Senaste nyheterna

Pressmeddelande

Ökning av fasta vårdkontakter i Sverige men fortsatta brister i samordning visar en internationell jämförelse

Andelen svenskar som uppger att de har en fast läkarkontakt har ökat i åldersgruppen 65 år och äldre, och personer med kronisk sjukdom i samma åldersgrupp tycker att vården har förbättrats på flera områden. Men i en jämförelse med tio andra länder har Sverige fortsatt lägst andel med fast vårdkontakt, och en hög andel patienter rapporterar fortsatt brister i samordningen av vården. Det är några av resultaten i en internationell undersökning, International Health Policy Survey.

Presskontakter


Anne Rådestad Kommunikationsansvarig

Anne Rådestad

Kommunikationsansvarig

anne.radestad@vardanalys.se

08-690 41 68

Myndigheten för vård-  och omsorgsanalys

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

registrator@vardanalys.se

08-690 41 00Sociala medier