Senaste nyheterna

Åtta fall av mässling i Göteborg – fortsatt begränsat utbrott

Pressmeddelande

Åtta fall av mässling i Göteborg – fortsatt begränsat utbrott

2017-12-27 UPPDATERAD INFORMATION - Ett begränsat utbrott av mässling i Göteborg har konstaterats på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Hittills rör det sig om åtta fall. På grund av den höga smittrisken uppmanar SU allmänheten att söka information på 1177.se och att inte gå till akuten vid misstanke om mässling. Vid behov av vård bör 1177 kontaktas för bedömning och råd om vart man kan vända sig. Alla ovaccinerade som inte haft mässling bör vaccinera sig.

Presskontakter


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger Kommunikationsdirektör

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-342 10 00

Anna Öhman Kommunikationschef

Anna Öhman

Kommunikationschef

anna.ohman@vgregion.se

031-324 10 00Sociala medier