Lägesrapport VGR: Antalet bekräftade fall av covid-19 fortsätter öka

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Antalet nya bekräftade fall av covid-19 ökar och 664 fall rapporterades i Västra Götaland föregående vecka. ”Spridningen av covid-19 ökar även om det fortfarande är på ganska låga nivåer. Är du förkyld, utsätt inte andra för smitta”, säger Leif Dotevall, ställföreträdande smittskyddsläkare.

Lägesrapport VGR: Antalet bekräftade fall av covid-19 ökar i Västra Götaland

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Antalet nya bekräftade fall av covid-19 ökar i Västra Götaland. ”Pandemin har inte släppt taget. Om du känner dig förkyld ska du stanna hemma och räkna med att det är covid-19”, säger Leif Dotevall, ställföreträdande smittskyddsläkare. Nu ökar även antalet patienter med covid-19 på sjukhusen i Västra Götaland.

Stöd för återhämtning efter pandemin ska stärka medarbetare och chefer i Eskilstuna kommun

Pressmeddelanden Eskilstuna kommun

Pandemin har under en lång period inneburit en hög belastning för chefer och medarbetare i Eskilstuna kommun. I samband med årets första delårsrapport fattade kommunfullmäktige därför beslut om ett riktat stöd på drygt 20 miljoner till medarbetare och chefer inom vård, omsorg, förskola och skola.

Femton organisationer som arbetar med människor i utsatta situationer får dela på 48 miljoner i statsbidrag

Pressmeddelanden Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar 48 miljoner kronor till ideella organisationer och trossamfund.

Civilsamhällets digitalisering skapar både möjligheter och hinder

Pressmeddelanden Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Civilsamhället har digitaliserats i snabb takt under pandemin. Nationella och regionala organisationer har klarat omställningen bäst. Mindre och lokala organisationer har oftare haft större utmaningar. Vissa har pausat sina verksamheter och har nu en längre startsträcka för att komma i kapp och få del av den digitala utvecklingen. Digitaliseringen har skapat trösklar som inte alla har klarat att ta sig över.

Eskilstuna kommun deltar i EU-projekt som ska stötta elever som blivit drabbade av covid-19

Pressmeddelanden Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun deltar i ett projekt som finansieras av Europeiska socialfonden. Projektet syftar till att stötta gymnasieelever, som har påverkats av coronapandemin, att klara sina studier.

VGR erbjuder en fjärde dos vaccin till alla födda 1957 och tidigare

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen, VGR, erbjuder nu en fjärde dos vaccin mot covid-19 till alla som är födda 1957 och tidigare. Sedan tidigare erbjuds en fjärde dos till personer på särskilt boende (SÄBO), personer med hemtjänst eller hemsjukvård och alla som är 80 år eller äldre.

Lägesrapport VGR: Viktigt att alla över 80 år tar sin fjärde dos vaccin

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

I mitten av februari öppnade Västra Götalandsregionen för vaccination av en fjärde dos för alla personer över 80 år. Nu uppmanar vaccinationssamordnare Kristine Rygge att alla i denna grupp tar chansen och bokar en tid: "Jag ser att allt för få i denna grupp har vaccinerat sig en fjärde gång. Jag vill uppmana alla som är 80 år och äldre att boka en vaccinationstid."

Eskilstuna kommun påbörjar en återgång och sparar erfarenheter för framtiden

Pressmeddelanden Eskilstuna kommun

I takt med att restriktioner mot covid-19 tas bort avvecklas Eskilstuna kommuns krisledningsstaber. När pandemin nu går in i en ny fas är det viktigt att bevara erfarenheter från den här historiska tiden. Därför pågår en insamling av berättelser, från både stora och små.

VGR börjar med dos 4 från vecka 8

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Pandemin går in i en ny fas men Västra Götalandsregionen fortsätter arbetet med att erbjuda vaccination som skyddar invånarna mot allvarlig sjukdom. Vecka 8 startar vaccination med dos 4 till personer på SÄBO, med hemtjänst eller hemsjukvård samt 80 år och äldre.