Senaste nyheterna

Pressmeddelande

Matinspiration för familjen – nu på webben

Matkassen för hela familjen är en webbsida och ett koncept framtaget av dietister inom mödra- och barnhälsovård. Syftet är att underlätta hälsosamma matvanor för barnfamiljer och riktar sig till barn i BVC-åldern och deras familjer. 

Pressmeddelande

Närhälsans patienter fortsatt nöjda i årets patientenkät

Närhälsan gör sedan några år tillbaka en egen patientenkät. 2016 såg resultatet mycket bra ut och även i 2017 års enkät ligger kundnöjdheten högt - 96 procent för hela Närhälsan. 5 av 6, eller 84 procent, av de tillfrågade tyckte att det var enkelt att komma i kontakt med mottagningarna.

Pressmeddelande

Närhälsan vårdcentraler öppna i sommar - två jourcentraler håller stängt

Under sommaren håller alla Närhälsans vårdcentraler öppet. Vid behov av vård kvällar och helger sker förändringar av öppettider när det gäller några jourcentraler.

Närhälsan arrangerar internationell konferens om förebyggande av psykisk ohälsa hos barn och unga

Pressmeddelande

Närhälsan arrangerar internationell konferens om förebyggande av psykisk ohälsa hos barn och unga

Den 12-13 juni strålar internationellt namnkunniga forskare samman med praktiker och beslutsfattare på VGR Campus Nya Varvet i Göteborg. Fokus för denna konferens är hur modeller för föräldrastöd, som forskning visar fungerar för att förebygga psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet, skall nå ut till de barn och unga som allra mest behöver dem.

Presskontakter


Victor Friberg Presskommunikatör

Victor Friberg

Presskommunikatör

victor.friberg@vgregion.se

   0722-015549Sociala medier