Senaste nyheterna

Få barn och unga anmäler sexuella övergrepp till myndigheter

Pressmeddelande

Få barn och unga anmäler sexuella övergrepp till myndigheter

En rapport från Stiftelsen Allmänna Barnhuset visar att endast 14 procent av barn och unga som utsatts för sexuella övergrepp berättar det för en vuxen professionell. Ca 4 procent anmäler övergreppet till socialtjänsten och drygt 7 procent uppger att de anmält det till polisen. Enligt studien som bygger på en elevenkät, har var fjärde elev utsatts för ett sexuellt övergrepp under sin uppväxt.

Presskontakter


Susanne Björk Kommunikatör

Susanne Björk

Kommunikatör

Stiftelsen Allmänna Barnhuset

susanne.bjork@allmannabarnhuset.se

08-679 60 78

   070-106 31 13Sociala medier