Nyhetsarkiv

 
JO utreder Södertälje kommuns bakgrundskontroller av anställda och arbetssökande

JO utreder Södertälje kommuns bakgrundskontroller av anställda och arbetssökande

Pressmeddelande

JO Per Lennerbrant har beslutat att i ett initiativärende utreda Södertälje kommuns beslut att genom s.k. utvidgade bakgrundskontroller granska om anställda och arbetssökande hos kommunen lagförts för viss brottslighet.

JO Per Lennerbrant fortsätter sin granskning av polisens användning av kroppsvisitation och husrannsakan i fordon

JO Per Lennerbrant fortsätter sin granskning av polisens användning av kroppsvisitation och husrannsakan i fordon

Pressmeddelande

Granskningen, som inleddes med en inspektion i Linköping i juni, fortsätter den 26 och 27 oktober 2022 med en inspektion av lokalpolisområde Örebro.

Protokoll från JO:s inspektion av lokalpolisområde Linköping

Protokoll från JO:s inspektion av lokalpolisområde Linköping

Pressmeddelande

Den 13 och 14 juni 2022 genomförde JO Per Lennerbrant en inspektion av lokalpolisområde Linköping. Det är den första av flera inspektioner som JO avser att göra inom ramen för en bredare granskning av polisens tillämpning av bestämmelser om kroppsvisitation och husrannsakan i fordon.

JO Per Lennerbrant inspekterar Säkerhetspolisen

JO Per Lennerbrant inspekterar Säkerhetspolisen

Pressmeddelande

Inspektionen äger rum i Stockholm den 30 och 31 augusti 2022 och avser Säkerhetspolisens handläggningstider i ärenden om medborgarskap och uppehållstillstånd som har remitterats från Migrationsverket.

JO har undersökt hur socialtjänsten beaktar barnets bästa i ärenden om umgängesbegränsning

JO har undersökt hur socialtjänsten beaktar barnets bästa i ärenden om umgängesbegränsning

Pressmeddelande

Enligt JO måste socialtjänsten bli bättre på att dokumentera de analyser som ligger till grund för bedömningen av barnets bästa. Om analyserna inte finns med som en del av beslutet är det svårt att veta om barnets bästa verkligen beaktats, uttalar JO.

JO Per Lennerbrant granskar polisens användning av kroppsvisitation och husrannsakan i fordon

JO Per Lennerbrant granskar polisens användning av kroppsvisitation och husrannsakan i fordon

Pressmeddelande

Granskningen inleds med en inspektion av lokalpolisområde Linköping som genomförs den 13 och 14 juni 2022.

JO utreder inte klagomålen mot polisen med anledning av påskhelgens oroligheter

JO utreder inte klagomålen mot polisen med anledning av påskhelgens oroligheter

Pressmeddelande

Klagomålen gällde såväl Polismyndighetens och enskilda polisers agerande som myndighetens beslut att ge tillstånd till allmän sammankomst. JO Per Lennerbrant har beslutat att inte gå vidare med klagomålen.

Lyhörda häktesceller kan skapa problem

Lyhörda häktesceller kan skapa problem

Pressmeddelande

JO har granskat klagomål om lyhörda häktesceller och gör i två beslut idag uttalanden om konsekvenserna för intagna.

Kritik mot Kriminalvårdens hantering av covid-19-smitta i en anstalt

Kritik mot Kriminalvårdens hantering av covid-19-smitta i en anstalt

Pressmeddelande

JO Katarina Påhlsson riktar i dag i ett beslut allvarlig kritik mot Kriminalvården eftersom intagna delat cell trots att en av dem var smittad av covid-19.

JO kritiserar Pensionsmyndigheten

JO kritiserar Pensionsmyndigheten

Pressmeddelande

Pensionsmyndigheten får kritik för långsam handläggning av ärenden om bostadstillägg samt för bristande tillgänglighet och service.

Pensionsmyndigheten får kritik för bristfällig information

Pensionsmyndigheten får kritik för bristfällig information

Pressmeddelande

JO Per Lennerbrant kritiserar Pensionsmyndigheten för att det i två underrättelser saknades uppgifter, bl.a. en tydlig motivering av myndighetens ställningstagande och beslutsfattarens namn.

JO kritiserar Sveriges ambassad i Iran

JO kritiserar Sveriges ambassad i Iran

Pressmeddelande

JO Per Lennerbrant riktar kritik mot Sveriges ambassad i Teheran för att, med anledning av covid- 19-pandemin, ha kontrollerat kroppstemperaturen på personer som skulle besöka ambassaden.

IVO får kritik för bristfällig tillsyn

IVO får kritik för bristfällig tillsyn

Pressmeddelande

JO Thomas Norling riktar kritik mot Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att på flera sätt ha brustit i sin tillsyn av ett LSS-boende.

JO-kritik mot Statens lantbruksuniversitet för åtgärder mot en student i strid med repressalieförbudet

JO-kritik mot Statens lantbruksuniversitet för åtgärder mot en student i strid med repressalieförbudet

Pressmeddelande

JO kritiserar Statens lantbruksuniversitet (SLU) för att ha vidtagit åtgärder mot en student i strid med repressalieförbudet.

Väntetider för pass granskas inte av JO

Väntetider för pass granskas inte av JO

Pressmeddelande

Riksdagens ombudsmän (JO) har den senaste tiden tagit emot många klagomål om att det saknas bokningsbara tider hos polisen för att ansöka om pass. JO Per Lennerbrant har beslutat att inte gå vidare med klagomålen.

Oacceptabla handläggningstider för vapenlicens hos Polismyndigheten

Oacceptabla handläggningstider för vapenlicens hos Polismyndigheten

Pressmeddelande

JO Per Lennerbrant har inspekterat handläggningen av vapenärenden vid Polismyndighetens rättsenhet i Stockholm. En av slutsatserna är att handläggningstiderna för vapenlicens inte uppfyller förvaltningslagens krav på snabb handläggning.

Kritik mot Bolagsverket för vägran att ta emot kontanter

Kritik mot Bolagsverket för vägran att ta emot kontanter

Pressmeddelande

JO riktar kritik mot Bolagsverket för att enskilda inte kan betala kontant för kopior av allmänna handlingar och att den som vill vara anonym måste betala i förskott. Det strider mot riksbankslagen respektive offentlighets- och sekretesslagen.

Kritik mot Region Halland för att inte alla kunnat boka vaccination digitalt

Kritik mot Region Halland för att inte alla kunnat boka vaccination digitalt

Pressmeddelande

JO riktar kritik mot Region Halland för att man under våren och sommaren 2021 inte gav personer bosatta utanför regionen samma möjlighet att boka vaccination mot covid-19 som regionens egna invånare. Detta strider mot hälso- och sjukvårdslagstiftningen.

Allvarliga brister i polisens förmansprövningar när berusade personer omhändertas

Allvarliga brister i polisens förmansprövningar när berusade personer omhändertas

Pressmeddelande

JO Per Lennerbrant har granskat polisens förmansprövningar vid omhändertagande av berusade personer. Intrycket är att det många gånger inte görs någon verklig prövning. JO är mycket kritisk till de brister som framkommit.

JO utreder inte klagomålen om vaccinpass

JO utreder inte klagomålen om vaccinpass

Pressmeddelande

JO går inte vidare med klagomålen mot Folkhälsomyndigheten om vaccinationsbevis, s.k. vaccinpass, då myndigheten agerat inom ramen för gällande regler. Även klagomålen mot regeringen skrivs av då JO inte har rätt att granska regeringen eller statsråden.

JO:s granskning av Migrationsverkets hantering av dröjsmålstalan enligt förvaltningslagen

JO:s granskning av Migrationsverkets hantering av dröjsmålstalan enligt förvaltningslagen

Pressmeddelande

JO Per Lennerbrant har i ett särskilt initiativärende granskat hur Migrationsverket hanterat s.k. dröjsmålstalan i medborgarskapsärenden och kritiserar myndigheten för att ha kringgått lagstiftningen.

JO riktar allvarlig kritik mot Tillväxtverket

JO riktar allvarlig kritik mot Tillväxtverket

Pressmeddelande

Tillväxtverket får allvarlig kritik för att ha dröjt för länge med att lämna överklaganden vidare till förvaltningsrätten. Myndigheten får också kritik för långsam handläggning av ärenden om stöd vid korttidsarbete.

Fel att debitera patienter som tackat nej till vaccin

Fel att debitera patienter som tackat nej till vaccin

Pressmeddelande

Region Kalmar får kritik för att ha tagit ut en avgift av patienter som vid vaccinationstillfället tackat nej till ett vaccin mot covid-19.

Anmälningar till JO om polisens agerande efter fotbollsderbyt i Solna

Anmälningar till JO om polisens agerande efter fotbollsderbyt i Solna

Pressmeddelande

JO har tagit emot flera anmälningar mot Polismyndigheten med anledning av polisens agerande på pendeltågsstationen i Solna efter fotbollsderbyt den 3 oktober 2021.

JO inspekterar handläggningen av vapenärenden i Stockholm

JO inspekterar handläggningen av vapenärenden i Stockholm

Pressmeddelande

JO Per Lennerbrant har beslutat att inspektera Polismyndighetens handläggning av vapenärenden.

Begränsningen av intagnas möjligheter att hantera externa medel

Begränsningen av intagnas möjligheter att hantera externa medel

Pressmeddelande

JO riktar kritik mot Kriminalvården efter beslutet om att begränsa möjligheterna att sätta in externa medel till intagna i anstalter och häkten.

Oklarheter kring barns rättsliga ställning

Oklarheter kring barns rättsliga ställning

Pressmeddelande

ChefsJO Elisabeth Rynning har inom ramen för ett initiativärende granskat vissa frågor som rör barns rättsliga ställning inom den psykiatriska heldygnsvården och funnit behov av klargöranden.

Rapport från Europarådets kommitté mot tortyr (CPT)

Rapport från Europarådets kommitté mot tortyr (CPT)

Pressmeddelande

CPT har i en nyligen publicerad rapport uppmanat Sverige att vidta åtgärder för att bl.a. förbättra förhållandena för intagna i häkten.

Ingen kritik mot Arbetsmiljöverket

Ingen kritik mot Arbetsmiljöverket

Pressmeddelande

JO Thomas Norling har i sin granskning av Arbetsmiljöverkets ageranden efter ett s.k. skyddsstopp på Serafens vård- och omsorgsboende i Stockholm inte funnit stöd för att myndigheten agerat i strid med de krav som objektivitetsprincipen ställer.

Trygghet och säkerhet på Statens institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem

Trygghet och säkerhet på Statens institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem

Pressmeddelande

JO har under våren 2021 granskat tryggheten och säkerheten för ungdomar som tvångsvårdas hos SiS.