Nyhetsarkiv

 
Vanligt att mensvärk begränsar tonårsflickors vardag

Vanligt att mensvärk begränsar tonårsflickors vardag

Pressmeddelande

Nio av tio 16-åriga flickor i Stockholmsområdet som besvarade en enkät uppger att de hade mensvärk. 14 % av dem var till och med hemma från skolan varje månad på grund av smärtorna, visar en ny studie från Södersjukhuset.

Disputation om säker metod för att starta förlossning

Disputation om säker metod för att starta förlossning

Pressmeddelande

Den 5 oktober disputerar Tove Wallström, förlossningsöverläkare och doktorand vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning på Södersjukhuset (KI SÖS), inom kvinnosjukvård och förlossning. I sin avhandling Factors of importance for labor induction har hon undersökt metoder för att på medicinsk väg starta förlossning hos kvinnor med eller utan tidigare genomgånget kejsarsnitt. Resultatet av studien är att en oral lösning av preparatet Misoprostol är en säker, effektiv och kostnadseffektiv metod för igångsättning av vaginala förlossningar.

Förlossning som startar spontant  – bäst för kvinnor som tidigare genomgått kejsarsnitt

Förlossning som startar spontant – bäst för kvinnor som tidigare genomgått kejsarsnitt

Pressmeddelande

En ny studie från Kvinnokliniken vid Södersjukhuset visar att risken för komplikationer vid förlossning minskar för kvinnor som tidigare genomgått kejsarsnitt om förlossningen startar spontant, jämfört med om den sätts igång medicinskt. Studien publiceras i tidskriften PLOS One.

IVO kräver förändringar vid Södersjukhusets akutmottagning

Nyhet

Patienter som fått vård på Södersjukhusets akutmottagning och väntar på en vårdplats får inte den mat, dryck och läkemedel de behöver och det innebär en fara för patientsäkerheten. Det konstaterar Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i ett nytt beslut. Södersjukhuset ska senast 20 augusti redovisa vilka åtgärder som vidtagits.

Hög vaccinationstäckning hos spädbarn i Stockholms län – det visar barnhälsovårdens årsrapport år 2017

Hög vaccinationstäckning hos spädbarn i Stockholms län – det visar barnhälsovårdens årsrapport år 2017

Pressmeddelande

I Stockholms län bor en fjärdedel av Sveriges barn. Årsrapport år 2017 från Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län redovisar uppgifter om förutsättningar för en god hälsa hos späd- och förskolebarn i Stockholms län.

Ny bok sprider kunskap om könsstympning

Ny bok sprider kunskap om könsstympning

Nyhet

I dagarna utkommer en ny bok om kvinnlig könsstympning som bygger på kvinnors verkliga berättelser. Bita Eshraghi, specialistläkare på Amelmottagningen har bidragit med medicinska fakta och råd om hur personalen kan bemöta kvinnorna som söker kontakt med hälso- och sjukvården.

Södersjukhuset sprider kunskap om könsstympning i FN:s kvinnokommission

Södersjukhuset sprider kunskap om könsstympning i FN:s kvinnokommission

Pressmeddelande

Fredag 23 mars medverkar Amelmottagningen vid ett seminarium om kvinnlig könsstympning i anslutning till FN:s kvinnokommissions årliga sammankomst i New York.

Åtgärder för bättre omhändertagande på Södersjukhusets akutmottagning

Åtgärder för bättre omhändertagande på Södersjukhusets akutmottagning

Pressmeddelande

Vid en tillsyn på akutmottagningen i mars 2017 påpekade Inspektionen för vård och omsorg (IVO) brister i omvårdnaden av de patienter som vistades på akutmottagningen i väntan på en vårdplats. Nu redovisar Södersjukhuset till IVO vilka åtgärder som planeras och vilka åtgärder som har vidtagits under året.

Hjärtsjukvården på Södersjukhuset rankas i topp

Hjärtsjukvården på Södersjukhuset rankas i topp

Pressmeddelande

Södersjukhuset fortsätter att ligga i topp bland landets sjukhus avseende vård av patienter med hjärtinfarkt, visar resultaten från kvalitetsregistret Swedeheart.

Nu öppnar Södersjukhusets kök för patientmåltider– välkommen på visning av köket

Nu öppnar Södersjukhusets kök för patientmåltider– välkommen på visning av köket

Pressmeddelande

I mitten av februari kommer patienter som är inlagda på vårdavdelning själva kunna välja från en meny vad och när hen vill äta. Det nya måltidskonceptet förverkligas i samband med att Södersjukhuset öppnar ett nytt tillagningskök för patientmat.

Allt fler unga flickor uppger att de utsatts för våldtäkt - medarbetare från Sös på DN Debatt idag

Allt fler unga flickor uppger att de utsatts för våldtäkt - medarbetare från Sös på DN Debatt idag

Nyhet

Läkare vid Ungdomsenheten vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och Akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset skriver idag på DN Debatt om att allt fler flickor och kvinnor söker sig till mottagningarna efter att ha blivit utsatta för sexuellt våld.

Svar på uppropet #utantystnadsplikt

Svar på uppropet #utantystnadsplikt

Nyhet

Den 30 november publicerades ett upprop från kvinnliga läkare under hastaggen #utantystnadsplikt. Uppropet riktades bland annat till Södersjukhuset. Här kan du läsa svaret från vd Mikael Runsiö.

Södersjukhuset får ett helhetsansvar för cancerpatienter

Pressmeddelande

Från och med 1 december ansvarar Södersjukhuset för hela vårdförloppet för de cancerpatienter som behandlas på sjukhuset. Det blir möjligt genom att Södersjukhusets canceruppdrag utökas med strålbehandling.

Arbete för könsstympade belönas med Kvinnofridspris

Arbete för könsstympade belönas med Kvinnofridspris

Pressmeddelande

Amelmottagningen vid Södersjukhuset har fått årets Kvinnofridspris för sitt arbete med att utbilda vårdpersonal i bemötande och vård av kvinnor som är könsstympade. Prisutdelningen skedde i samband med Operation Kvinnofrids spridningskonferens i Stockholm den 24 november.

Södersjukhuset granskar sin hantering av ett ärende gällande en brottsmisstänkt medarbetare

Nyhet

.

Barnkonventionens dag - 25 nya barnrättsombud examineras

Barnkonventionens dag - 25 nya barnrättsombud examineras

Pressmeddelande

Idag, måndag 20 november, firas Barnkonventionen (FN:s konvention för barnets rättigheter) över hela världen. På Sachsska barn- och ungdomssjukhuset vid Södersjukhuset examineras 25 nya barnrättsombud.

Spännande forskning, utveckling och innovation på Sös

Spännande forskning, utveckling och innovation på Sös

Pressmeddelande

Nästa vecka är det dags för Idé och kunskap på Södersjukhuset, en inspirationsvecka som täcker allt från forskning och utveckling, till utbildning och innovation som sker på Sös. Under veckan kan du ta del av mängder av föreläsningar och workshops på Sös. I entréhallen kan du också läsa om aktuell forskning och titta och känna på innovationer som tagits fram av Sös medarbetare.

Ny rapport från Barnhälsovårdsenheten Stockholms län

Ny rapport från Barnhälsovårdsenheten Stockholms län

Pressmeddelande

En ny rapport från Barnhälsovården i Stockholms län visar att hälsan hos barn 0-5 år går att koppla till familjens köpkraft. I socioekonomiskt svaga områden utsätts mer än var tredje barn för cigarettrök redan från födseln. Bland 3-åringarna har en av fem karies och barn med fetma är upp till sju gånger vanligare, enligt data från länets barnavårdscentraler.

Fetma hos mamman ökar risk för allvarlig fostermissbildning

Fetma hos mamman ökar risk för allvarlig fostermissbildning

Pressmeddelande

Förekomsten av övervikt och fetma ökar i Sverige och i världen. Nu har forskare vid Karolinska Institutet och Sachsska barn- och ungdomssjukhuset visat att det finns en ökad risk för allvarlig fostermissbildning hos barnet om mamman är överviktig eller lider av fetman under graviditeten.

Södersjukhuset deltar på Politikerveckan Järva för att öka kunskap om kvinnlig könsstympning

Södersjukhuset deltar på Politikerveckan Järva för att öka kunskap om kvinnlig könsstympning

Pressmeddelande

Antalet könsstympade kvinnor ökar. Nu ska Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor; Amelmottagningen vid Södersjukhuset, utbilda personal inom kvinnosjukvård, öppenvård, barnsjukvård och elevhälsan i Stockholms län för att bättre kunna bemöta drabbade flickor/kvinnor och erbjuda rätt vård. I dag, måndag 12 juni, och i morgon, tisdag 13 juni, deltar Amelmottagningen på Politikerveckan Järva.

Stor utbildningsinsats ska öka kunskap om kvinnlig könsstympning

Stor utbildningsinsats ska öka kunskap om kvinnlig könsstympning

Pressmeddelande

Antalet könsstympade kvinnor ökar i Sverige och i världen. Nu ska Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor; Amelmottagningen vid Södersjukhuset, utbilda personal inom kvinnosjukvård, öppenvård, barnsjukvård och elevhälsan i Stockholms län för att bättre kunna bemöta drabbade flickor/kvinnor och erbjuda rätt vård.

Vaccinationstäckningen hög bland barn i Stockholms län

Vaccinationstäckningen hög bland barn i Stockholms län

Pressmeddelande

96–97 procent av alla barn födda 2014 är vaccinerade enligt det nationella vaccinationsprogrammet. Det visar årsrapporten 2016 från Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län. Rapporten visar även att späd- och förskolebarn i Stockholm överlag har bra förutsättningar för god hälsa men att det finns betydande skillnader mellan olika stadsdelar och områden i länet.

Appen SMS Livräddare vinnare av medicinpriset Medtech 4 Health Innovation Award

Appen SMS Livräddare vinnare av medicinpriset Medtech 4 Health Innovation Award

Pressmeddelande

Projektet bakom appen som räddar liv på personer med hjärtstopp har fått 100 000 kronor av Medtech4health.

All-time-high på BB Sös

All-time-high på BB Sös

Pressmeddelande

I mars föddes 687 barn på Södersjukhusets förlossningsavdelning, i genomsnitt 22 barn per dygn. Det är det största antalet födslar under en månad på många år. – Det känns bra att både föräldrar och medarbetare tycker att miljön på vår nyrenoverade förlossningsavdelning är lugn, fastän många familjer vistas här samtidigt, säger Ingegerd Lantz, verksamhetschef på kvinnokliniken.

Södersjukhuset satsar stort för att minska antalet förlossningsskador

Södersjukhuset satsar stort för att minska antalet förlossningsskador

Pressmeddelande

Nu inleder förlossningen på Södersjukhuset en stor utbildningsinsats för att minska antalet bristningar vid vaginal förlossning. Med ett enkelt handgrepp och god kommunikation ska antalet allvarliga förlossningsskador minimeras. Barnmorskor och förlossningsläkare ska också bli bättre på att sy bristningar så att de patienter som drabbats ska få mindre besvär.

Världens första kända fall av allergi mot krokodilkött

Världens första kända fall av allergi mot krokodilkött

Pressmeddelande

Forskare vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset och Karolinska Institutet har visat att ett protein som orsakar kycklingallergi även finns i krokodilkött. I en studie som publiceras i april i den amerikanska tidskriften Pediatrics rapporterar forskarna om det första fallet av allergi mot krokodilkött.

Nu startar uppföljning av 24-år lång studie för att lösa gåtan med allergi och astma

Nu startar uppföljning av 24-år lång studie för att lösa gåtan med allergi och astma

Pressmeddelande

Varför får man astma eller allergi och vad händer med sjukdomarna när man blir vuxen? Sedan 1994 har det så kallade BAMSE- projektet följt 4000 barn för att få svar på gåtan allergirelaterade sjukdomar. På Södersjukhuset är det nu dags för uppföljning av studiedeltagarna, som idag är 22-24 år.

Nu invigs Sös Bröstcentrum – Europas största centrum för att upptäcka och behandla bröstcancer

Nu invigs Sös Bröstcentrum – Europas största centrum för att upptäcka och behandla bröstcancer

Pressmeddelande

Torsdag 9 februari invigs Södersjukhusets nya bröstcentrum i centralt belägna lokaler vid Södra station. Till det nya centret kallas kvinnor för mammografiska hälsoundersökningar och utredningar vid misstänkt bröstcancer. I samma lokaler ryms också Karmastudien - en av världens största studier för att tidigare upptäcka och förebygga bröstcancer.

Nu öppnar Södersjukhusets nyrenoverade förlossningsavdelning

Nu öppnar Södersjukhusets nyrenoverade förlossningsavdelning

Pressmeddelande

Torsdag 19 januari kl. 09.00 välkomnar Södersjukhuset de första blivande föräldrarna till den nyrenoverade förlossningsavdelningen, BB Sös. I de renoverade lokalerna har alla förlossningsrum en egen toalett och badkar eller dusch. Det möjliggör nytt arbetssätt och en bättre vård- och arbetsmiljö.

Södersjukhuset öppnar testrum för framtidens operationssal

Pressmeddelande

Nu öppnar Södersjukhuset en fullskalig prototyp av framtidens operationssal. I prototypen är det möjligt att testa utrustning, inredning och material för de 24 nya operationssalar som ska byggas i Södersjukhusets nya behandlingsbyggnad. I rummet ska man också prova på nya arbetssätt och att utbilda medarbetare.