Nyhetsarkiv

 
SMHI-forskare leder nytt EU-projekt för att utveckla nästa generation klimatsystemmodeller

SMHI-forskare leder nytt EU-projekt för att utveckla nästa generation klimatsystemmodeller

Pressmeddelande

Nya och bättre kunskapsunderlag behövs för att hållbara beslut ska fattas kring pågående klimatförändringar och ”tipping points” ska undvikas. Projektet OptimESM (Optimal High Resolution Earth System Models for Exploring Future Climate Changes) och dess nya klimatsystemmodeller förser beslutsfattare på alla nivåer med just detta.

PÅMINNELSE: Nationellt symposium i Norrköping 16 – 18 maj sätter fokus på klimatforskning

PÅMINNELSE: Nationellt symposium i Norrköping 16 – 18 maj sätter fokus på klimatforskning

Pressmeddelande

Vad är det som händer med klimatet och vilken roll har klimatforskningen för samhället? I närvaro av H.K.H. Kronprinsessan öppnas Swedish Climate Symposium den 16 maj. Under tre dagar samlas Sveriges största aktörer inom klimatforskning i Norrköping för att dela och diskutera forskning om klimatförändringen, en av vår tids stora samhällsutmaningar.

Nationellt symposium i Norrköping 16 – 18 maj sätter fokus på klimatforskning

Nationellt symposium i Norrköping 16 – 18 maj sätter fokus på klimatforskning

Pressmeddelande

Vad är det som händer med klimatet och vilken roll har klimatforskningen för samhället? I närvaro av H.K.H. Kronprinsessan öppnas Swedish Climate Symposium den 16 maj. Under tre dagar samlas Sveriges största aktörer inom klimatforskning i Norrköping för att dela och diskutera forskning om klimatförändringen, en av vår tids stora samhällsutmaningar.

NY TID FÖR PRESSINFO: Svensk presentation av IPCC:s rapport ”Att begränsa klimatförändringen” den 4 april

NY TID FÖR PRESSINFO: Svensk presentation av IPCC:s rapport ”Att begränsa klimatförändringen” den 4 april

Pressmeddelande

Välkommen till en svensk presentation av rapporten "Att begränsa klimatförändringen" som FN:s klimatpanel IPCC offentliggjort några timmar tidigare.

NY TID FÖR PRESSINFO: Svensk presentation av IPCC:s rapport ”Att begränsa klimatförändringen” den 4 april

NY TID FÖR PRESSINFO: Svensk presentation av IPCC:s rapport ”Att begränsa klimatförändringen” den 4 april

Pressmeddelande

Välkommen till en svensk presentation av rapporten "Att begränsa klimatförändringen" som FN:s klimatpanel IPCC offentliggjort några timmar tidigare.

Information till media om bokning av intervjuer med IPCC-författare

Information till media om bokning av intervjuer med IPCC-författare

Pressmeddelande

Den 4 april 2022 lanserar FN:s klimatpanel IPCC sin nästa rapport ”Klimat i förändring 2022 – Att begränsa klimatförändringarna”. Efter IPCC:s centrala presskonferens kommer det att finnas möjlighet till förbokade intervjuer med rapportförfattare och representanter för IPCC. Alla intervjuer via IPCC kommer att ske via distanslösningar. Förfrågningar om intervjuer ska göras till IPCC senast den 30 mars.

PÅMINNELSE: Digitalt seminarium för media 14 mars inför IPCC:s kommande rapport om Att begränsa klimatförändringarna

PÅMINNELSE: Digitalt seminarium för media 14 mars inför IPCC:s kommande rapport om Att begränsa klimatförändringarna

Pressmeddelande

Den 4 april 2022 lanserar FN:s klimatpanel IPCC:s arbetsgrupp III (WGIII) rapporten ”Att begränsa klimatförändringarna”. Vårt digitala seminarium 14 mars vänder sig till dig som är journalist.

Nu finns information till media inför IPCC:s kommande rapport ”Att begränsa klimatförändringarna”

Nu finns information till media inför IPCC:s kommande rapport ”Att begränsa klimatförändringarna”

Pressmeddelande

Nu finns FN:s klimatpanel IPCC:s information för media (Media Advisory) inför publiceringen av den kommande rapporten ”Klimat i förändring 2022 - Att begränsa klimatförändringarna”. Mediainformationen handlar om hur det går till att följa invigningen av panelens 56:e session, registrera sig för tillgång till material under embargo, delta i IPCC:s presskonferens samt boka intervjuer med IPCC:s ledning och författare efter presskonferensen.

Påminnelse: Svensk presentation av IPCC:s rapport ”Effekter, anpassning och sårbarhet” den 28 februari

Påminnelse: Svensk presentation av IPCC:s rapport ”Effekter, anpassning och sårbarhet” den 28 februari

Pressmeddelande

Välkommen till en svensk presentation av rapporten Effekter, anpassning och sårbarhet som FN:s klimatpanel IPCC offentliggjort några timmar tidigare.

Svensk presentation av IPCC:s rapport ”Effekter, anpassning och sårbarhet”  den 28 februari

Svensk presentation av IPCC:s rapport ”Effekter, anpassning och sårbarhet” den 28 februari

Pressmeddelande

Välkommen till en svensk presentation av rapporten Effekter, anpassning och sårbarhet som FN:s klimatpanel IPCC offentliggjort några timmar tidigare.

Digitalt seminarium  för media 14 mars inför IPCC:s kommande rapport om Att begränsa klimatförändringarna

Digitalt seminarium för media 14 mars inför IPCC:s kommande rapport om Att begränsa klimatförändringarna

Pressmeddelande

Den 4 april 2022 lanserar FN:s klimatpanel IPCC:s arbetsgrupp III (WGIII) rapporten ”Att begränsa klimatförändringarna”. Vårt digitala seminarium 14 mars vänder sig till dig som är journalist.

Klimatinformation viktigt när klimatet fortsätter förändras

Klimatinformation viktigt när klimatet fortsätter förändras

Nyhet

Dagens snabba globala klimatförändring med stora konsekvenser också i Sverige ställer krav på samhällets klimatanpassning. Forskare från SMHI har nu sammanställt aktuell kunskap om klimatförändringen i Sverige i en ny rapport. Rapporten beskriver också den klimatinformation som finns tillgänglig för klimatanpassningsarbetet idag och hur den skulle kunna utvecklas.

Nationella expertrådet för klimatanpassnings rapport om svenska klimatanpassningsarbetet lämnas till regeringen idag

Nationella expertrådet för klimatanpassnings rapport om svenska klimatanpassningsarbetet lämnas till regeringen idag

Pressmeddelande

Hela samhället påverkas av ett varmare klimat, något som kräver både minskade utsläpp av växthusgaser och klimatanpassning. Krafttag behövs för att säkra att samhället ställer om i en klimatsäker riktning, att skifta fokus från problem till lösningar och från planering till genomförande. Det är några av huvudslutsatserna i den första rapporten från Nationella expertrådet för klimatanpassning som lämnas över till regeringen idag.

Nationella expertrådet för klimatanpassning lanserar rapport om svenska klimatanpassningsarbetet idag

Nationella expertrådet för klimatanpassning lanserar rapport om svenska klimatanpassningsarbetet idag

Pressmeddelande

Hur påverkas Sverige av klimatförändringen och hur går det med arbetet att klimatanpassa samhället? Vilka konkreta åtgärder behövs? Idag lämnar Nationella expertrådet för klimatanpassning sin första rapport om det svenska klimatanpassningsarbetet till regeringen.

Nya havsmiljöscenarier presenteras på smhi.se – en tidsresa in i framtidens havsmiljö

Nya havsmiljöscenarier presenteras på smhi.se – en tidsresa in i framtidens havsmiljö

Pressmeddelande

Den pågående klimatförändringen påverkar även hav och havsmiljö. SMHIs klimatscenariotjänst kompletteras nu med oceanografi och får därmed klimatindikatorer för havet kring Sverige, inklusive temperatur, salthalt, is, syrehalt, kvävehalt och fosforhalt.

Nationella expertrådet för klimatanpassning lanserar rapport om svenska klimatanpassningsarbetet den 9 februari

Nationella expertrådet för klimatanpassning lanserar rapport om svenska klimatanpassningsarbetet den 9 februari

Pressmeddelande

Den 9 februari lämnar Nationella expertrådet för klimatanpassning sin första rapport till regeringen. Det är klimat- och miljöminister Annika Strandhäll som tar emot rapporten. Rapporten är en analys av klimatförändringens effekter på samhället och en uppföljning och utvärdering av det nationella arbetet med klimatanpassning. Den innehåller också förslag på inriktning för det nationella arbetet och en prioritering av anpassningsåtgärder.

PÅMINNELSE: Digitalt seminarium för media 8 februari inför IPCC:s kommande rapport om Effekter, anpassning och sårbarhet

PÅMINNELSE: Digitalt seminarium för media 8 februari inför IPCC:s kommande rapport om Effekter, anpassning och sårbarhet

Pressmeddelande

Den 28 februari 2022 kommer rapporten ”Effekter, anpassning och sårbarhet” från FN:s klimatpanel IPCC:s arbetsgrupp II (WGII). Den är den andra av tre avslutande delrapporter i IPCC:s pågående sjätte arbetsprogram (AR6). 

 SMHI uppdaterar informationen om stigande havsnivåer

SMHI uppdaterar informationen om stigande havsnivåer

Nyhet

Havet stiger på grund av den globala uppvärmningen. Olika delar av Sverige kommer att påverkas på olika sätt. Skillnader i framtida medelvattenstånd utifrån olika utsläppsscenarier visar tydligt vikten av att hålla nere mängden växthusgaser i atmosfären. I en uppdaterad tabell med kommunvis data finns nu möjlighet att se på medelvattenståndet för vart 10:e år fram till 2150.

Missa inte: Digitala seminarier för media inför IPCC:s kommande rapporter

Pressmeddelande

Våren 2022 arrangerar SMHI två olika webbsända seminarier inför de två nästkommande rapporterna från FN:s klimatpanel IPCC.

Nu finns information till media inför IPCC:s kommande rapport ”Effekter, anpassning och sårbarhet”

Nu finns information till media inför IPCC:s kommande rapport ”Effekter, anpassning och sårbarhet”

Nyhet

Nu finns IPCC:s information för media (Media Advisory) inför publiceringen av den kommande rapporten ”Klimat i förändring 2022: Effekter, anpassning och sårbarhet”. Mediainformationen handlar om hur det går till att följa invigningen av panelens 55:e session, registrera sig för tillgång till material under embargo, delta i IPCC:s presskonferens samt boka intervjuer med IPCC:s ledning och författare efter presskonferensen.

Hur var vädret? – helt ny webbtjänst från SMHI

Hur var vädret? – helt ny webbtjänst från SMHI

Pressmeddelande

Nyfiken på hur vädret var på en viss plats vid en viss tidpunkt? Nu blir det lätt att hitta svaret! SMHIs helt nya och interaktiva webbtjänst visar historiska väder- och klimatdata i lättillgänglig form.

Ny klimatscenariotjänst från SMHI

Ny klimatscenariotjänst från SMHI

Pressmeddelande

Just nu pågår en snabb klimatförändring som huvudsakligen beror på att vi människor genom våra aktiviteter släpper ut koldioxid och andra växthusgaser. I SMHIs nya klimatscenariotjänst kan du lära dig mer om framtidens klimat och dess effekter i Sverige.

Berit Arheimer utsedd till SMHIs professor i hydrologi

Berit Arheimer utsedd till SMHIs professor i hydrologi

Pressmeddelande

"Berit Arheimer har en mycket hög vetenskaplig och pedagogisk kompetens. Hon har ett brett internationellt nätverk och gedigen erfarenhet av strategisk forskningsledning. I rollen som professor kommer hon ha möjlighet att utveckla SMHIs hydrologiska forskning ytterligare", säger Håkan Wirtén, SMHIs generaldirektör. Berit Arheimer tillträder 1 december 2021.

Nu förnyas vädervarningarna

Nu förnyas vädervarningarna

Pressmeddelande

Den 26 oktober är det dags. Då införs förnyade vädervarningar i Sverige. Varningarna blir konsekvensbaserade och regionalt anpassade, därmed mer relevanta och användbara. I det nya varningssystemet finns gul varning, orange varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste.

Nu startar SMHIs seminarieserie om klimat

Nu startar SMHIs seminarieserie om klimat

Nyhet

Klimatfrågorna är hetare än någonsin och det är många som vill veta mer om vårt klimat. Därför startar nu SMHI en webbsänd seminarieserie där våra forskare och experter delar med sig av sin kunskap inom olika klimatrelaterade områden. Var med från början!

IPCC:s senaste rapport: Ett mycket starkt kunskapsläge om klimatförändringen

IPCC:s senaste rapport: Ett mycket starkt kunskapsläge om klimatförändringen

Nyhet

Den pågående klimatförändringen är omfattande, snabb och i många fall saknar den motstycke. IPCC:s senaste rapport Den naturvetenskapliga grunden är en omfattande sammanställning av det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring observerad klimatförändring, klimatsystemet, klimatmodeller och scenarier. I rapporten hänvisas till över 14 000 vetenskapligt granskade artiklar.

Svensk presentation av IPCC:s rapport ”Den naturvetenskapliga grunden” den 9 augusti

Svensk presentation av IPCC:s rapport ”Den naturvetenskapliga grunden” den 9 augusti

Pressmeddelande

Välkommen till den webbsända svenska presentationen av IPCC:s rapport ”Den naturvetenskapliga grunden” den 9 augusti kl 13.00

Svensk presentation av IPCC:s rapport ”Den naturvetenskapliga grunden” den 9 augusti

Svensk presentation av IPCC:s rapport ”Den naturvetenskapliga grunden” den 9 augusti

Pressmeddelande

Välkommen till den svenska presentationen av rapporten Den naturvetenskapliga grunden som FN:s klimatpanel IPCC kommer att offentliggöra några timmar tidigare.

Nu finns information till media inför IPCC:s nya rapport

Nu finns information till media inför IPCC:s nya rapport

Nyhet

IPCC:s information för media (Media Advisory) inför publiceringen av Delrapport 1 – Den naturvetenskapliga grunden – finns nu tillgänglig. Där förklaras hur det går till att följa invigningen av den 54:e sessionen i panelen, registrera sig för tillgång till material under embargo, delta i IPCC:s presskonferens samt boka intervjuer med IPCC:s ledning och författare efter presskonferensen.

IPCC:s delrapport ”Den naturvetenskapliga grunden” kommer den 9 augusti

IPCC:s delrapport ”Den naturvetenskapliga grunden” kommer den 9 augusti

Nyhet

I början på augusti publicerar FN:s klimatpanel IPCC den första delen av det sjätte arbetsprograms huvudrapport (Assessment Report 6, AR6). Delrapporten ”Den naturvetenskapliga grunden” är en omfattande sammanställning av det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring klimatmätningar, klimatsystemet, och klimatmodeller och scenarier och baserar sig på många tusen vetenskapligt granskade artiklar.