Kraftsamling fullföljda studier – lyfts som framgångsexempel i Europa

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

När World Health Organization Europe genomförde sitt 68:e kommittémöte i Rom den 17–20 september, var temat implementering av Agenda 2030, med utgångspunkt i rätten till hälsa. Hälsoministrar och högnivådelegationer från regionens 53 medlemsländer deltog i mötet och från Västra Götalandsregionen var Håkan Linnarsson (S), vice ordförande i folkhälsokommittén, inbjuden till en paneldebatt för att lyfta Västra Götalandsregionens stora satsning ”Kraftsamling fullföljda studier” som ett lyckat regionalt exempel på hur man kan arbeta med jämlik hälsa.

Klimatrådet vill ha nationellt klimatmål för konsumtion

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Vår konsumtion skapar stora klimatutsläpp när en tröja sys i Bangladesh eller när en dator tillverkas i Kina. Klimatråd Västra Götaland vill därför införa nationella mål för klimatutsläpp, oavsett var i världen de sker.

En hälsosammare framtid – titeln på WHO:s årsmöte i Göteborg

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen (VGR) tar emot representanter från hela världen när WHO – World Health Organization’s nätverk Regions for Health Network arrangerar sitt årsmöte i Göteborg den 10–12 juni. Agendan för årsmötet är ”Building a healthier future for all: a role to play for everyone” och handlar om FN:s globala hållbarhetsmål och hur medlemsländer och regioner kan arbeta tillsammans för att uppfylla dessa. Här är Sverige och VGR ett framgångsexempel.

Ungas förslag – så ska den psykiska hälsan förbättras

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Idag överlämnades utredningen ”Ungas beställning till samhället” till socialminister Annika Strandhäll. I utredningen har man frågat ungdomarna själva vad de anser borde göras för att förbättra den psykiska hälsan.

VGR och västsvenska näringslivet pressar regeringen om byggstart Göteborg-Borås

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Den 2 februari samlas politiker, ekonomer och infrastrukturexperter i Malmö för att delta i den nationella konferensen ”Byggstart Sverige”, som arrangeras för andra gången. I fokus för konferensen är en av svensk samhällsplanerings mest brännande frågor - Hur ska den nya höghastighetsjärnvägen finansieras? 

Kraftsamlar för fullföljda studier – Västra Götalandsregionen vill bli pilotregion

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

I september tog folkhälsokommittén beslut om att föreslå regeringen att låta Västra Götaland bli pilotregion för en sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsovård, för att fler ungdomar ska fullföljda sina studier. Idag tog regionstyrelsen samma beslut. Regionstyrelsen beslutade även om fem ytterligare rekommendationer för det fortsatta arbetet med Kraftsamling fullföljda studier. Kraftsamling fullföljda studier är samlingsnamnet på samarbetet mellan Västra Götalandsregionen (VGR), kommunerna och andra aktörer i Västra Götaland som tillsammans arbetar för att våra ungdomar ska gå ut skolan med godkända betyg. 

Bred politisk överenskommelse: Nu ska vården komma närmare patienterna

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

I en bred politisk överenskommelse har regionstyrelsen idag antagit en gemensam strategi för att bygga ut den nära vården, koncentrera vård för högre kvalitet och tillgänglighet, utveckla digitala vårdformer och tjänster och sätta fokus på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.

Regionstyrelsen 26 april

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Vid regionstyrelsens möte i Vänersborg på tisdagen beslutade styrelsen bland annat att bygga ut Fristads folkhögskola och satsa 239 miljoner på ny infrastruktur för Östra sjukhuset i Göteborg. Styrelsen föreslår även att fullmäktige beslutar om tidigare avveckling av naturbrukskolan i Dingle och att sälja naturbruksgymnasiernas fastigheter i Dingle och Strömma. 

Regionstyrelsen den 22 mars

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Vid sammanträdet i Vänersborg på tisdagen fattade regionstyrelsen bland annat beslut om årsredovisningen för 2015, bokslutsdispositioner, ett rökfritt VGR samt journalinformation via 1177.se

Regionstyrelsen VGR 8 mars

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Regionstyrelsen sammanträdde på tisdagen i Vänersborg och fattade bland annat beslut om investeringar, nytt resecentrum i Angered, avsiktsförklaring om ökad produktion och användning av biogas, att hyra ut delar av Dingle naturbruksskola till Munkedals kommun samt att skriva till regeringen om ett pilotprojekt för att förbättra matchningen mellan arbetslösa och lediga arbeten i Fyrbodal.