Senaste nyheterna

Pressmeddelande

Inbjudan till journalistseminarium inför den stora avtalsrörelsen 2010

Snart börjar avtalsrörelsen 2010, en av de största pålänge. Omkring 3,3 miljoner anställda ska få nya löner och 550 avtal ska förhandlas om. Ur programmet:

Pressmeddelande

Löneutvecklingen t.o.m. juni 2009

Medlingsinstitutet är ansvarig myndighet för den officiella löne­statistiken. Statistiken på www.mi.se bygger på den konjunkturlönestatistik som publicerades den 31 augusti på Statistiska centralbyråns hemsida. Medlingsinstitutet bearbetar statistiken och inkluderar arbetarnas övertids­ersättning och tjänstemännens rörliga tillägg och väger samman den till uppgifter för sektorer och för hela ekonomin. Uppgifterna visar förändringen i procent från motsvarande månad 2008. Övertidsandelen har minskat betydligt under de senaste kvartalen vilket sänker den här publicerade löneförändringen framför allt för arbetare inom industrin. Påsken påverkar. För arbetare i privat sektor påverkas förändringstalen för mars 2009 även av att påsken i år inföll i april mot i mars förra året. En storhelg innebär nämligen högre skifttillägg i branscher med s.k. kontinuerlig drift. För mer informationBo Enegren, 08-545292 44

Pressmeddelande

Medlingsinstitutet presenterar den senaste lönestatistiken

Tid: torsdag 3 september 2009, presskonferensen börjar kl 9.30 (Kaffe och smörgås serveras från kl 9.00 statistiken måste vi hålla på till kl 9.30) Plats: Victory Konferens, Trafalgarsalen, Lilla Nygatan 5 Meddela gärna att du kommer, så fixar vi smörgås till alla!

Pressmeddelande

Medlare utsedda för bankerna

Presskontakter


Karin Fjell Hager Kommunikationsansvarig

Karin Fjell Hager

Kommunikationsansvarig

karin.fjell.hager@mi.se

08-545 292 43

   073-531 40 50Sociala medier