Människor med stora behov hamnar helt utanför!

Pressmeddelanden RBU

De senaste sju åren har drygt 1 000 personer fått sin assistansersättning från Försäkringskassan indragen och istället blivit ett fall för sin kommun. Socialstyrelsen konstaterar i sin senaste lägesrapport att detta innebär en kraftig minskning av antalet assistanstimmar. Och för en del personer av de dryga 1 000 blir det inga insatser alls när de går från Försäkringskassan till kommunen.

Avslöjat fusk inom assistansersättning är mindre än i jämförbara ersättningar

Pressmeddelanden RBU

Under rubriken ”Assistansfusk för miljoner - nu ska fler bolag granskas” skriver Dagens Nyheter idag om att Försäkringskassan ska fortsätta sin granskning av assistansbranschen. RBU anser att det är viktigt att oseriösa aktörer avslöjas och lagförs i den mån det begås brott med assistansersättning. Men det finns en risk att det sprids missuppfattningar om att fusk och kriminalitet är mer utbrett inom assistansersättningen än inom andra ersättningar från Försäkringskassan.

RBU kommenterar Socialstyrelserapport: Kommunerna misshandlar LSS!

Pressmeddelanden RBU

Kommuner i Sverige har själva hittat på egna regler för hur personlig assistans ska beviljas. Det framgår av en kartläggning som Socialstyrelsen har gjort på regeringens uppdrag.

Pressinbjudan: 50 personliga assistenter hbt-certifieras

Pressmeddelanden Eskilstuna kommun

Som ett led i bemötande av brukare och kvalitetssäkring av våra verksamheter har 50 personliga assistenter i Eskilstuna kommun genomgått hbt-certifiering i regi av RFSL.Vi bjuder in media till certifieringsceremonin.Tid: tisdag 2 december kl 10.00 – 11.00Plats