Guldstetoskopet för bästa förbättringsarbete

Pressmeddelanden Närhälsan

Närhälsans pris för bästa förbättringsarbete, Guldstetoskopet, hamnar i år Alingsås och Göteborg.