VGR lägesrapport: Färre fall av covid-19, men stickprov tyder på förekomst av den brittiska virusmutationen

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Under vecka 4 konstaterades 4 160 fall av covid-19 i Västra Götaland. Det är en minskning med två procent jämfört med föregående vecka. Kartläggning tillsammans med Folkhälsomyndigheten talar för att cirka tio procent av de bekräftade fallen under vecka 4 kan vara orsakade av den brittiska virusmutationen.