Nyhetsarkiv

 
Estonia dokumenteras med marinarkeologisk metod

Estonia dokumenteras med marinarkeologisk metod

Pressmeddelande

Under sommaren 2022 utförs en mycket utförlig detaljdokumentation av vraket efter Estonia. En undervattensrobot, en så kallad ROV, kommer bland annat ta hundratusentals högupplösta stillbilder av skrovet och även delvis inne i skeppet. Bilderna kommer sedan att sättas ihop till en 3D-modell.

Konst och vetenskap förenas när internationell hållbarhetskonferens kommer till Stockholm

Pressmeddelande

För att klara av de stora hållbarhetsutmaningar världen står inför krävs mod att fatta de svåra besluten. Men det krävs också en bredare diskussion där konst och kultur bidrar med nya perspektiv. Samt att vi förenas och agerar med respekt för de mänskliga rättigheterna. Det är kärnan i årets upplaga av den internationella hållbarhetskonferensen ISDRS som sommaren 2022 arrangeras i Stockholm. Södertörns högskola är en av årets arrangörer.

Ny studie: Att inte längre ha en skuld hos Kronofogden kan kopplas till reducerad risk för självmordsförsök

Pressmeddelande

I en ny studie från Södertörns högskola undersöks innebörden av att återbetala en skuld som registrerats hos Kronofogden och i vilken utsträckning att inte längre ha en aktiv skuld hos myndigheten kan kopplas till en reducerad risk för självmord. Resultatet visar att risken för självmordsförsök är ungefär två gånger högre för de som efter en tvåårsperiod fortfarande finns i Kronofogdens register.

Från flux till fest – när den experimentella konstscenen dök upp i Lund

Pressmeddelande

1967 vändes konstvärldens ögon mot Lund och konsthallen invid Mårtenstorget. Flera av dåtidens stora namn inom den experimentella konsten deltog i utställningen "Superlund". I boken "Från flux till fest – den internationella konsten i Lunds konsthall 1965–67" bjuds läsaren på en unik inblick i konsthallens historia.

Idrottsrörelsens insatser för integration utvärderas i nytt forskningsprojekt

Pressmeddelande

Föreningslivet lyfts ofta fram som en väg för att integrera nyanlända i samhället och hålla ungdomar borta från kriminalitet. Inte minst i områden som benämns som utsatta. Hur detta arbete ser ut och vad som faktiskt fungerar är ämnet för ett nytt forskningsprojekt, ett samarbete mellan Södertörns högskola och Riksidrottsförbundet.

Södertörns högskola och Huddinge kommun tecknar avtal om strategiskt partnerskap

Södertörns högskola och Huddinge kommun tecknar avtal om strategiskt partnerskap

Pressmeddelande

Södertörns högskola och Huddinge kommun har tecknat ett avtal om strategiskt partnerskap som ska bidra till en hållbar samhällsutveckling; socialt, ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt.

Företag på öar och i skärgårdar föll mellan myndighetsstolarna under pandemin

Pressmeddelande

Företag på öar och i skärgårdar har inte kunnat söka ekonomiskt stöd på samma sätt som andra företag under pandemin. Istället har det varit starkt socialt kapital, gott samarbete och nytänkande som räddat företagen längs våra kuster och insjöar, visar en kommande rapport från Södertörns högskola.

Södertörnsprofessor Anne Kaun tilldelas Wallenberg Academy Fellow 2021

Södertörnsprofessor Anne Kaun tilldelas Wallenberg Academy Fellow 2021

Pressmeddelande

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har utsett 27 nya Wallenberg Academy Fellows. Anne Kaun, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola, är en av de unga forskare som får ett femårigt anslag.

CBEES Annual 2021: Arvet efter Ryssland och Sovjetunionen – så formade imperierna dagens Östeuropa

Pressmeddelande

300 år har gått sedan bildandet av det ryska kejsardömet. Samtidigt har det i år också gått 30 år sedan Sovjetunionens kollapsade. Arvet efter de här två imperierna utgör ramverket för Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) årliga konferens som äger rum 25–26 november.

Ministerns nära medarbetare - så jobbar Regeringskansliets pressekreterare

Pressmeddelande

Regeringens pressekreterare har fått en allt starkare och mer central roll i det dagliga politiska arbetet. De har också blivit mer självmedvetna om sin ställning och är en av ministerns närmaste medarbetare. Det visar en studie från Södertörns högskola.

Rainer Hartleb utses till hedersdoktor vid Södertörns högskola

Rainer Hartleb utses till hedersdoktor vid Södertörns högskola

Pressmeddelande

Rainer Hartleb, den tysk-svenske dokumentärfilmaren, utnämns till hedersdoktor vid Södertörns högskola 2022.

Ny studie: Självmord kan kopplas till obetalda skulder

Pressmeddelande

I en ny studie från Södertörns högskola undersöks innebörden av att inte kunna betala tillbaka en skuld och i vilken utsträckning skuldproblem kan kopplas till självmord. Resultatet visar att personerna i studien löpte mer än dubbelt så stor risk att begå självmord.

Ny marinarkeologisk forskning om havsnivåförändringar och människor får stöd av stiftelse

Ny marinarkeologisk forskning om havsnivåförändringar och människor får stöd av stiftelse

Pressmeddelande

MARIS, det marinarkeologiska forskningscentret vid Södertörns högskola, har fått ett fyraårigt stöd från stiftelsen Voice of the Ocean (VOTO) för ny forskning om människors förhållande till havsnivåförändringar i det förflutna.

Unik studie – många kravställare ökar administrationen i primärvården

Pressmeddelande

Anställda i primärvården lägger i dag omkring 40 procent av sin arbetstid på administrativa uppgifter visar en unik studie från Södertörns högskola. Och orsaken ser ut att vara flera, separata, kravställare som sammantaget lett till ett ökat administrativt tryck.

Johanssons pelargoner och dans blir den första residenten vid Huddinge kommuns och Södertörns högskolas scenkonstresidens

Pressmeddelande

Södertörns högskola och Huddinge kommun har sedan ett par år genomfört samarbeten inom scenkonstområdet. Nu utvecklas det gemensamma arbetet med etablerandet av ett scenkonstresidens under 2021. Samarbetsparterna har nu valt ut den första residenten: Johanssons pelargoner och dans.

Att göra stad – ny bok om människors delaktighet i Stockholms urbana utkanter

Pressmeddelande

En stad är en geografisk plats som består av byggnader och infrastruktur. Men den består också av människorna som genom tiderna byggt, bott och levt där. Med avstamp i Stockholms södra förorter handlar antologin Att göra stad i Stockholms urbana periferi just om de människorna och hur de är delaktiga i byggandet av staden.

Department of Romani Studies founded at Södertörn University – unique in Sweden

Department of Romani Studies founded at Södertörn University – unique in Sweden

Pressmeddelande

Romani Studies has long held a special position at Södertörn University. The university has had national responsibility for the minority language of Romani Chib since 2013, and has the Nordic countries’ first professorship in the subject. With International Romani Day just around the corner, it has now been announced that Romani Studies will also be a department at Södertörn University.

Romska studier blir eget ämne på Södertörns högskola – unikt i Sverige

Romska studier blir eget ämne på Södertörns högskola – unikt i Sverige

Pressmeddelande

​Romska studier har länge haft en särskild plats på Södertörns högskola. Sedan 2013 har högskolan det nationella ansvaret för minoritetsspråket romani chib och här finns Nordens första professur i ämnet. Med Internationella Romadagen alldeles runt hörnet kommer nu nyheten att romska studier också blir eget ämne vid Södertörns högskola.

En verktygslåda för ökad hållbarhet i boendet

Pressmeddelande

Hur kan boendet bli en arena för hållbart vardagsliv? Det är den centrala frågan i det Vinnova-finansierade innovationsprojektet Elastiska Hem där forskare från Södertörns högskola har deltagit. I samband med projektets avslut släpps nu en ”verktygslåda” med strategier, insikter och argument – tänkt att inspirera till en förflyttning mot ett boende som främjar tillit, gemenskap och resursdelning.

Forskning för Internationella skogsdagen

Pressmeddelande

Den 21 mars är det den Internationella skogsdagen, en dag som instiftades av FN år 2012 för att belysa vikten av att bevara och hållbart bruka världens skogar. Här har Södertörns högskola samlat forskningsartiklar och projekt som rör skogen, samt våra experter på skogsfrågor.

SustainLab SH - nytt forskningscentrum mötesplats för hållbarhetsfrågor

Pressmeddelande

Med över 50 års forskning i ryggen vet vi med stor säkerhet vad som krävs för att nå målen om ett hållbart samhälle. Men det är svårt att skapa förändring, forskningen får inte alltid genomslag. SustainLab SH vill bygga broar mellan forskningen, politiken, civilsamhället och näringslivet för att tillsammans anta utmaningarna vår planet står inför.

Människors berättelser från pandemin i fokus i nytt forskningsprojekt

Pressmeddelande

Läkare, epidemiologer och ekonomer. Hittills är det oftast experternas bild av coronapandemin som stått i fokus. Men mycket finns att lära av vanliga människors upplevelser, inte minst de som bor i socialt och ekonomiskt utsatta områden. Nu ska forskare vid Södertörns högskola ta fram en ny plattform för att ta till vara på deras berättelser.

Humor blir till verktyg i den feministiska kampen mot sexism på nätet

Pressmeddelande

Ironi, parodi, hån och förlöjliganden. Humor har blivit ett verktyg för feminister i kampen mot sexism och trakasserier på sociala medier. I en ny bok studeras dessa motståndstaktiker och forskarna fann både lätthet och lekfullhet. Men också ett stort mått av allvar.

Nytt forskningsinstitut för mångreligiositet och sekularitet

Pressmeddelande

Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder, och sedan en tid också ett av Europas mest mångreligiösa länder. Det ställer samhället inför både svåra utmaningar och nya möjligheter. För att bidra till att utmaningar omvandlas till möjligheter satsar Södertörns högskola på ett nytt forskningsinstitut, IMS - Institutet för forskning om mångreligiositet och sekularitet.

Bevara och bruka? Skogens som resurs för ett klimatneutralt samhälle

Pressmeddelande

Världens första klimatneutrala välfärdsstat. Det är målet politikerna satt upp för Sverige och där spelar skogen en viktig roll. Men konflikten kring hur skogens resurser ska tas tillvara är infekterad och det saknas tydliga riktlinjer för hur målen ska nås. Mycket ansvar läggs på markägaren, men frågan forskarna nu söker svar på är om de har rätt förutsättningar att göra de prioriteringarna.

Spotify skapar möjlighet för bildning – men kräver rätt kunskap

Pressmeddelande

Spotify skulle kunna vara ett verktyg för bildning. Men för att kunna bli det krävs att användaren har kunskap och förståelse för såväl musik som digital teknik. Inte minst behövs ett kritisk förhållningssätt visar ny forskning från Södertörns högskola.

Researchers present new finds from a unique shipwreck

Researchers present new finds from a unique shipwreck

Pressmeddelande

Gribshunden was a unique ship and is an equally unique shipwreck. It has lain on the bottom of the Baltic Sea for more than 500 years, providing researchers with the first opportunity to study the construction of 15th-century ships. MARIS, the research institute for marine archaeology at Södertörn University, is now releasing a report that describes the new finds and discoveries made during an excavation of the wreck in 2019.

Forskare presenterar nya fynd från världsunikt vrak

Forskare presenterar nya fynd från världsunikt vrak

Pressmeddelande

Gribshunden var unikt som skepp och är minst lika unikt som vrak. På Östersjöns botten har det legat i mer än 500 år och givit forskare en möjlighet att för första gången studera hur 1400-talets fartyg var konstruerade. Nu släpper det marinarkeologiska forskningsinstitutet MARIS vid Södertörns högskola en rapport som redogör för nya fynd och upptäckter som gjorts i samband med en utgrävning av vraket år 2019.

Camilla Hamid årets alumn vid Södertörns högskola 2020

Camilla Hamid årets alumn vid Södertörns högskola 2020

Pressmeddelande

Utmärkelsen Årets alumn tilldelas i år hemkunskapsläraren, receptkreatören och bakboksförfattaren Camilla Hamid. ”Med stora mått av humor, engagemang och bakglädje förgyller hon vardagen för många människor, utan att göra avkall på sin integritet och bakgrund”.

Botkyrka kommun och Södertörns högskola i nytt partnerskap

Botkyrka kommun och Södertörns högskola i nytt partnerskap

Pressmeddelande

Gemensam forskning, utbyte av kompetens och samverkan inom utbildningsprogram. Det är bara några frågor som Botkyrka kommun och Södertörns högskola nu samverkar kring i ett nytt partnerskap som inrättas i dag.