Nyhetsarkiv

 

Lägesrapport VGR: Färre fall av covid-19 i Västra Götaland, men fortsatt hög belastning i vården

Pressmeddelande

​Under föregående vecka (30) rapporterades 584 fall av covid-19 i Västra Götaland, vilket är en minskning med cirka 19 procent. Fortfarande ses dock en betydande belastning inom vården.

Västerhavsveckan 6-14 augusti 2022 – en temavecka för havsmiljön

Pressmeddelande

På lördag den 6 augusti invigs årets Västerhavsveckan i Fjällbacka, i Tanums kommun. Det blir tal, musik och intressanta samtal. Inspireras av forskare, konstnärer, eldsjälar som alla har gemensamt att de brinner för Västerhavet. Samtidigt börjar en vecka med ett späckat program med aktiviteter för alla åldrar på olika platser.

VGR välkomnar dagens besked att ännu en batterifabrik ska byggas i Västra Götaland

VGR välkomnar dagens besked att ännu en batterifabrik ska byggas i Västra Götaland

Pressmeddelande

– Beslutet att etablera AB Volvos fabrik för battericeller i Mariestad bekräftar regionens attraktivitet och att de satsningar vi gör för att skapa förutsättningar för näringslivets klimatomställning och konkurrenskraft ger effekt, säger Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen (VGR).

Lägesrapport VGR: Antalet bekräftade fall av covid-19 fortsätter öka

Pressmeddelande

Antalet nya bekräftade fall av covid-19 ökar och 664 fall rapporterades i Västra Götaland föregående vecka. ”Spridningen av covid-19 ökar även om det fortfarande är på ganska låga nivåer. Är du förkyld, utsätt inte andra för smitta”, säger Leif Dotevall, ställföreträdande smittskyddsläkare.

Lägesrapport VGR: Antalet bekräftade fall av covid-19 ökar i Västra Götaland

Pressmeddelande

Antalet nya bekräftade fall av covid-19 ökar i Västra Götaland. ”Pandemin har inte släppt taget. Om du känner dig förkyld ska du stanna hemma och räkna med att det är covid-19”, säger Leif Dotevall, ställföreträdande smittskyddsläkare. Nu ökar även antalet patienter med covid-19 på sjukhusen i Västra Götaland.

Karin Looström Muth blir hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör i Västra Götalandsregionen

Karin Looström Muth blir hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör i Västra Götalandsregionen

Pressmeddelande

Regiondirektör Ann-Sofi Lodin har utsett Karin Looström Muth till hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör i Västra Götalandsregionen. Tjänsten är ny och i uppdraget ingår att bygga upp den nya staben för strategisk utveckling på koncernkontoret.

Från östra hälso- och sjukvårdsnämnden 30 juni

Pressmeddelande

Vid nämndens sammanträde presenterades en rapport om förutsättningarna för att starta Mini- Maria-mottagningar i Skaraborg. Nämnden fick också en lägesrapport om de kvälls- och helgöppna mottagningarna i Falköping och Mariestad.

Västerhavsveckan 6-14 augusti 2022 – en temavecka för havsmiljön

Pressmeddelande

Nu är det snart dags för Västerhavsveckan, i år den 6 - 14 augusti med festlig invigning i Fjällbacka, där bland annat tidigare miljöminister Isabella Lövin medverkar.

Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 29 juni

Pressmeddelande

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) beslutade vid sitt sammanträde på onsdagen bland annat om att inrätta ett regionalt donationscentrum och en fortsatt finansiering av SRHR-bussen under 2023.

Ny rapport: Inga tydliga fördelar eller risker för mamma och barn med samma barnmorsketeam

Pressmeddelande

Att den gravida får vård av samma barnmorska eller barnmorsketeam genom graviditet, förlossning och eftervård är en vårdform som prövats på olika ställen i Sverige och i världen. Enligt en ny rapport om evidensläget för vårdformen förbättrar den inte det medicinska resultatet för mor och barn.

Från regionstyrelsen 28 juni 2022: Stöd till arbete för folkhälsa och mänskliga rättigheter

Pressmeddelande

Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde på tisdagen bland annat om verksamhetsstöd till folkhälsoarbete och arbete för mänskliga rättigheter.

Från norra hälso- och sjukvårdsnämnden 23 juni

Pressmeddelande

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid sitt sammanträde på torsdagen bland annat om att ge ansvarig tjänsteperson i uppdrag att, i samverkan med NU-sjukvården, skyndsamt ta fram förslag för att säkerställa fortsatt tillgång till nära specialiserad vård i Fyrbodal samt att återkomma med förslag till omhändertagande av de rekommendationer som framförs i rapporten ”Översyn av utbudsstrukturen inom norra hälso- och sjukvårdsnämndens område, utifrån befolkningens behov”.

Extra prisregn över regionens stipendiater

Extra prisregn över regionens stipendiater

Pressmeddelande

Västra Götalandsregionens kulturnämnd fördelar närmare tre miljoner kronor till årets kultur- och arbetsstipendiater. Nytt för i år är också att antalet arbetsstipendier höjts från 15 till 25. Ett stipendium för konstcuratorer delas också ut för första gången.

Upphandlingen av vård vid Fyrbodals närsjukhus avbruten - Möjlig övergång till egen regi

Pressmeddelande

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSNN) har idag avbrutit upphandlingen av den öppna specialiserade vården vid närsjukhusen i Lysekil, Strömstad och Bäckefors. Ärendet går nu tillbaka till nämnden som på sitt sammanträde på torsdag kommer att besluta om man ska gå vidare att driva verksamheten i egen regi.

Ytterligare satsningar till Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Pressmeddelande

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd satsar 120 miljoner kronor för att merkostnader vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset inte ska drabba patienter

Två fall av mässling i Göteborg

Pressmeddelande

Två fall av mässling hos ovaccinerade barn har nu konstaterats i Göteborg. Det första fallet konstaterades för några veckor sedan och fallen kan ha ett samband. – Smittspårning och förebyggande arbete har pågått sedan första fallet konstaterades. Det är viktigt att tänka på att de flesta invånare är vaccinerade och att mässling är mycket ovanlig i Sverige idag, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

Politiker vill stå upp för Skagerrak - bildar nytt norsk-svenskt forum

Politiker vill stå upp för Skagerrak - bildar nytt norsk-svenskt forum

Pressmeddelande

Diskussionen om ett politiskt forum för vårt gemensamma havsomåde Skagerrak har funnit sedan ett årtionde, senast inom det nyligen avslutade projektet Marint gränsforum Skagerrak. Nu har Västra Götalandsregionen, Vikens Fylkeskommune samt Vestfold og Telemarks fylkeskommune enats och bildar nu tillsammans Politiskt Forum Skagerrak.

Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 15 juni

Pressmeddelande

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) beslutade vid sitt sammanträde på onsdagen bland annat om att fortsatt finansiera MedPro Steps under 2023. Hälso- och sjukvårdsdirektören fick i uppdrag att undersöka möjligheter och fördelar med att driva uppdraget i egen regi inför beslut att påbörja offentlig upphandling med verksamhetsstart 1 januari 2024.

Regionfullmäktige 13-14 juni: Västra Götalandsregionens budget för 2023 beslutad

Pressmeddelande

Efter 16 timmars budgetdebatt beslutade regionfullmäktige att fastställa GrönBlå Samverkans förslag till budget 2023 för Västra Götalandsregionen. Regionfullmäktige beslutade också om en utökad lönesatsning för sjukhusens dygnetruntvård.

Håkan Sandahl ny regiondirektör i Västra Götalandsregionen

Håkan Sandahl ny regiondirektör i Västra Götalandsregionen

Pressmeddelande

Regionstyrelsen har utsett Håkan Sandahl till ny regiondirektör i Västra Götalandsregionen (VGR). Han kommer närmast från en befattning som direktör inom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Den 1 oktober efterträder han nuvarande regiondirektör, Ann-Sofi Lodin.

Västra Götalandsregionen kommenterar regeringens nationella infrastrukturplan

Västra Götalandsregionen kommenterar regeringens nationella infrastrukturplan

Pressmeddelande

Att beslutet om järnvägssträckan Göteborg-Borås står fast är dagens viktigaste besked enligt Västra Götalandsregionen. Dessutom blir det mer pengar till cykelbanor, en återtagen satsning på Västra stambanan Laxå-Alingsås och ett rejält utredningsuppdrag för tågförbindelsen Göteborg-Oslo.

Regionstyrelsen 7 juni

Pressmeddelande

Regionstyrelsen godkände på tisdagens sammanträde Västra Götalandsregionens delårsrapport per april 2022. Regionstyrelsen beslutade att gå vidare med förberedande arbeten för Sahlgrenska Life. Regionstyrelsen beslutade också att utöka kapaciteten för säkerhetslagring av sjukvårdsmateriel.

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 3 juni: Tillgängligheten till vård har ökat något

Pressmeddelande

Östra hälso- och sjukvårsnämnden har fastställt sin delårsrapport per april 2022. Nämnden konstaterar att tillgängligheten till vård har ökat något sedan årsskiftet.

Satsningar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Pressmeddelande

På sitt sammanträde 2 juni 2022 tog Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd ett antal beslut för att stärka vården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Nytt västsvenskt råd för industrins klimatomställning

Nytt västsvenskt råd för industrins klimatomställning

Pressmeddelande

Det nya Rådet för industriomställning Västra Götaland består av ledande företrädare för industriföretag i Västra Götaland, varav många står inför en stor klimatutmaning. Syftet är att samla ett regionalt ledarskap för klimatomställning av industrisektorn för att skapa en gemensam bild av utmaningarna samt agera för åtgärder och hinderröjning. Rådet har nu träffats och haft sitt första möte.

Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 25 maj

Pressmeddelande

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) beslutade vid sitt sammanträde på onsdagen bland annat om sanktion för bristande tillgänglighet vid en ögonklinik, justerad patientavgift för personer med uppehållstillstånd och tillstånd att starta en rehabverksamhet i Göteborg centrum.

Skogen i centrum för en fossilfri framtid

Skogen i centrum för en fossilfri framtid

Pressmeddelande

Nu startar ett nytt samarbete för att utveckla framtidens användning av skogens resurser på ett hållbart sätt. Tio organisationer är överens om att arbeta tillsammans för att nå målen som beskrivs i Skogsprogrammet Västra Götaland. Fokus är att främja ett hållbart skogsbruk, nya innovationer, ett lönsamt företagande och ökad jämställdhet i sektorn.

Ny samverkansarena för ökad elektrifiering i Västra Götaland

Ny samverkansarena för ökad elektrifiering i Västra Götaland

Pressmeddelande

Västra Götalandsregionen, Svenska kraftnät och Länsstyrelsen startar nu en arena för omställning till elektrifiering med namnet ACCEL - Accelererad elnätskapacitet i Västra Götaland.

Regionfullmäktige 24 maj

Pressmeddelande

Regionfullmäktige gav Västtrafik i uppdrag att köpa in ytterligare 20 nya spårvagnar. Vidare godkändes ett nytt samverkansavtal med kommunerna om naturbruksutbildningar. Regionfullmäktige delade också ut Västra Götalandsregionens kulturpris 2022.

Kjell Svensson och Glasets Hus får Västra Götalandsregionens kulturpris 2022

Kjell Svensson och Glasets Hus får Västra Götalandsregionens kulturpris 2022

Pressmeddelande

Det är inte bara en person utan också en kulturgärning och ett helt samhälle som prisas i år. När Kjell Svensson fick uppdraget att skapa ett Glasets Hus formade han inte bara ett industrihistoriskt besöksmål – hela Limmared återfick sin framtidstro.