Senaste nyheterna

Pressmeddelande

Alingsås jourcentral öppnar 1 januari

Vid årsskiftet flyttar primärvårdens jourmottagning från Alingsås lasarett till Närhälsan Sörhaga vårdcentral. Målet är ett smidigare och mer effektivt omhändertagande av patienterna – på jourcentralen såväl som lasarettets akutmottagning.

Pressmeddelande

Beslut att lägga ned fem vårdcentraler

Idag beslutade primärvårdsstyrelsen att stänga vårdcentralerna Åmål, Brastad, Viskafors, Åby och Skara. Regionfullmäktige tar det formella beslutet i februari.

Pressmeddelande

Personer som lever med hiv ska få ett gott åldrande

I veckan lanserade Folkhälsomyndigheten kampanjen ”Hiv idag” med syfte att uppdatera och öka kunskapen om hur det är att leva med hiv i Sverige idag och på så sätt bidra till att minska stigmatisering och diskriminering. Västra Götalandsregionen och Närhälsan Kunskapscenter för sexuell hälsa påbörjade redan förra året arbetet med att se till att äldre personer som lever med hiv ska få sina rättigheter tillgodosedda.

Presskontakter


Victor Friberg Presskommunikatör

Victor Friberg

Presskommunikatör

victor.friberg@vgregion.se

   0722-015549Sociala medier