Flera av Närhälsans vårdcentraler håller öppet längre

Pressmeddelanden Närhälsan

För att möta det lokala behovet hos patienterna och öka tillgängligheten erbjuder nu allt fler av Närhälsans vårdcentraler utökade öppettider.

Närhälsans årsredovisning 2021

Pressmeddelanden Närhälsan

Under torsdagen klubbades Närhälsans årsredovisning för 2021. Året präglades i hög grad av den pågående pandemin men tack vare fantastiska insatser från medarbetarna har verksamheten fungerat väl trots snabba förändringar i uppdraget.

Så får Närhälsan fart på vaccineringen bland unga i Angered

Pressmeddelanden Närhälsan

För att öka vaccinationstakten bland unga påbörjar Närhälsan Angered Vårdcentral ett samarbete med Angeredsgymnasiet, där man hoppas kunna vaccinera mer än 400 elever på plats i skolan.

Närhälsan får goda betyg i patientenkät

Pressmeddelanden Närhälsan

För sjunde året i rad har Närhälsan frågat patienter som besökt vårdcentraler, barnavårdscentraler och rehabmottagningar om hur de uppfattade sitt besök. 12 880 personer besvarade enkäten som gjordes i april i år.

Läkare på Närhälsan blev Årets Diabetolog

Pressmeddelanden Närhälsan

Svensk förening för diabetologi delade nyligen ut priset ”Årets Diabetolog”. Närhälsans läkare Margareta Hellgren var en av två läkare i Sverige som fick årets pris. Margareta fick sitt pris för sitt mångåriga arbete med diabetes och diabetesprevention.

Frukostseminarium om psykiatrisk mottagning för unga vuxna

Pressmeddelanden Närhälsan

En chans att lära mer om psykisk ohälsa bland unga vuxna och mottagningens verksamhet.

Forskning visar på ärftlighet för fickor i tjocktarmen

Pressmeddelanden Närhälsan

Johan Granlund, forskare och läkare på Närhälsan Lysekil vårdcentral, undersöker i en avhandling bland annat eventuell kopplingen mellan divertikelsjukdom – vilket är fickor i tjocktarmen - och tjocktarmscancer. Även sjukdomens ärftlighet och risken för behov av sjukhusvård undersöktes.  Nyligen disputerade Johan Granlund vid Karolinska Institutet i Stockholm med sin avhandling.

Barn i prioriterade områden i Göteborg får nu sex hembesök av barnhälsovården och socialtjänsten

Pressmeddelanden Närhälsan

Den här veckan börjar barnhälsovården och socialtjänsten tillsammans att erbjuda sex hembesök till familjer som har fått sitt första barn. Först ut är alla barn vid Närhälsan Opaltorget BVC i Västra Göteborg. Satsningen sker i prioriterade områden i Göteborg och baseras på hembesöksprogrammet som har gett goda resultat i Rinkeby.

Kampen mot benskörhet- 5/10 invigs Backa osteoporosmottagning

Pressmeddelanden Närhälsan

Fredagen den 5:e oktober kl.14:00 är det officiell invigning av Backa osteoporosmottagning. Ett resultat av en tvåårssatsning inom Västra Götalandsregionen. Osteoporosenheten finns i samma byggnad som Backa vårdcentral och är designad med ett bredare patientperspektiv för att understödja sitt specifika syfte: att minska antalet frakturer.

Allt fler nöjda med Närhälsan

Pressmeddelanden Närhälsan

16 000 patienter på Närhälsans mottagningar svarade i april-maj på en enkät om upplevelsen av sina besök. Resultatet visar att allt fler är nöjda jämfört med året innan då samma frågor ställdes. 96,5% av de tillfrågade höll med om påståendet Jag är nöjd med mitt besök. Resultatet är ett snittvärde av svaren på alla mottagningar.