Frölunda Specialistsjukhus har landets bästa diabetesmottagning

Press Releases Sjukhusen i väster

När Svensk förening för diabetologi, SFD, utsåg den bästa specialistmottagningen för diabetes i Sverige 2021 stod Sjukhusen i väster/Frölunda specialistsjukhus som vinnare bland ett 90-tal konkurrerande mottagningar i landet.

Världsnjurdagen – Njursjukdom en allvarlig vanlig sjukdom som upptäcks för sent

Press Releases Njurförbundet

Kronisk njursjukdom ökar i Sverige och i världen. Om 20 år beräknas njursjukdom vara den femte vanligaste dödsorsaken. Men kunskapen om njursjukdomar är låg och alltför många går länge utan en fastställd diagnos.

Ett av medicinhistoriens största genombrott fyller 100

Press Releases Sophiahemmet

Det är 100 år sedan insulinet upptäcktes och revolutionerade behandlingen av diabetes. En sjukdom som gått från att vara en dödsdom till att bli en kronisk sjukdom som kan behandlas och är fullt möjlig att leva med.

Kolla blodtrycket i Nordstan

Press Releases Njurförbundet

Njursvikt är en dold folksjukdom och en av tio svenskar har njurpåverkan. Ett förhöjt blodtryck är oftast det första tecknet. Om upptäckten sker tidigt går det att bromsa utvecklingen.

VÄRLDSNJURDAGEN 14 MARS – En av tio har tyst sjukdom

Press Releases Njurförbundet

En av tio svenskar har kronisk njursjukdom, en sjukdom som kan bli livshotande. De flesta vet inte att de är drabbade. Njurförbundet vill se screening av riskgrupper.

Njurtransplanterade kan snart slippa immunhämmande medicin

Press Releases Njurförbundet

Medicin som sänker immunförsvaret i samband med transplantationer ger ökad risk för cancer, diabetes, och livshotande infektioner. Med en ny behandling i sikte, ska livslång immunhämning inte behövas.

Världsnjurdagen – Njurförbundet uppmanar alla att kolla blodtrycket

Press Releases Njurförbundet

Njursjukdomar kommer smygande. Ofta upptäcks inte nedsatt njurfunktion förrän det är för sent att göra något åt. På Världsnjurdagen torsdag 9 mars slår Njurförbundet ett slag för tidig upptäckt.

Diabetesförbundet skickar öppet brev till regeringen

Press Releases Svenska Diabetesförbundet

– Barn med diabetes måste ha en självklar rätt till en bra och säker skolgång. En förutsättning för det är att föräldrarna ges möjlighet att utbilda lärare och skolpersonal om sjukdomen och barnets individuella vårdbehov. Försäkringskassans nya tolkning av VAB-reglerna medger inte detta vilket försätter både föräldrar och barn i en ohållbar situation, säger Diabetesförbundets ordförande Fredrik Löndahl.

Skolhälsovården riskerar missa barn med njurproblem

Press Releases Njurförbundet

VÄRLDSNJURDAGEN 10 MARS

Allt om Diabetes är här!

Press Releases Svenska Diabetesförbundet

Svenska Diabetesförbundet skickar i dagarna ut det första numret av den nya medlemstidningen Allt om Diabetes. Tidningen är en del i förbundets utveckling mot ett modernare förbund, samt en del i arbetet att få större effekt i det påverkans- och informationsarbete som bedrivs.