Nyhetsarkiv

 

Sundsvall och Timrå fördjupar samarbetet ytterligare

Pressmeddelande

Sundsvalls kommun och Timrå kommun föreslås fördjupa samarbetet ytterligare genom att bilda ett gemensamt bolag för att utveckla Torsboda industripark. (Torsboda Industriell Park.) Det gemensamma bolaget kommer säkerställa att förädling av området sker för att möjliggöra etableringen av en storskalig energiintensiv verksamhet. Kommunerna delar på risken och på avkastningen vid en framtida försäljning. Beslut om inriktning och uppdrag kommer att fattas i Sundsvall och i Timrå den 28 mars.

Kraftsamlingen fortsätter och förstärks

Pressmeddelande

Sundsvall, Härnösand och Timrå kommuner är överens om att tillsammans växla upp arbetet med att locka energiintensiv industri till Sundsvallsregionen. Närheten till tre stora befolkningscentra gör Torsboda industripark med omkringliggande funktioner och industriområden till Sveriges kvarvarande bästa plats för etableringen av nya gröna framtidsindustrier med många nya arbetstillfällen.

Resultatet från SCB:s medborgarundersökning: Så här upplever medborgarna platsen Timrå

Pressmeddelande

I medborgarundersökningen ger medborgarna Timrå ett bra omdöme inom många områden. Inom de flesta områden ligger Timrås resultat högre jämfört med riket. Det finns även områden med förbättringspotential.

Sundsvallsregionen gratulerar Göteborg till etableringen av Northvolt och Volvo Cars batterifabrik.

Pressmeddelande

Arbetet med att etablera Northvolt och Volvo Cars nya batterifabrik har pågått intensivt sen i somras. Nu står det klart att batterifabriken kommer byggas i Göteborg. Sundsvallsregionen, vars erbjudande med lokalisering i Torsboda Industripark var med ända fram till mållinjen, lyfter på hatten och säger grattis till denna stora etablering.

Batterifabriken etablerar sig inte på Torsboda industripark

Batterifabriken etablerar sig inte på Torsboda industripark

Pressmeddelande

Northvolt och Volvo Cars batterifabrik med 2 500 jobb i potten läggs inte i Sundsvallsregionen, vilket naturligtvis är en besvikelse. Men kraftsamlingen fortsätter, att av 49 kommuner vara med i den absoluta slutstriden kring etableringen visar verkligen på platsens möjligheter och kvaliteter samt vår goda förmåga att möta de krav som hör till en sådan etablering.

Solhöjden möter bostadsefterfrågan i Timrå kommun

Pressmeddelande

På en yta om ca 30 hektar planeras just nu Solhöjden, ett nytt bostadsområde i skogsområdet mellan Solhöjden och Böle i Timrå. Målet är att det om några år ska vara en plats för villor, radhus, parhus och flerfamiljshus.

Legendarerna möts i århundradets match i Timrå!

Legendarerna möts i århundradets match i Timrå!

Pressmeddelande

Välkommen till en fartfylld dag för hela familjen, från liten till stor. Lördag den 19 mars är det dags för en rafflande match mellan Icebreakers med Peter Forsberg i spetsen och Börje Salmings Toronto Maple Leafs veteranlag.

Hög andel elever med gymnasieexamen i Timrå

Pressmeddelande

Över rikssnittet och högt i jämförelse med länets kommuner – 97 % tog examen från Timrå gymnasiums nationella program läsåret 2020/2021. Samtidigt ökar andelen elever i årskurs 6 som når målen i alla ämnen. Det visar Skolverkets senaste statistik.

Symbolisk trädfällning för Timrås nya brandstation

Pressmeddelande

Hösten 2023 ska en ny, modern brandstation stå färdig i Timrå. Idag fälldes det första trädet på området, en symbolisk markering för att markarbetet och nästa steg i byggprojektet har inletts.

Favorit i repris – 100 företag på 100 dagar i Timrå!

Pressmeddelande

Näringslivskontoret i Timrå kommer med start i slutet av oktober att besöka 100 företag på 100 dagar. Kampanjen 100företag100dagar genomfördes för första gången 2018 och nu är det dags för en favorit i repris.

Timrå kommun möter transportbranschens behov

Pressmeddelande

Under kommande tio år behövs 50 000 yrkesförare i Sverige. Nu möter Timrå kommun transportbranschens behov med en ny gymnasial transportinriktning. Idag, tisdag 19 oktober, samlas representanter från branschen och Timrå kommun.

Timrå behåller positionen och tilldelas för andra året i rad Norrlands bästa företagsklimat!

Timrå behåller positionen och tilldelas för andra året i rad Norrlands bästa företagsklimat!

Pressmeddelande

I Timrå växer, anställer och tjänar företagen mer! Detta tack vare att det 2003 togs ett unikt politiskt beslut i Timrå kommun: i Timrå går företagen före. Nu bekräftar Svenskt Näringslivs ranking att företagsklimatet i Timrå fortsätter att ligga i topp i Norrland.

Prisutdelning Årets Företagare och Årets Unga Företagare  i Timrå

Prisutdelning Årets Företagare och Årets Unga Företagare i Timrå

Pressmeddelande

I samband med att Y:et återinvigs den 3 september delas årets Guldstegar ut till Årets Företagare och Årets Unga Företagare. Priserna delas ut av Joakim Sjöstedt, Regionchef på Företagarna Västernorrland samt Annelie Axelsson, Näringslivschef i Timrå.

Återinvigning av Y:et i Timrå

Pressmeddelande

Helgen 3- 5 september kommer återgivningen av Y:et att ske. I samband med detta fortsätter även lanseringen av Sinnenas Vägar.

Sundsvallsregionens erbjudande: Ett unikt ekosystem för att möjliggöra etableringen av ny batterifabrik

Sundsvallsregionens erbjudande: Ett unikt ekosystem för att möjliggöra etableringen av ny batterifabrik

Pressmeddelande

Sundsvallsregionen har förutsättningarna för en ny batterifabrik och i kampen för att nästa ska etableras här har dialog med markägare pågått under en tid. Nu har man kommit överens om en avsiktsförklaring som innebär att det kommunägda bolaget Timrå Invest AB kommer att förfoga över 150 hektar i Torsboda, Timrå kommun.

Timrå Invest AB kraftsamlar för stor etablering i Sundsvallsregionen

Pressmeddelande

Sundsvallsregionen går helhjärtat in i kampen för att Northvolt och Volvo ska etablera nästa batterifabrik i regionen. Timrå kraftsamlar i det kommunala bolaget Timrå Invest AB för att göra det möjligt. Bland annat så bemannas bolaget med kompetens och resurser för att förädla mark i Torsboda och vid Sundsvall Timrå Airport för att möta batteritillverkarnas önskemål.

Nu förverkligas planerna på en ny vindkraftpark

Pressmeddelande

Nu förverkligas planerna på en ny vindkraftpark i Stor-Skälsjön på kommungränsen mellan Timrå och Sundsvall. Projektet pausades hösten 2020 till följd av Coronapandemin. Nu har Eolus tillsammans med Hydro REIN tecknat avtal om att förvärva det fullt tillståndsgivna vindkraftsprojektet Stor-Skälsjön från Enercon.

Betydelsen av ett jobb ─ Ny sommarutställning vid Y:et om värdighet och delaktighet i samhället

Betydelsen av ett jobb ─ Ny sommarutställning vid Y:et om värdighet och delaktighet i samhället

Pressmeddelande

Den 2 juli klockan 14.00 delar tolv kvinnor och män sina porträtteringar och erfarenheter i årets sommarutställning på Konst- och utställningsgatan vid Y:et.

Ökad trygghet i Timrå efter tre månader av trygghetsvandringar

Pressmeddelande

Det har nu gått ungefär tre månader sedan trygghetsvandringarna startade i Timrå kommun, ett samarbete mellan kommunen och föreningslivet via Timrå IK. Närvaron av vuxna människor som vandrar mellan olika områden på kvällar har ökat tryggheten, inte minst hos ungdomarna.

Utfall efter fyra månader: Verksamheten går åt rätt håll, med utmaningar runt hörnet

Pressmeddelande

Timrå kommuns fyramånadersrapport visar att verksamheten bidrar enligt plan till övergripande mål och uppdrag, samt att det görs inom ramen för en positiv ekonomisk prognos med förbättrade frisktal hos medarbetarna.

Beslut om blåljusgymnasium i Timrå kommun

Pressmeddelande

Nu har ett blåljusgymnasium i Timrå klubbats. Beslutet togs av barn- och utbildningsnämnden den 26 maj.

Priset på industrimark höjs i Timrå Kommun

Pressmeddelande

Timrå är hett och det avspeglar sig inte minst i att fler vill köpa industrimark i bra lägen. Priserna har legat stilla under många år så att det nu sker en höjning är naturligt. Timrå har ett strategiskt läge i en expansiv och attraktiv region och en marknadsanpassning av markpriserna ligger rätt i tiden.

Förnyat medborgarlöfte i Timrå

Pressmeddelande

För att öka tryggheten i Timrå har polisen tillsammans med Timrå kommun och Timråbo tagit fram ett reviderat medborgarlöfte och en aktivitetsplan för att förhindra och förebygga brott samt öka tryggheten.

Här är de nominerade till Guldstegen 2021

Pressmeddelande

Nu kan man rösta på de nominerade i Guldstegen 2021! Röstningen sker på www.guldstegen.se. Guldstegen är ett samarbete mellan Timrå kommun och Företagarna Timrå i syfte att lyfta fram och fira Timrås näringsliv.

Timrå kommun delar ut Presentkort Timrå som sommargåva till personalen

Pressmeddelande

Tiden sedan mars 2020 har dominerats av covid-19 pandemin och de utmaningar som den innebär. Fokus har till stor del legat på att skydda oss från smitta och smittspridning. Trots oro och risker har kommunens anställda gått till arbetet varje dag och leverera den goda kvalitet i våra verksamheter som innevånarna förväntar sig.

Beslut om upprustning av E4-bron i Timrå

Pressmeddelande

Nu är det klart att det blir byggstart 2023 för ett av regionens viktigaste infrastrukturprojekt. Trafikverket har finansiering för bärighetsåtgärder på bron över E4 vid trafikplatsen i Timrå genom att Timrå kommun finansierar projekteringen av renoveringen och Trafikverket finansierar och genomför upprustningen. Efter att sprickor upptäckts så har den varit avstängd för tyngre trafik sedan januari 2020. Bron är en viktig pulsåder för näringslivet och många tunga transporter har istället tvingats till att köra genom centrala Timrå istället.

Utvärdering av Timrå kommuns miljöplan 2014-2020: Flera miljömål uppnådda men fortsatt arbete behövs

Pressmeddelande

Nu är utvärderingen av Timrå kommuns arbete med Miljöplan 2014-2020 klar. När miljömålen följts upp visar det att kommunen uppnått flera positiva förflyttningar men också att det finns frågor att arbeta vidare med.

Timrå kommun satsar stort på sin matematikundervisning

Pressmeddelande

Timrå kommun ansluter till en stor nationell matematiksatsning. Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) står bakom konceptet.

Äventyrsgolf i Timrå redan i sommar

Pressmeddelande

I unikt läge längs Fagerstranden bygger företaget Adventure Golf Timrå AB upp Timrå Äventyrsgolf. En 18 håls bana bredvid havet.

Positivt besked för camping på Skeppshamn

Pressmeddelande

Länsstyrelsen har tagit beslut kring att godkänna strandskyddsdispens på Skeppshamn (Åstön i Timrå) för camping.