Kraftigt ökat söktryck till höstens utbildningar på Södertörns högskola

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Preliminära siffror från Verket för högskoleservice (VHS) visar ett kraftigt ökat söktryck till Södertörns högskola. Antalet ansökningar har ökat med hela 24 procent jämfört med motsvarande period förra året. Riksgenomsnittet av antalet ansökningar ligger på en 11-procentig ökning.

Från aktivism till folkbildning – Forskardag på Södertörns högskola

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Aktivism i Lettland, Europarådets granskning av Ukraina och ett Amnesty i förändring - det är några exempel på ny forskning som presenteras under Forskardagen den 29 april. Forskardagen är öppen för alla intresserade. Det är en dag för dig som är nyfiken på nya forskningsrön inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap. Kom och möt forskarna bakom resultaten under en eftermiddag fylld med populärvetenskapliga föreläsningar. Välkommen!

Synen på naturen - kan humaniora och naturvetenskap mötas?

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Vad kan vi idag lära av den tyske naturforskaren och upptäcktsresanden Alexander von Humboldt (1769-1859)? Vid en öppen föreläsningpå Södertörns högskola den 23 april berättar Anne Buttimer, professor emerita i geografi vid University College Dublin, om synen på naturen ur ett naturvetenskapligt och humanistiskt perspektiv. Kan humaniora och naturvetenskap mötas?

Sällskapsdjur i olika religiösa traditioner– unik sommarkurs på Södertörns högskola

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Hur ser man på sällskapsdjur i olika religiösa traditioner? Hur påverkas vi av vårt förhållande till våra sällskapsdjur? Religionsvetenskapen vid Södertörns högskola erbjuder nu en kulturhistorisk sommarkurs som fokuserar på människans förhållande till sina sällskapsdjur.

Vässad lärarutbildning ger studenterna mer

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Under 2008 har Södertörns högskola arbetat hårt med att utveckla lärarutbildningen för att studenterna ska möta en utbildning som inte bara uppfyller de strängt satta kvalitetskraven, utan som också ger mer till studenterna både i lektionssalen och utanför.

Spökskeppet – Östersjöns bäst bevarade äldre skeppsvrak

Pressmeddelanden Södertörns högskola

Ny marinarkeologisk forskning om skeppsvrak i Östersjön presenteras på Södertörns högskola den 4 februari. Johan Rönnby, docent i arkeologi vid Södertörns högskola, visar bilder och film och berättar om fynden.