Senaste nyheterna

Pressmeddelande

Sverige har längst väntetider till icke-akut vård i en internationell jämförelse med tio andra länder

I jämförelse med tio andra länder rapporterar den svenska befolkningen längst väntetid till vård som inte sker på akutmottagning på sjukhus. Sverige är också det land där lägst andel uppger att det är lätt att få vård på kvällar och helger, på annat sätt än på akutsjukhus. Få svenskar har avstått från vård på grund av kostnader, däremot har fler avstått från tandvård. Det är några av resultaten i en internationell undersökning, International Health Policy Survey.

Presskontakter


Anne Rådestad Kommunikationsansvarig

Anne Rådestad

Kommunikationsansvarig

anne.radestad@vardanalys.se

08-690 41 68

Myndigheten för vård-  och omsorgsanalys

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

registrator@vardanalys.se

08-690 41 00Sociala medier