Kulturnämnden presenterar 2017 års stipendiater

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Den 15 juni delade Västra Götalandsregionen ut totalt 26 stipendier till personer verksamma i kulturlivet i Västra Götaland.

Vindkraft - goda förutsättningar men stora utmaningar

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Det finns många tillstånd för nya vindkraftverk och tekniken blir allt effektivare och billigare, vilket talar för en kraftig utbyggnad av vindkraften i Sverige. Det konstateras i en ny marknadsanalys från Noden för näringsliv och affärsutveckling inom Nätverket för vindbruk hos Energimyndigheten.

Driftiga unga företagare i Färgelanda och Munkedal prisas med 25 000 kronor vardera

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd har utsett årets två vinnare av Unga Landsbygdspriset i Väst. Den 6 juni prisades Malin Jakobsson, som driver Dalsspira Mejeri AB samt Kristel Detlefsen, som driver Skorpans Djur- och Naturförskola, för framgångsrikt företagande på landsbygden. 

Ny satsning ger Västra Götaland frontposition i lantbrukets digitalisering

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Redan idag används avancerad teknik för automatisk styrning av traktorer, övervakning av kor som ska kalva och djur som väger sig själva. Förutsättningarna ska nu bli ännu bättre för små och medelstora teknikföretag att utveckla och testa smarta tekniklösningar för en effektiv, hållbar och säker livsmedelsproduktion. Västra Götalandsregionen satsar på att föra samman kompetens- och kunskapsområden inom IT, automation och lantbruk. Satsningen sker i samverkan mellan flera tunga aktörer i Skaraborg.

Smart upphandling och energioptimering gav VGR:s miljöstipendium

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Drastiskt minskad resursanvändning genom upphandling av färdiga operationsset och halverad energinota på Mariestads sjukhus gav Västra Götalandsregionens interna miljöstipendium 2017. 

8,5 miljoner ska göra Orust smart och bärkraftigt

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Orust och ön Hvaler i Norge ska bli klimatsmarta och mer självförsörjande genom ett brett treårigt forskningsprojekt byggt på lokalt engagemang. 

Kulturnämnden höjer ersättningarna till konstnärer i Västra Götaland

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionens kulturnämnd satsar närmre en miljon kronor till kulturverksamheter i Västra Götaland inom ramen för MU-avtalet. Totalt nio verksamheter i Västra Götaland ska nu arbeta för att förstärka medverkansersättning till konstnärer. På det här sättet stärks den samtida konsten.

Musikens svar på Gothia Cup

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Vägen mot världens största musikläger för barn och unga fortsätter. Västra Götalandsregionens kulturnämnd satsar nu 1 500 000 kronor för att genomföra det internationella musiklägret Side by Side by El Sistema 2017.

Västra Götalandsregionen satsar på festivaler

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Kulturnämnden satsar 400 000 kronor på kursen Atelier for Young Festival Managers 2018. Kultur i Väst och Göteborg ska därmed få värdskapet för kursen 2018.

15 Mkr till skolan - elever i riskzonen ska fångas upp

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen storsatsar för att fler elever ska lämna grund- och gymnasieskolan med godkända betyg. Genom nya arbetssätt i grundskolan ska elever som visar tecken på att vara i riskzon fångas upp tidigt. Projektet Plug Innan är en del i den större kraftsamling som ska bryta den negativa trenden där allt färre avgångselever i åk 9 har behörighet till gymnasiet.