Senaste nyheterna

Ansträngt läge på Sahlgrenska Universitetssjukhuset inför sommaren – särskilda åtgärder vidtas

Pressmeddelande

Ansträngt läge på Sahlgrenska Universitetssjukhuset inför sommaren – särskilda åtgärder vidtas

Veckorna efter midsommar förväntas bli särskilt ansträngda på Sahlgrenska Universitetssjukhuset eftersom flera verksamheter minskar antalet vårdplatser när medarbetarnas semesterperiod börjar. Sjukhuset har förberett sommaren under lång tid och vidtagit flera åtgärder för att hantera situationen så bra som möjligt.

Presskontakter


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger Kommunikationsdirektör

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-342 10 00

Anna Öhman Kommunikationschef

Anna Öhman

Kommunikationschef

anna.ohman@vgregion.se

031-324 10 00Sociala medier