Senaste nyheterna

Pressmeddelande

Löneutvecklingen till och med oktober 2021

Löneökningstakten för oktober månad var 2,6 procent i hela ekonomin enligt den preliminära statistiken. När statistiken blir definitiv väntas en ökning på 2,9 procent. Med hänsyn tagen till prisutvecklingen innebar det den andra månaden i rad med avstannad reallönetillväxt.

Pressmeddelande

Löneutvecklingen till och med september 2021

Löneökningstakten för september månad var 2,6 procent i hela ekonomin enligt den preliminära statistiken. När statistiken blir definitiv väntas en ökning på 2,9 procent. Med hänsyn tagen till prisutvecklingen innebar det att reallönetillväxten stannade av i september.

Pressmeddelande

Medling om krav på kollektivavtal med elföretag

Svenska Elektrikerförbundet kräver kollektivavtal med Lisö El & Ljusdesign i Ösmo och varslar om strejk. Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet.

Pressmeddelande

Löneutvecklingen till och med augusti 2021

Under månaderna januari till och med augusti ökade lönerna i Sverige med 2,7 procent jämfört med samma period i fjol, enligt preliminär statistik från Medlingsinstitutet.

Presskontakter


Karin Fjell Hager Kommunikationsansvarig

Karin Fjell Hager

Kommunikationsansvarig

karin.fjell.hager@mi.se

08-545 292 43

   073-531 40 50Sociala medier