Senaste nyheterna

Pressmeddelande

Personer med allvarligare hälsobesvär mest drabbade av utebliven vård under pandemin

Under pandemin avstod många från att söka vård, eller fick sin vård inställd eller senarelagd. Det uppdämda vårdbehovet under 2020 ledde till ökad efterfrågan på vård under 2021, och även om det genomfördes fler besök, operationer och åtgärder i den specialiserade vården fortsatte vårdköerna att växa. Personer med långvariga hälsoproblem har i störst utsträckning påverkats negativt av inställd och uppskjuten vård under pandemin. Det visar en ny rapport som presenteras i dag av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Presskontakter


Anne Rådestad Kommunikationsansvarig

Anne Rådestad

Kommunikationsansvarig

anne.radestad@vardanalys.se

08-690 41 68

Myndigheten för vård-  och omsorgsanalys

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

registrator@vardanalys.se

08-690 41 00Sociala medier