännagav regeringen att ett elektromobilitetslabb med fokus på utveckling och test av ny teknik för elektrifiering av fordon ska etableras, vilket planeras ske på Lindholmen i Göteborg. Detta flyttar fram det västsvenska fordonsklustrets position inom elektrifiering och Västra Götaland som en innovativ region i omställningen till en fossiloberoende transportsektor. 

Geelys etablering på Lindholmen flyttar fram Västra Götalands position som framstående kunskapsregion

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Geelys etablering av ett innovationscenter med fokus på elfordon gör Västra Götaland till vinnare i den stenhårda konkurrensen om kompetens, företag och arbetstillfällen. Den flyttar också fram Västra Götalands position som en av de främsta regionerna i omställningen till fossiloberoende.

Kulturnämnden i Almedalen 2017: Det står i tidningen, då är det säkert falskt!

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionens kulturnämnd är stolta att presentera årets Almedalenseminarium – om en bransch i kris, om medieskuggan på landsbygden och om en medieutredning som gav upphov till en brännande fråga: hur skapar vi en mediepolitik för hela Sverige?

Nya miljoner till utvecklingsprojekt i Västra Götaland

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionens kulturnämnd beslutade på nämndsammanträdet den 15 juni om stöd till nya Utvecklingsprojekt. Över 8,6 miljoner kronor ska delas ut till 52 projekt.

Stor befolkningstillväxt i Västra Götaland

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

År 2035 förväntas invånarantalet i Västra Götaland att vara nära men ännu inte ha passerat 2 miljoner invånare visar Västra Götalandsregionens befolkningsprognos för 2017-2035. Ökningstakten beräknas vara högst de närmaste åren, med en ökning på i genomsnitt 16- 18 000 personer per år. Mot slutet av perioden ligger ökningen på runt 12 000 personer per år vilket i ett historiskt perspektiv även det är en stor ökning. Det största bidraget till befolkningsökningen kommer från ett stort positivt utrikes flyttnetto. Det betyder att det är många fler som förväntas flytta till Sverige än som förväntas flytta härifrån.

Satsning på höjd informationssäkerhet i kommunerna i Västra Götaland

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Digitalisering bidrar till en modern och samverkande offentlig sektor. Men den digitala utvecklingen ställer också höga krav på informationssäkerhet. Därför satsar nu Västra Götalandsregionen på att stärka arbetet för ökad informationssäkerhet inom kommunerna i Västra Götaland.