Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 20 februari

Press Releases Västra Götalandsregionen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen avsätter fem miljoner kronor till Västra Götalandsregionens (VGR) del av finansieringen av Biobank Väst 2019. Det är en höjning med 1,5 miljoner kronor och görs för att finansiera nya lagbundna krav samt för utveckling av verksamheten.

Kraftsamling fullföljda studier – lyfts som framgångsexempel i Europa

Press Releases Västra Götalandsregionen

När World Health Organization Europe genomförde sitt 68:e kommittémöte i Rom den 17–20 september, var temat implementering av Agenda 2030, med utgångspunkt i rätten till hälsa. Hälsoministrar och högnivådelegationer från regionens 53 medlemsländer deltog i mötet och från Västra Götalandsregionen var Håkan Linnarsson (S), vice ordförande i folkhälsokommittén, inbjuden till en paneldebatt för att lyfta Västra Götalandsregionens stora satsning ”Kraftsamling fullföljda studier” som ett lyckat regionalt exempel på hur man kan arbeta med jämlik hälsa.

Presskonferens efter hälso- och sjukvårdsstyrelsen 21 juni

Press Releases Västra Götalandsregionen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen sammanträder onsdagen den 21 juni. Efter sammanträdet hälsas media välkomna till en presskonferens.

Bred politisk överenskommelse: Nu ska vården komma närmare patienterna

Press Releases Västra Götalandsregionen

I en bred politisk överenskommelse har regionstyrelsen idag antagit en gemensam strategi för att bygga ut den nära vården, koncentrera vård för högre kvalitet och tillgänglighet, utveckla digitala vårdformer och tjänster och sätta fokus på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.

Presskonferens efter hälso- och sjukvårdsstyrelsen 16 mars

Press Releases Västra Götalandsregionen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen sammanträder torsdagen den 16 mars. Efter sammanträdet hälsas media välkomna till en presskonferens.

Förlängt avtal med SOS Alarm

Press Releases Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen tecknar avtal med SOS Alarm om alarmering, prioritering och dirigering inom ambulansverksamheten.

Stöd till behandlingsteam för unga flyktingar

Press Releases Västra Götalandsregionen

Beslut från hälso- och sjukvårdsstyrelsen kring behandlingshem för unga flyktingar, förstärkning av första linjens vård vid psykisk ohälsa hos unga och förslag till nationellt uppdrag inom cancervården till Sahlgrenska Universitetssjukhuset.