Senaste nyheterna

Pressmeddelande

Tjugoen miljoner till Ale ska hindra föroreningar i Göta älv

Statens geotekniska institut (SGI) beviljar cirka 28 miljoner kronor i bidrag till Ale och Lilla Edets kommuner för skredsäkrande åtgärder längs Göta älv. Ale kommun får ett bidrag om knappt 21 miljoner för den södra delen av Älvängens västra industriområde.

Presskontakter


Sara Eriksson  kommunikationsansvarig

Sara Eriksson

kommunikationsansvarig

sara.eriksson@sgi.se

013-20 18 42

   0709-73 01 22

Per  Samuelson Presskontakt

Per Samuelson

Presskontakt

per.samuelson@sgi.se

013-20 18 32

   0709-73 01 52Sociala medier