Nyhetsarkiv

 
Få barn och unga anmäler sexuella övergrepp till myndigheter

Få barn och unga anmäler sexuella övergrepp till myndigheter

Pressmeddelande

En rapport från Stiftelsen Allmänna Barnhuset visar att endast 14 procent av barn och unga som utsatts för sexuella övergrepp berättar det för en vuxen professionell. Ca 4 procent anmäler övergreppet till socialtjänsten och drygt 7 procent uppger att de anmält det till polisen. Enligt studien som bygger på en elevenkät, har var fjärde elev utsatts för ett sexuellt övergrepp under sin uppväxt.

Ny lärarhandledning för att prata med barn och unga i skolan om hedersrelaterat våld

Ny lärarhandledning för att prata med barn och unga i skolan om hedersrelaterat våld

Pressmeddelande

Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland, lanserar en lärarhandledning som ska fungera som ett stöd till lärare i samtal om hedersrelaterat våld och förtryck med elever.

De får Stora Priset 2020 och 2021

Pressmeddelande

Stora Priset delas årligen ut till personer eller verksamheter som genom banbrytande insatser främjat barns och ungdomars förhållanden i Sverige. Den 1 december delar Stiftelsen Allmänna Barnhuset ut Stora Priset till 2020- och 2021- års pristagare. Pristagarna är Föreningen för familjecentralers främjande, FFFF, barnrättsexperten Simone Ek och Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar, FSUM.

Var fjärde 18-åring har varit utsatt för sexuella övergrepp

Var fjärde 18-åring har varit utsatt för sexuella övergrepp

Pressmeddelande

En ny studie som Stiftelsen Allmänna Barnhuset överlämnar till regeringen idag visar att andelen 18-åringar som utsatts för sexuella övergrepp ökat från var femte till var fjärde sedan år 2014. Drygt var tredje flicka uppger att hon har varit utsatt för ett sexuellt övergrepp under sin uppväxt.

Ny rapport om ungas utsatthet för sexuella övergrepp

Ny rapport om ungas utsatthet för sexuella övergrepp

Pressmeddelande

Den 30 augusti överlämnar Stiftelsen Allmänna Barnhuset en ny studie till regeringen om ungdomars sexualitet och utsatthet för sexuella övergrepp och sexuell exploatering. Den nationella studien, som finansierats av regeringen, är den fjärde i ordningen.

Ny webbplats för barn om skilda föräldrar

Ny webbplats för barn om skilda föräldrar

Pressmeddelande

I dag är det 30 år sedan Barnkonventionen antogs i Sverige och i många andra länder världen över. För att fira Barnkonventionens dag lanserar vi idag en helt ny webbsida med information till barn och vuxna om separationer och vårdnadstvister.

Ny webbplats för barn om skilda föräldrar

Ny webbplats för barn om skilda föräldrar

Pressmeddelande

I dag är det 30 år sedan Barnkonventionen antogs i Sverige och i många andra länder världen över. För att fira Barnkonventionens dag lanserar vi idag en helt ny webbsida med information till barn och vuxna om separationer och vårdnadstvister.

Projektet BRA utvecklas för åldrarna 3-6 år - med stöd från Arvsfonden

Projektet BRA utvecklas för åldrarna 3-6 år - med stöd från Arvsfonden

Pressmeddelande

Med stöd från Arvsfonden kommer Stiftelsen Allmänna Barnhuset utveckla modellen BRA, Barns rätt som anhöriga för yngre barn. Målet är att ta fram samtalsverktyg för BRA-samtal anpassat för barn i åldern 3-6 år.

Andelen Skolfambarn som uppnår behörighet till gymnasiet fortsätter att öka!

Andelen Skolfambarn som uppnår behörighet till gymnasiet fortsätter att öka!

Pressmeddelande

Siffrorna från Skolfams (Skolsatsning inom familjehemsvården) årliga resultatenkät är nu sammanställda och visar att Skolfambarnens skolresultat fortsätter att stiga. 79,1% av alla Skolfambarn går ut nian med behörighet till gymnasiet, vilket nu närmar sig rikssnittet på 84,5%.