Lägesrapport VGR: Pandemin går in i ett nytt skede

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Från och med 9 februari tas många nationella åtgärder mot covid-19 bort och den breda allmänhetens provtagning upphör. “Att restriktionerna hävs betyder att pandemin går in i ett nytt skede. Men viruset finns kvar runt omkring oss och alla behöver fortsätta att förhålla sig till det”, säger Leif Dotevall, ställföreträdande smittskyddsläkare vid Smittskydd Västra Götaland.

Dags att vaccinera sig mot influensa

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Den 9 november startar årets influensavaccination. De första veckorna prioriteras personer som har en sjukdom som gör att man har ökad risk att bli allvarligt sjuk i influensa, gravida och personer som är 65 år eller äldre. Vaccinationen är gratis för dessa grupper. "Vaccination är ett av de bästa sätten att skydda sig mot influensa", säger Leif Dotevall, ställföreträdande smittskyddsläkare på Smittskydd Västra Götaland.

Lägesrapport VGR: Oro för ökad smittspridning under semestern

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Antalet fall av covid-19 i Västra Götaland ökade med 19 procent under vecka 29. Smittskydd Västra Götaland ser med oro på att det förekommer en hel del trängsel där många människor samlas. "Vi har sett det under sommaren och nu börjar effekterna komma", säger ställföreträdande smittskyddsläkare Leif Dotevall. Samtidigt fortsätter vaccinationerna mot covid-19. Västra Götalandsregionen uppmanar dem som inte ännu vaccinerat sig att passa på nu, då en period med minskad tillgång på vaccin väntar.

Lägesrapport VGR: Ökande smittspridning och färre vaccindoser i augusti

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Under vecka 28 konstaterades 377 nya fall av covid-19 i Västra Götaland, en ökning med 50 procent från föregående vecka. Samtidigt har vaccinationerna i Västra Götaland gått snabbt framåt. Invånare födda 2005 och tidigare kan boka vaccination från den 11 augusti.

Lägesrapport VGR: Nu är två av tre vaccinerade i Västra Götaland

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Tack vare den senaste tidens goda vaccintillgång går vaccineringen av invånare i Västra Götaland snabbt framåt. Nu har 66 procent av alla vuxna fått minst en dos vaccin och över 42 procent är fullvaccinerade. Smittspridningen i Västra Götaland ligger fortsatt på en låg nivå men smittskyddsläkaren varnar för oförsiktigt resande i sommar.

Lägesrapport VGR: Sex av tio vuxna i Västra Götaland är vaccinerade

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Antalet personer som är vaccinerade mot covid-19 ökar kraftigt i Västra Götaland. Nu har mer än 60 procent av alla vuxna fått minst en dos vaccin. Smittspridningen i Västra Götaland ligger samtidigt på en fortsatt låg nivå – men pandemin är inte över och alla måste fortsätta ta ansvar för att stoppa covid-19.

Lägesrapport VGR: Färre sjuka minskar trycket på vården

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Antal nya fall av covid-19 i fortsätter att minska i Västra Götaland och allt färre behöver sjukhusvård, inte minst bland äldre. Det går åt rätt håll men ännu är det för tidigt att ta utvecklingen för given, menar smittskyddsläkaren.

Digital pressträff 24 februari: Så hanterar Västra Götalandsregionen covid-19

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Under vecka 7 konstaterades 4 762 nya fall av covid-19 i Västra Götaland, vilket är 1 procent mer än föregående vecka. Västra Götalandsregionen bjuder in till en digital pressträff, i morgon onsdag 24 februari klockan 13:00.

VGR lägesrapport: Färre fall av covid-19, men stickprov tyder på förekomst av den brittiska virusmutationen

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Under vecka 4 konstaterades 4 160 fall av covid-19 i Västra Götaland. Det är en minskning med två procent jämfört med föregående vecka. Kartläggning tillsammans med Folkhälsomyndigheten talar för att cirka tio procent av de bekräftade fallen under vecka 4 kan vara orsakade av den brittiska virusmutationen.