Senaste nyheterna

Pressmeddelande

Löneväxling till tjänstepension varierar mellan olika grupper på arbetsmarknaden

Löneväxling är en möjlighet för höginkomsttagare att höja sina tjänstepensioner. Mellan 110 000 och 150 000 anställda med inkomster över intjänandetaket för allmän pension löneväxlar till tjänstepension varje månad. Den bedömningen gör Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i en rapport som publiceras i dag.

Pressmeddelande

Socialförsäkringen har urholkats de senaste 30 åren

Värdet av de offentliga socialförsäkringarna har urholkats under en längre tid. De täcker en allt mindre del av inkomstbortfallet när personer blir sjuka, arbetslösa eller föräldralediga. Så ser det dominerande mönstret ut från 1990-talet fram till slutet av 2010-talet. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i en ny rapport som publiceras i dag.

Pressmeddelande

Låg kunskap om hur pensionssystemet kan göra pensioner mer jämställda

Få kvinnor och män vet något om de delar i pensionssystemet som syftar till att kunna göra pensioner mer jämställda. Däremot kan män något mer än kvinnor om hur pensionssystemet och pensioner fungerar. Men skillnaderna är små och har ett starkt samband med ekonomiska kunskaper och hur mycket pension man har tjänat in. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i en ny rapport.

Presskontakter


Therese Östh Kommunikationsansvarig

Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@isf.se

010-1741557

Eva-Lo  Ighe Generaldirektör

Eva-Lo Ighe

Generaldirektör

eva-lo.ighe@isf.se

010-174 15 00Sociala medier