Nyhetsarkiv

 
Matrikeln för Svenska kyrkan fyller 75 år

Matrikeln för Svenska kyrkan fyller 75 år

Pressmeddelande

I årets utgåva av Matrikeln för Svenska kyrkan belyser Oloph Bexell, professor emeritus i kyrkohistoria, prästmatrikelns historia och bakgrund från tidigt 1800-tal till idag. Jubileumsutgåvan innehåller även heraldikern Bengt Olof Käldes alla stiftsvapen i färg.

Reviderad utgåva av diakonal grundbok

Reviderad utgåva av diakonal grundbok

Pressmeddelande

I Diakoni – reflektion och praktik diskuteras diakonins rötter i den bibliska berättelsen och i den kristna kyrkans historiska arbete bland fattiga och nödställda. Hur bör diakonalt arbete förstås idag?

Pilgrimsprästen Hans-Erik Lindström aktuell med reviderad utgåva av Pilgrimsliv

Pilgrimsprästen Hans-Erik Lindström aktuell med reviderad utgåva av Pilgrimsliv

Pressmeddelande

Pilgrimsliv, Handbok för vandrare finns nu i en reviderad och omarbetad utgåva med två nya kapitel, ett med Hans-Erik Lindströms livsberättelse och ett om pilgrimsstaven som ska vara ett stöd för pilgrimen under livet.

Ny bok ger gott stöd i församlingsarbetet!

Ny bok ger gott stöd i församlingsarbetet!

Pressmeddelande

I Kompass framtiden ställs en rad konkreta frågor till kyrkans förtroendevalda och medarbetare. Syftet är att ta ut några av kyrkans koordinater vad gäller omvärld, självbild, kommunikation och reformation.

Ny bok med teologiska och diakonala perspektiv på försoning, upprättelse och liv

Ny bok med teologiska och diakonala perspektiv på försoning, upprättelse och liv

Pressmeddelande

Försoningens väg beskriver den själavårdande försoningsprocessen. Författarna fördjupar, med teologiska och diakonala reflektioner, förståelsen av försoning och hur vi kan stödja människor med försoningsprocesser.

Led ditt möte till bättre effekt!

Led ditt möte till bättre effekt!

Pressmeddelande

I boken Att leda möten till effekt får du tips på tre bärande perspektiv för att skapa effektiva möten: att leda ett möte, att leda gruppen och att leda sig själv.

Basboken för förtroendevalda är här!

Basboken för förtroendevalda är här!

Pressmeddelande

Du är vald! ger dig de baskunskaper du behöver i uppdraget som förtroendevald och är en bra start på ditt nya uppdrag i Svenska kyrkan, men boken passar även dig som varit med flera mandatperioder och vill förnya dig.

Ärkebiskopens fastebok blir 10 år!

Ärkebiskopens fastebok blir 10 år!

Pressmeddelande

Ärkebiskopens fastebok har etablerats som en tradition till eftertanke och andlig fördjupning i samband med fastan och Stilla veckan. I 2022 års utgåva Att bevara vår mänsklighet medverkar sexton skribenter som fördjupar sig i åtta olika ämnen.

Inspiration till lokalt fredsarbete som slår följe med Jesus

Inspiration till lokalt fredsarbete som slår följe med Jesus

Pressmeddelande

Det finns en stig i Bibeln som blivit allt viktigare för KG Hammar. Tolv scener ur Bibeln visar var den går. Den handlar om efterföljelse. För vad betyder det egentligen idag att vara Jesu efterföljare, att slå följe med honom på fredens väg?

Andakter för eftertanke och djup årets alla dagar

Andakter för eftertanke och djup årets alla dagar

Pressmeddelande

Hela mitt hjärta är en bok för dig som längtar efter eftertanke, vardaglig kontakt med Gud och att leva mer helhjärtat. Boken är en uppföljare till Från hjärta till hjärta och innehållet är tänkt att ge läsaren en andlig bålstyrka.

Biskop Martin Modéus vill slå ett slag för bildens plats i kyrkan

Biskop Martin Modéus vill slå ett slag för bildens plats i kyrkan

Pressmeddelande

Martin Modéus foto- och reflektionsbok Bildrikt talat innehåller drygt 30 foton som spänner över olika motiv med fokus på natur- och djurbilder. Till varje bild finns det ett ord och en bibeltext. På så sätt bjuder Martin Modéus in till ett samtal – ett samtal mellan dig som betraktare, bilden och en biblisk berättelse.

Om hoten mot livet och själen och deras räddning

Om hoten mot livet och själen och deras räddning

Pressmeddelande

Martin Lönnebos nya bok Livets farkost – SOS, Ögon som kan se Guds härlighet är en allvarlig bok att inspireras av. Den skapar upptäckarlust att söka sig bakåt i sin livshistoria, för att förstå gjorda vägval, och för att söka den bästa vägen framåt för jorden, själen och kärleken.

Ny Kyrkokalender med fokus på gudstjänsten

Ny Kyrkokalender med fokus på gudstjänsten

Pressmeddelande

Svenska kyrkan, som en del i den världsvida kyrkan, är ett perspektiv som fångas i 2021–2022 års utgåva av Kyrkokalendern. På temat Ett enda bröd – en enda mänsklighet förs vi i bokens fördjupande och reflekterande texter genom kyrkoåret och närmare gudstjänstens olika delar.

Vad innebär det att göra teologi i kyrkans vardag?

Vad innebär det att göra teologi i kyrkans vardag?

Pressmeddelande

Det är den fråga som löper som en röd tråd genom den nya boken av Jonas Ideström. Här utarbetar han konstruktiva förståelser av vad teologi kan vara, nämligen något som skapas och uppstår i församlingens vardag, i församlingens konkreta erfarenheter.

Annika Waldenström tillträder som VD för Verbum

Annika Waldenström tillträder som VD för Verbum

Pressmeddelande

Annika Waldenström har utnämnts till ny VD för Verbum AB som är Sveriges ledande teologiska förlag med tidningar, litteratur, utbildningar och konsulttjänster i sitt utbud. Verbum ingår i Berling Media koncernen i Stockholm. Annika tillträder sin nya befattning den 1 augusti 2021.

 Biskop Fredrik Modéus om en kyrka som visar vägen mot framtiden

Biskop Fredrik Modéus om en kyrka som visar vägen mot framtiden

Pressmeddelande

I nya boken En kyrka värd namnet tecknar biskop Fredrik Modéus fram vad som måste känneteckna Svenska kyrkan, i en tid som präglas av oro i världen, en sämre kunskap om kristen tro – men också en spirande nyfikenhet på religion och ett stort förtroende för kyrkan, om än på lite distans.

Biskop Johan Dalmans klassiska bönbok för 2020-talet

Biskop Johan Dalmans klassiska bönbok för 2020-talet

Pressmeddelande

Biskop Johan Dalman har i Böndagbok bearbetat den skotske prästen och teologiprofessorn John Baillies texter. Med över en miljon sålda exemplar och otaliga upplagor senare är denna andaktsbok en absolut klassiker.

Ny bok ger kompassen för ett mer hållbart liv

Ny bok ger kompassen för ett mer hållbart liv

Pressmeddelande

–Boken Hållbar vandring med Frälsarkransen är tänkt som en kompass för ett mer hållbart liv. Som stöd på vägen rymmer boken betraktelser utifrån Frälsarkransens pärlor, och uppslag för reflektion, bön och handling. En bärande tanke är att människans inre liv och mognad hör ihop med ansvarstagandet för jorden, säger författarna Pär Friberg och Magnus Myrberg om sin nya bok.

Skapelseteologiska perspektiv på samtidens brännande frågor

Skapelseteologiska perspektiv på samtidens brännande frågor

Pressmeddelande

I boken Människa och kristen idag gör författarna en ansats till att ta vidare ett lutherskt teologiskt arv som präglat den nordiska kyrkliga och samhälleliga kontexten under 1900-talet och in på 2000-talet. Syftet med boken är att sätta arvet från teologer som Wingren, Aulén, Grundtvig och Lögstrup i dialog med samtidens brännande frågor.

Ny bok om kyrk- och gudstjänstvärdens viktiga uppgift

Ny bok om kyrk- och gudstjänstvärdens viktiga uppgift

Pressmeddelande

Rollen som kyrk- och gudstjänstvärd är viktig och mångfacetterad. Boken Värd i Guds tjänst. Om människor, texter och föremål i kyrkans rum handlar om hur du som kyrkvärd kan göra skillnad i mötet med gudstjänstbesökaren. Ulf Lindgren ger konkreta tips och råd som gör dig säkrare i din roll och får gudstjänstbesökaren att känna sig sedd.

Ny bok om kyrk- och gudstjänstvärdens viktiga uppgift

Ny bok om kyrk- och gudstjänstvärdens viktiga uppgift

Pressmeddelande

Rollen som kyrk- och gudstjänstvärd är viktig och mångfacetterad. Boken Värd i Guds tjänst. Om människor, texter och föremål i kyrkans rum handlar om hur du som kyrkvärd kan göra skillnad i mötet med gudstjänstbesökaren. Ulf Lindgren ger konkreta tips och råd som gör dig säkrare i din roll och får gudstjänstbesökaren att känna sig sedd.

Hur kan vi ge plats åt trosföreställningar som inte är mina egna?

Hur kan vi ge plats åt trosföreställningar som inte är mina egna?

Pressmeddelande

I ett alltmer mångreligiöst samhälle uppstår en mängd frågor i mötet med människor av en annan tro. Den här boken handlar om sådant som skaver i det mötet. Författaren har bland annat studerat lokala interreligiösa råd i Sverige för att söka svar på hur samverkan fungerar och vilka frågor de jobbar med.

Inledande avsnitt om kyrkovalet i 2021 års Kyrkoordning

Inledande avsnitt om kyrkovalet i 2021 års Kyrkoordning

Pressmeddelande

Årets utgåva av Kyrkoordningen innehåller ett inledande pedagogiskt avsnitt om kyrkovalet och de indirekta val som ska ske efter valet är genomfört. Här får läsaren bland annat veta vilka val som ska äga rum och hur de ska genomföras.

Lassokast ut i Sápmi fångar samisk verklighet i 2021 års fastebok

Lassokast ut i Sápmi fångar samisk verklighet i 2021 års fastebok

Pressmeddelande

I 2021 års fastebok tas vi med på vandringar genom Sápmi, guidade av prästen Bo Lundmark som var samernas kyrkoherde mellan åren 1979 och 1991. Boken är inte en kronologisk berättelse utan består av ett antal lassokast ut i Sápmi för att försöka fånga något av samisk verklighet, där varje kapitel tar oss med på nya stigar.

Kajsa Nordenstorm får Martin Lönnebos stipendium

Kajsa Nordenstorm får Martin Lönnebos stipendium

Pressmeddelande

2020 delas det första stipendiet i Frälsarkransens anda ut. Priset går till Kajsa Nordenstorm, som med stor kreativitet och lek lär barn Bibelns berättelser.

Caroline Krook om Stockholms stift igår och idag

Caroline Krook om Stockholms stift igår och idag

Pressmeddelande

Caroline Krook och Stockholms stift är nästan jämngamla och förutom sina egna år som tjänstgörande biskop har hon haft förmånen att träffa samtliga biskopar i stiftet. Därför löper den berättelsen som en röd tråd i ett av bokens avsnitt. Vi får genom de olika biskoparna se hur både kyrkan och samhället har utvecklats i ett Stockholm som gått från stor stad till storstad.

Konkreta metoder för att göra konfirmandverksamheten mer inkluderande

Konkreta metoder för att göra konfirmandverksamheten mer inkluderande

Pressmeddelande

För konfirmanden är det viktigt att känna trygghet och tillit, att bli bemött med respekt och bli bekräftad precis som en är. Boken Tryggare rum ger er som ledare verktygen att få syn på normer som begränsar och stänger ute. Berättelser från verkligheten analyseras och ni får konkreta metoder för att skapa en tryggare och mer inkluderande konfirmandverksamhet.

Martin Lönnebos stipendium lanseras

Martin Lönnebos stipendium lanseras

Pressmeddelande

Verbum med Kyrkans Tidning lanserar nu "Martin Lönnebos stipendium – i Frälsarkransens anda" som ska delas ut till någon som gör kristen tro begriplig för både hjärna och hjärta.

Vandringar som berör dina sinnen och fördjupar lärandet

Vandringar som berör dina sinnen och fördjupar lärandet

Pressmeddelande

Upplevelsevandringar är en metodbok som innehåller upplevelser i form av vandringar. Vandringar som både öppnar upp för mötet med sig själv och med Gud. Här finns också vandringar som stärker sammanhållningen i en grupp. Vi är alla olika och därför är vandringarna framtagna för att möta skiftande behov.

Söndag med Frälsarkransen runt om i Sverige

Söndag med Frälsarkransen runt om i Sverige

Pressmeddelande

På sex platser runt om i landet, söndagen den 6 september, uppmärksammas radbandet Frälsarkransen.