Bred politisk överenskommelse: Nu ska vården komma närmare patienterna

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

I en bred politisk överenskommelse har regionstyrelsen idag antagit en gemensam strategi för att bygga ut den nära vården, koncentrera vård för högre kvalitet och tillgänglighet, utveckla digitala vårdformer och tjänster och sätta fokus på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.