Senaste nyheterna

Zoom-möten, AI och den smutsiga digitaliseringen

Pressmeddelande

Zoom-möten, AI och den smutsiga digitaliseringen

Digitaliseringen pågår oförtrutet, och har förändrat samhället i grunden. Men hur? Det är frågan som diskuteras i "Efter digitaliseringen", en samling forskningsbaserade essäer om det post-digitala samhället.

Pressmeddelande

Svenska Akademiens ordbok finansieras av stiftelser och akademier i samarbete

Svenska Akademien inleder år 2024 arbetet med en uppdaterad version av Svenska Akademiens ordbok (SAOB) i samarbete med Helge Ax:son Johnsons Stiftelse, Svenska litteratursällskapet i Finland, Kungl. Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond.

Från digital gränsövervakning till en ny förmögen elit – elva projekt valdes till forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden

Pressmeddelande

Från digital gränsövervakning till en ny förmögen elit – elva projekt valdes till forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden

Elva projekt har valts för finansiering inom forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden – människan, kulturen och samhället. Projekten representerar allt från digital hälsa och juridik till klimatforskning och kulturforskning. Det totala finansieringsbeloppet är cirka 10,5 miljoner euro.

Pressmeddelande

Familjen Kamprads stiftelse går in som finansiär i stort nordiskt forskningsprogram

Forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden – människan, kulturen och samhället får en sjätte finansiär i Familjen Kamprads stiftelse från Sverige. Programmet finansierar forskning om vår tids stora samhällsutmaningar. Alla finansiärer har beslutat att höja sina finansieringsbelopp så att den totala summan nu uppgår till ca 10,5 miljoner euro.

Presskontakter


Hanna  Köllerström Kommunikationsansvarig

Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435Sociala medier