Nyhetsarkiv

 
Stärk självförvaltningsmodellen  - för fri och frivillig folkbildning

Stärk självförvaltningsmodellen - för fri och frivillig folkbildning

Pressmeddelande

Idag har utbildningsminister Anna Ekström (S) presenterat den aviserade folkbildningsutredningen. Till utredare utsåg regeringen kulturutskottets ordförande Christer Nylander (L).

Johan Fyrberg vald till ordförande för Studieförbunden

Johan Fyrberg vald till ordförande för Studieförbunden

Pressmeddelande

På ett extra årsmöte idag den 13 maj 2022 valdes Studieförbundet Vuxenskolans förbundschef Johan Fyrberg till ordförande för Studieförbunden i samverkan. ABF:s förbundssekreterare Annika Dahl valdes till vice ordförande.

Studieförbunden: Efterlängtat beslut om internmomsen

Studieförbunden: Efterlängtat beslut om internmomsen

Pressmeddelande

- I dag har Riksdagen äntligen beslutat att Regeringen ska snabbutreda internmomsen. Studieförbunden har tillsammans med flera andra civilsamhällesorganisationer drivit att internmomsen ska avskaffas under många år. Internmomsen är en godtycklig och orättvis skatt som leder till att verksamhet ställs in och försvåras i den ideella sektorn. Trots det har inget hänt förrän nu.

Studieförbunden: Inga nya pengar till Svenska från dag ett i vårbudgeten

Studieförbunden: Inga nya pengar till Svenska från dag ett i vårbudgeten

Pressmeddelande

Regeringen har idag presenterat Vårpropositionen för 2022. I den finns inga förslag vad gäller studieförbunden eller folkbildningen i övrigt. Inga förändringar eller nya pengar föreslås vad gäller Svenska från dag ett till asylsökande och flyktingar.

Johan Fyrberg ny ordförande för Studieförbunden

Johan Fyrberg ny ordförande för Studieförbunden

Pressmeddelande

Idag tillträder Johan Fyrberg som tillförordnad ordförande för branschorganisationen Studieförbunden i samverkan. Johan Fyrberg är förbundschef för Studieförbundet Vuxenskolan och efterträder Ann-Katrin Persson, Sensus. Val av ordinarie ordförande sker vid årsmötet i maj.

Solidaritet med Ukrainas folk

Pressmeddelande

Studieförbunden känner stark solidaritet med det ukrainska folket med anledning av Rysslands invasion.

Studieförbunden antar demokratiförklaring

Studieförbunden antar demokratiförklaring

Pressmeddelande

Styrelsen för branschorganisationen Studieförbunden i samverkan har beslutat att anta en demokratiförklaring.

Uttalande med anledning av pandemisituationen

Pressmeddelande

Med anledning av pandemisituationen har styrelsen för Studieförbunden i samverkan antagit följande uttalande:

Studieförbunden: Kulturstopp för studieförbund i Göteborg

Studieförbunden: Kulturstopp för studieförbund i Göteborg

Pressmeddelande

- Förslaget till nytt bidragssystem för studieförbunden i Göteborg har skapat en stor oro. Vi får signaler om att vissa studieförbund överväger att stänga ned hela sin programverksamhet eftersom det inte är mödan värt att söka de kommunala bidragen längre.

Bildningsresan har börjat, i Kristianstad

Bildningsresan har börjat, i Kristianstad

Pressmeddelande

- Bildningsresan har börjat. Idag har vi gjort vårt första stopp, i Kristianstad. Här har vi fokuserat på hur studieförbunden kan bidra till integrationen av nya svenskar och att bryta utanförskapet i marginaliserade stadsdelar. Vi har också breddat perspektivet till delaktighet och inkludering när det gäller människor med funktionsnedsättningar.

Anslagen till studieförbund urholkas

Anslagen till studieförbund urholkas

Pressmeddelande

Studieförbundens kommentarer till budgetpropositionen.

Studieförbunden presenterar delrapport: Högt tempo på åtgärder

Studieförbunden presenterar delrapport: Högt tempo på åtgärder

Pressmeddelande

- Vi har inlett ett intensivt utvecklingsarbete för att säkra kvaliteten i folkbildningsverksamheten. Vi har identifierat problem utifrån de unikt noggranna genomlysningar som skett av verksamheten och tagit fram effektiva åtgärder för att möta dem. Dessa åtgärder implementeras nu i högt tempo av de tio studieförbunden. Det säger David Samuelsson, generalsekreterare för branschorganisationen Studieförbunden.

Experimentera inte med studieförbunden!

Pressmeddelande

Fler kommuner frångår Folkbildningsrådets riktlinjer för bidrag till studieförbunden och tar i stället fram egna kriterier för bidrag. Folkbildningen behöver mer långsiktighet och mindre av egna experiment från kommuner och regioner. Det skriver David Samuelsson och Ann-Katrin Persson på Altinget idag.

Satsa en miljard på folkbildning så att Sverige klarar klimatomställningen

Pressmeddelande

Folkbildningsrörelsen borde få en stärkt roll och riktade medel för att sprida kunskap om klimatomställningen och medborgarnas roll i denna. Det skriver Tove Ahlström, Global utmaning och David Samuelsson, Studieförbunden i samverkan.

SVT Aktuellt rättar

Pressmeddelande

Följande rättelse lästes upp i gårdagens Aktuellt kl. 21 efter att Studieförbunden och Folkbildningsrådet kontaktat redaktionen:

Ogrundade anklagelser i SVT Aktuellt

Pressmeddelande

I SVT Aktuellt den 11 maj framförs påståenden om att statsbidrag till studieförbund används för IS- propaganda. Detta mycket allvarliga påstående framförs av SVT i en intervju med inrikesminister Mikael Damberg.

Studieförbunden kommenterar riksdagsbeslut om folkbildning

Studieförbunden kommenterar riksdagsbeslut om folkbildning

Pressmeddelande

Idag har riksdagen fattat beslut om kulturutskottets betänkande om folkbildningen. David Samuelsson, generalsekreterare för Studieförbunden i samverkan, som är Studieförbundens branschorganisation, kommenterar:

Fira demokratin hundra år med #ViMåstePrata!

Fira demokratin hundra år med #ViMåstePrata!

Pressmeddelande

- Nu är det klart vilka aktiviteter som kommer att genomföras med stöd från #ViMåstePrata under resten av 2021. Vi är mycket stolta över att kunna presentera program över hela landet, som både ska stärka demokratin och uppmärksamma att demokratin fyller 100 år. Alla hälsas hjärtligt välkomna! Det säger Kajsa Wiktorin, för #ViMåstePrata.

Studieförbunden vill se åtgärder som värnar fri och frivillig folkbildning

Studieförbunden vill se åtgärder som värnar fri och frivillig folkbildning

Pressmeddelande

Folkbildningsrådet har idag överlämnat sin rapport "Studieförbundens verksamhet: Kontroll, transparens och kvalitet" till utbildningsminister Anna Ekström (S).

Studieförbunden välkomnar Riksrevisionens granskning

Studieförbunden välkomnar Riksrevisionens granskning

Pressmeddelande

Branschorganisationen Studieförbunden i samverkan välkomnar att Riksrevisionen idag har beslutat att inleda en granskning av kontrollen och uppföljningen av de statliga medlen till studieförbunden.

Inbjudan till webbinarium 23 februari: Åtgärder för högre kvalitet och mot fel och fusk

Pressmeddelande

Vad visade den särskilda granskning som studieförbunden genomfört under hösten? Vilka åtgärder vidtar studieförbunden för att säkerställa kvaliteten och motverka fel och fusk?

Viktig granskning av studieförbundens verksamhet

Pressmeddelande

Resultatet av den granskning som nio av tio studieförbund nu redovisat till Folkbildningsrådet står nu klart. Totalt handlar det om cirka 600 000 så kallade studietimmar som stryks i efterhand för åren 2017-2019. Detta ska jämföras med totalen på 36,6 miljoner redovisade studietimmar för samma tidsperiod. Det som nu stryks motsvarar därmed en andel om cirka 1,7 procent av verksamheten.

Studieförbunden: "Absurt med utbildningscensur"

Pressmeddelande

Studieförbundens generalsekreterare David Samuelsson kommenterar Transportstyrelsens utredning som presenterar åtgärdsförslag för att komma till bukt med svarta trafikskolor. "Absurt om det leder till utbildningscensur", menar David Samuelsson.

Studieförbunden kommenterar höstbudgeten

Studieförbunden kommenterar höstbudgeten

Pressmeddelande

Ingen ökning av de generella anslagen men välkommen förstärkning kring uppsökande verksamhet för utrikesfödda kvinnor. Så kan regeringens budgetproposition sammanfattas ur ett studieförbundsperspektiv.

Studieförbunden: Glädjande besked om förlängning och förstärkning

Studieförbunden: Glädjande besked om förlängning och förstärkning

Pressmeddelande

- Det är mycket positivt att anslaget till studieförbundens uppsökande verksamhet för utrikesfödda kvinnor både förlängs och förstärks. Vi talar här om viktiga insatser som bevisligen gör stor skillnad för kvinnor som i övrigt står inför många utmaningar.Så kommenterar Studieförbundens ordförande Ann-Katrin Persson regeringens besked att stödet till studieförbundens uppsökande verksamhets förlän

Intensivt arbete mot fusk i studieförbunden

Pressmeddelande

Studieförbunden tog förra hösten en rad initiativ för att bättre förebygga, motverka, identifiera och stoppa bedrägerier av detta slag. Flera delar är redan genomförda, annat införs nu medan vissa förändringar tar längre tid att få på plats.

Studieförbunden ska stoppa fusket

Studieförbunden ska stoppa fusket

Pressmeddelande

Fusk eller bedrägerier mot studieförbund måste stoppas. De oerhört allvarliga händelserna i det aktuella fallet på Järva upptäcktes genom internkontroll i studieförbund. Studieförbunden har redan genomfört en rad konkreta åtgärder för att förebygga, motverka och upptäcka fusk. Fler åtgärder kommer att behövas från studieförbunden och Folkbildningsrådet.Statsbidragen till studieförbunden ska gå til

Studieförbundens olikheter behövs!

Studieförbundens olikheter behövs!

Pressmeddelande

Vi är tio studieförbund som får statsbidrag av Folkbildningsrådet. Alla är idéburna och ideella med skiftande idémässig inriktning. Studieförbunden fungerar som nav i många nätverk av organisationer. Det svenska samhället skulle bli flera nyanser blekare om de tio studieförbundens innehåll, profil och inriktning slätades ut.En nygjord undersökning styrker studiecirkelns betydelse. 80 procent anser

Nytt stöd för att stärka folkbildningens demokratiarbete

Nytt stöd för att stärka folkbildningens demokratiarbete

Pressmeddelande

Folkbildningsrådet har tilldelats 3 miljoner kronor av regeringen för en förlängning och utveckling av insatser för att stärka folkbildningens demokratiarbete. Folkbildningsrådet har utifrån regeringens beslut valt att möjliggöra en fortsatt bred samverkan mellan folkbildningens intresseorganisationer och erbjuder därför Studieförbunden, RIO och OFI att lämna in en ansökan tillsammans.

Studieförbundens nya ordförande Ann-Katrin Persson:

Studieförbundens nya ordförande Ann-Katrin Persson: "Folkbildning och studieförbunden bland det bästa Sverige har"

Pressmeddelande

De tio studieförbundens gemensamma bransch- och intresseorganisation hälsar erfarna ledaren och folkbildaren Ann-Katrin Persson välkommen som ny ordförande för Studieförbunden.