Nyhetsarkiv

 
Vem ska betala om tandläkaren gör fel eller misslyckas

Vem ska betala om tandläkaren gör fel eller misslyckas

Pressmeddelande

De allra flesta tandläkare är duktiga och gör ett bra jobb, men ibland blir det fel och frågan är då vem som ska betala - tandläkaren eller patienten. I dag saknas rättigheter för patienter i tandvården, vilket drabbar ekonomiskt svaga grupper hårt, säger Ann-Marie Lidmark Tandhälsoförbundets ordförande.

Kommer en borgerlig regering att leverera?

Pressmeddelande

Valresultatet visar nu på en borgerlig majoritet och regeringsförhandlingar har startat. På Tandhälsoförbundets (Tf:s) enkät om tandvården svarade Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna att de på sikt vill införliva tandvården i sjukvården och dess högkostnadsskydd. SD tog till och med upp denna fråga under slutdebatten i TV.

Partierna och tandvården

Partierna och tandvården

Pressmeddelande

Tandhälsoförbundet ställde under juni månad frågor till riksdagens partier om tandvård. Det parti som blev ”bäst” gällande våra frågor är Liberalerna och sämst blev Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. - Dock är det svårt att ge några rekommendationer då inget parti är riktigt bra, säger Tandhälsoförbundets (Tf:s) ordförande Ann-Marie Lidmark.

Lönsamt att ta bort amalgam

Lönsamt att ta bort amalgam

Pressmeddelande

Tandhälsoförbundet (Tf) anser att alla som vill bör få byta ut sina amalgamfyllningar gratis. Omkring 15 000 kg amalgam är i dag lagrat i folks tänder. Det innebär stora hälso- och miljörisker. Ändå är inget parti berett att ge möjlighet till gratis amalgamsanering.

Var finns den Socialdemokratiska välfärdspolitiken?

Var finns den Socialdemokratiska välfärdspolitiken?

Pressmeddelande

Bland riksdagens partier finns en tydlig majoritet för att tandvården ska ingå i hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd. Endast moderaterna är emot. Sverigedemokraterna gick i går ut med budskapet att alla över 65 år ska få tandvård till samma kostnad som om de går till doktorn. Vad säger andra partier?

Tandläkaren ska inte kosta mer än doktorn

Tandläkaren ska inte kosta mer än doktorn

Pressmeddelande

Höga elpriser gör att regeringen plötsligt kan dela ut 30 plus 30 miljarder kronor till hushåll och industri. Att tandvården orsakar kraftig skuldsättning hos lågavlönade och pensionärer tycks däremot inte bekymra politikerna. Detta trots att ynka 6 miljarder kronor behövs för att ekonomiskt jämställa tandvården med sjukvården.

Amalgam är en hälsofara, men inget parti anser att patienter ska få gratis fyllningsbyte

Pressmeddelande

Majoriteten av riksdagens partier anser att amalgamfyllningar utgör en hälsorisk för känsliga individer på grund av dess innehåll av kvicksilver. Trots det är inte ett enda parti beredd att låta personer sjuka av sina amalgamfyllningar byta dem utan kostnad. Gratis fyllningsbyte skulle minska kostnaderna i vården och med stor sannolikhet vara samhällsekonomiskt lönsamt.

Förbjud metaller i tandvården

Pressmeddelande

Titanimplantat i en mun full med guld eller amalgam kan ställa till stora hälsoproblem. Strömmar mellan metallerna uppstår och kan störa kroppen på flera olika sätt. Även symtom på förgiftning eller allergi kan uppträda då metallerna korroderar.

Låt tandvården ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd - endast Moderaterna är emot

Pressmeddelande

Tandhälsoförbundet anser att det inte ska kosta mer att gå till tandläkaren än till doktorn. Endast Moderatrna är emot en sådan reform.

Blir tandvården billigare efter valet?

Pressmeddelande

Alla partier utom Moderaterna vill att tandvården ska ingå i hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd, enligt det frågeformulär Tandhälsoförbundet skickat till riksdagens partier. Bara Moderaterna och Liberalerna anser att patienten själv ska få bestämma om man ska dra ut döda och rotfyllda tänder. Inget parti anser att byte av amalgamfyllningar ska vara gratis. Viss skillnad blir det således om det blir rödgrön respektive borgerlig majoritet efter valet.

Nytt intressant Tf-blad

Pressmeddelande

Läs om hur rättegången om amalgam manipulerades på 1980-talet. Jaro Pleva deltog och beskriver hur advokaterna lurade in vittnena i en väl arrangerad fälla. Läs också om hur omöjligt det kan vara att hitta en tandläkare som tar bort en bevärande rotfylld tand. Också detta en effekt av att myndigheterna inte ser till patientens bästa.

Patientperspektiv saknas helt

Patientperspektiv saknas helt

Pressmeddelande

Socialstyrelsens riktlinjer för tandvården saknar helt riktlinjer för patientbemötande liksom vilken information patienten rimligen bör få för att kunna fatta ett väl informerat beslut om behandlingen. Hur kan det komma sig i dag då de politiska målen med mer patientcentrerad vård är så tydliga?

Sjuk, men doktorn hittar inget fel. Kan det vara tänderna?

Pressmeddelande

Många sjukdomar startar i munhålan. Det handlar om infektioner, bettproblem eller överkänslighet mot dentala material. Symtomen kan vara extrem trötthet, torrhosta, envisa bihålebesvär, värk i käkarna, ögonproblem med mera.

Tandvården negligerar risker med titan

Tandvården negligerar risker med titan

Pressmeddelande

Titanimplantat kan ge allergiska symtom som hudutslag, blåsor i munnen, värk och extrem trötthet. Vanliga hudtester upptäcker sällan allergier mot titan, varför detta nonchaleras i vården.

Nytt intressant Tf-blad om tänder och hälsa

Nytt intressant Tf-blad om tänder och hälsa

Pressmeddelande

Tidningen om tänder och hälsa, Tf-bladet, har kommit med ett nytt nummder. Här kan du läsa om effekter av infektioner i käkbenet, om risker med titanimplantat och hur man själv kan påverka kroppens avgiftande förmåga.

Tandimplantat i Zirkonia är bra och hållbara

Tandimplantat i Zirkonia är bra och hållbara

Pressmeddelande

Alltfler sätter in implantat då de egna tänderna blivit utslagna eller infekterats. Tandhälsoförbundet rekommenderar implantat av Zirkonia, eftersom materialet är vävnadsvänligt, hållfast och snyggt. 

Ta patienten på allvar

Ta patienten på allvar

Pressmeddelande

Tandvård och sjukvård behöver närma sig varandra samtidigt som vården måste ta patienterna på allvar. Detta visar tydligt resultatet av omfattande intervjuer som Hälsolabb i region Värmland gjort. Vid ett möte med Sveriges kommuner och regioner kände flertalet deltagande organisationer igen sig och vill nu att man i hälso- och sjukvården går från ord till handling för att skapa en vård anpassad efter individen.

Hur ska folk kunna välja när kunskap saknas?

Hur ska folk kunna välja när kunskap saknas?

Pressmeddelande

En mer holistisk tandvård med biokompatibla och giftfria material önskar många människor idag. Myndigheterna har emellertid ingen möjlighet att vägleda då det saknas ett fungerande biverkningsregister liksom forskning om konsekvenser för hälsan.

Brister i information till patienten

Brister i information till patienten

Pressmeddelande

Patienter i tandvården får sällan information om olika behandlingsalternativ och så gott som aldrig informeras om risker för biverkningar. Många drabbas hårt ekonomiskt av detta, skriver här Tandhälsoförbundet.

Uppmaning från Tandhälsoförbundet: Ta patienten på allvar

Pressmeddelande

I dag tas patienter i tandvården inte på allvar då de kopplar sina besvär till dentala material, trots att de ofta förbättrar hälsan efter sanering. Klinisk uppföljning av hälsoriskerna med dentala implantat och fyllningar behövs med särskild uppmärksamhet på metaller. 

Lyssna på patienterna för att minska ohälsan

Lyssna på patienterna för att minska ohälsan

Pressmeddelande

Läkare och tandläkare förstår sällan sambandet mellan tänderna och ohälsa, säger Ann-Marie Lidmark ordförande i Tandvårdsskadeförbundet. Bättre information skulle bespara mycket lidande då många är sjuka i årtal helt i onödan. Våra råd kommer ofta alltför sent, men folk är ändå tacksamma att få hjälp att tillfriskna.

Nya läkemedel för avgiftning

Nya läkemedel för avgiftning

Pressmeddelande

Metaller bidrar till stora hälsoproblem och många moderna sjukdomar kan ha metaller som primär orsak. Under den vetenskapliga konferensen i Berlin förra veckan presenterades två nya läkemedel dels för avgiftning av kvicksilver, järn och koppar och dels för arsenik. Forskare från hela världen deltog.

Internationell konferens om avgiftning av metaller

Internationell konferens om avgiftning av metaller

Pressmeddelande

En internationell konferens om avgiftning startar på måndag i Berlin. Initiativtagare och arrangör är Tandvårdsskadeförbundet. Många internationellt kända foskare deltar och denna konferens som handlar om metaller är den första i sitt slag.

Kronisk trötthet och värk – kan det bero på implantat i tänderna?

Kronisk trötthet och värk – kan det bero på implantat i tänderna?

Pressmeddelande

Allvarliga sjukdomssymtom som trötthet och värk kan orsakas av metalliska implantat som exempelvis titanimplantat i käkbenet. Det konstaterar nu den amerikanska myndigheten FDA.

Sjuk av metaller?

Sjuk av metaller?

Pressmeddelande

- Jag orkar inte längre, säger många när de ringer Tandvårdsskadeförbundet. Ofta handlar det om extrem trötthet, värk, svårighet att tugga, metallsmak och mycket annat.

Sjuk av titanimplantat. Kan det handla om överkänslighet mot metallen?

Sjuk av titanimplantat. Kan det handla om överkänslighet mot metallen?

Pressmeddelande

En viss andel av befolkningen är känsliga för metaller inklusive titan, vilket sannolikt är en bidragande orsak till periimplantit och andra besvär efter implantat av titan. Enligt SVT:s granskning av medicintekniska produkter misslyckas så många som 20 000 av insatta tandimplantat. 

Trött, ont i musklerna och förkylningssymtom - det kan vara tänderna

Trött, ont i musklerna och förkylningssymtom - det kan vara tänderna

Pressmeddelande

Du kan vara sjuk av titanimplantat eller av exponering för alltför många olika metaller via dina tandlagningsmaterial. Symtomen är ofta av allmän karaktär med extrem trötthet, ont i muskler och leder, hudproblem eller liknande, det skriver här Ann-Marie Lidmark ordförande i Tandvårdsskadeförbundet.

Metaller kan orsaka autoimmuna sjukdomar

Metaller kan orsaka autoimmuna sjukdomar

Pressmeddelande

Metaller kan orsaka allergier och autoimmuna sjukdomar hos genetiskt känsliga individer. Metaller finns i implantat, tandfyllningar, kosmetika, tabletter, tandkräm och mycket mer. Exponeringen för metaller har ökat under det senaste århundradet. Metaller ger inte bara lokala reaktioner utan hela kroppen kan påverkas inklusive psyket. Vera Stejskal utvecklade bland annat ett test för att mäta känslighet mot metaller.

Se över metaller i tandvården. En uppmaning till Socialstyrelsen

Se över metaller i tandvården. En uppmaning till Socialstyrelsen

Pressmeddelande

Bort med metaller i tandvården föreslår Tandvårdsskadeförbundet, som anser att metaller utgör ett reellt folkhälsoproblem.

Patientsäkerheten i tandvården måste bli bättre

Patientsäkerheten i tandvården måste bli bättre

Pressmeddelande

Patientsäkerhetsarbetet behöver förbättras och särskilt gäller det tandvården, skriver Tandvårdsskadeförbundet, angående de nya riktlinjerna som beslutats av IVO och Socialstyrelsen. Många drabbas i dag av helt onödiga vårdskador i form av allergier, förgiftning och besvär orsakade av bakterier från fördjupade tandköttsfickor eller rotfyllningar. Bättre uppföljning av incidenser och avvikande reaktioner skulle snabbt minska onödiga sjukdomsbesvär.