Svenska garderober överfyllda av oanvända kläder

Pressmeddelanden Avfall Sverige AB

Svenskarnas garderober innehåller massor av oanvända plagg och onödiga klädinköp. En ny Sifo-undersökning utförd på uppdrag av Tradera och Avfall Sverige visar att nära var tredje svensk kvinna i åldrarna 18–29 år låter hälften av garderoben förbli oanvänd.

Problem med plasten kan inte lösas i avfallsledet

Pressmeddelanden Avfall Sverige AB

Plast som inte kan återanvändas eller återvinnas därför att det innehåller farliga ämnen, eller är felaktigt utformat, är ett stort problem inte minst i avfallsledet. Men att börja i avfallsledet räcker inte, ansvaret för att lösa problemet måste börja redan i design- och produktionsledet. Det är där man har rådighet över frågan. Avfall Sverige har tagit fram en rad ståndpunkter om plast för en bättre hantering av materialet.

Fler kvinnor handlar hållbart – men männen halkar efter

Pressmeddelanden Avfall Sverige AB

Nästan en av tre svenskar, 27 procent, är mer benägna att handla begagnat mode idag jämfört med för tre år sedan. Det är framförallt den yngre generationen och speciellt kvinnor som driver upp siffrorna. Siffrorna kommer från Tradera och Avfall Sveriges hållbarhetsundersökning*, där svenskarnas relation till att handla second hand presenteras.

Plast skapar nya affärsmöjligheter i Eskilstuna

Pressmeddelanden Eskilstuna kommun

Våren 2017 har projektet RePlast pågått för att öka kunskap om bioplast, plastavfallsflöden och produktionsbehov av plast. Projektet har visat att det finns lokala affärsmöjligheter i återanvändning av plast. Nu satsar kommunen tillsammans med Mälarplast på att utveckla arbetet ytterligare.

Kommunernas roll viktig för övergången till cirkulär ekonomi

Pressmeddelanden Avfall Sverige AB

Kommunernas roll och betydelse för cirkulär ekonomi blev tydlig när utredningen ”Från värdekedja till värdecykel” presenterades på onsdagen.

KSRR-ÅVC toppar textilinsamling

Pressmeddelanden Kretslopp Sydost

Det står klart att ÅVC Tegelviken är Human Bridges enskilt bästa insamlingsställe för textilier i södra Sverige. Vid årets slut kommer man att ha samlat in 90 ton textilier här. Siffran för samtliga KSRR:s ÅVC:er landar på över 300 ton.

Re:textile - invigning 7 juni kl 15.00

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Nu öppnar Re:textile dörrarna till sina egna lokaler i Fashion Gallery, Textile Fashion Center i Borås. Re:textile ska skapa strukturer för cirkulära flöden i textilbranschen.

Klädbytardagen slår rekord

Pressmeddelanden Avfall Sverige AB

Lördagen den 16 april är det åter dags att byta kläder när Naturskyddsföreningen arrangerar Sveriges största Klädbytardag för sjunde året i rad. I år arrangeras dagen tillsammans med Avfall Sverige och flera av Sveriges kommuner. Genom arrangemanget förenas miljönytta, mode och smart ekonomi i år på nästan 200 platser.

Framtidens shopping får kommunens guldmärke

Pressmeddelanden Avfall Sverige AB

Myrornas 34 butiker runt om i landet tilldelas Avfall Sveriges märkning Miljönär-vänlig. Det är en märkning för att uppmärksamma verksamheter som bidrar till att minska avfallet genom att laga, låna och återanvända som vägleder till smarta och hållbara sätt att leva.

Nu är det bevisat: Återanvändning ger klara miljövinster

Pressmeddelanden Avfall Sverige AB

Lämna bra begagnade möbler, prylar och annat till återanvändning istället för att slänga allt i avfallscontainern. Det lönar sig för miljön, visar färska siffror från en undersökning i Göteborg.