Ny Kyrkokalender med fokus på gudstjänsten

Pressmeddelanden Verbum AB

Svenska kyrkan, som en del i den världsvida kyrkan, är ett perspektiv som fångas i 2021–2022 års utgåva av Kyrkokalendern. På temat Ett enda bröd – en enda mänsklighet förs vi i bokens fördjupande och reflekterande texter genom kyrkoåret och närmare gudstjänstens olika delar.

Ny bok om kyrk- och gudstjänstvärdens viktiga uppgift

Pressmeddelanden Verbum AB

Rollen som kyrk- och gudstjänstvärd är viktig och mångfacetterad. Boken Värd i Guds tjänst. Om människor, texter och föremål i kyrkans rum handlar om hur du som kyrkvärd kan göra skillnad i mötet med gudstjänstbesökaren. Ulf Lindgren ger konkreta tips och råd som gör dig säkrare i din roll och får gudstjänstbesökaren att känna sig sedd.

Ny bok om kyrk- och gudstjänstvärdens viktiga uppgift

Pressmeddelanden Verbum AB

Rollen som kyrk- och gudstjänstvärd är viktig och mångfacetterad. Boken Värd i Guds tjänst. Om människor, texter och föremål i kyrkans rum handlar om hur du som kyrkvärd kan göra skillnad i mötet med gudstjänstbesökaren. Ulf Lindgren ger konkreta tips och råd som gör dig säkrare i din roll och får gudstjänstbesökaren att känna sig sedd.

Liv i kyrkan – Kyrkan i livet

Pressmeddelanden Verbum AB

Katarina kyrka brann 1995 och byggdes upp igen.

Gudstjänstens kärnvärden - Ny bok av Martin Modéus

Pressmeddelanden Verbum AB

Verbum ger nu ut Martin Modéus bok Gudstjänstens kärnvärden – om relationer, värden och form i gudstjänsten.