Senaste nyheterna

Pressmeddelande

Hushållen ser ingen ljusning det närmaste året

Barometerindikatorn föll i juni med 4,4 enheter, från 110,3 i maj till 105,9. Samtliga sektorer förutom bygg- och anläggningsverksamhet bidrog till nedgången. Mest sjönk hushållens konfidensindikator som backade med ytterligare 5,8 enheter och nu är nere på historiskt låga 65,5.

Presskontakter


Sarah  Hegardt Grant informationschef

Sarah Hegardt Grant

informationschef

sarah.grant@konj.se

08-453 59 11Sociala medier