45 miljoner kronor fördelas i projektbidrag

Pressmeddelanden Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

55 organisationer får dela på 45 miljoner kronor i statliga projektbidrag. Pengarna går till organisationer som arbetar med barns och ungdomars organisering, mot rasism och intolerans, för att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer och till föreningar som gör insatser för att stärka demokratin.

Alexander Bard kandiderar till riksdagen 2022

Pressmeddelanden Medborgerlig Samling

Alexander Bard meddelar att han kandiderar för Medborgerlig Samling i riksdagsvalet 2022. – Jag är trött på den bisarra normen att man ska avstå från och inte delta i partipolitiken. Politiken ska självklart ägas och utövas av medborgarna själva, och inte av företagen eller de akademiska institutionerna som perverst nog är fallet idag.

Inbjudan till media att bevaka MEDs partistämma i Örebro 17-19 september

Pressmeddelanden Medborgerlig Samling

Den 17-19 september har Medborgerlig Samling partistämma i Örebro. Vi bjuder härmed in alla journalister och företrädare för TV, radio, tidningar och övriga media att bevaka partistämman på plats. Årets stämma kommer att behandla sakpolitiska program för Kultur, Energi, Infrastruktur, Pensioner, Arbetsmarknad och Socialpolitik. Bland de särskilt inbjudna talarna märks journalisten och författaren Nils Funcke. Se detaljer för anmälan och deltagande sist i detta pressmeddelande.

Nytt stöd skapar flera nya mötesplatser för unga hbtqi-personer

Pressmeddelanden Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har nu fördelat statsbidraget till insatser som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer.

Ny rapport: Stora delar av Sverige saknar mötesplatser för unga hbtq-personer

Pressmeddelanden Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Stora delar av Sverige saknar mötesplatser för unga hbtq-personer. Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Kvinnor och män i bostadsområden får frågor om demokrati

Pressmeddelanden Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten ska ta reda på hur kvinnor och män är aktiva i sitt lokala samhälle. Invånare i tre bostadsområden i Sverige får svara på en enkät om sin delaktighet i det som händer i området och om de har försökt påverka genom den lokala demokratin.

Grand slam för Lund i Ekomatsligan 2020!

Pressmeddelanden EkoMatCentrum

Lunds kommun vann årets Ekomatsliga. Första pris i alla grenar!

MUCF fördelar 1,9 miljoner kronor till tio projekt – för bättre hälsa för romer

Pressmeddelanden Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ger nu bidrag till tio projekt för att bedriva hälsofrämjande insatser riktade till romer. Totalt rör det sig om drygt tio projekt och pengarna går bland annat till organisationer som Roma Institutet, Trajosko Drom och Internationella klubben Vorta Drom.

4 juni: Mindre svinn – mera vinn

Pressmeddelanden MatLust Utvecklingsnod

Hur kan förpackningens utformning och egenskaper bidra till minskat resursslöseri och kanske till och med påverka vårt beteende? Den 4 juni arrangerar projekt MatLust ett seminarium kring förpackningar och svinn på Rival i Stockholm. Docent Fredrik Wikström, vars forskning (tillsammans med Helén Williams) man kunde läsa om i Dagens Nyheter under påskhelgen, berättar under seminariet om den senaste forskningen och reder ut begreppen kring förpackningar och deras miljöpåverkan.