Nyhetsarkiv

 
Digitalisering på gott och ont

Digitalisering på gott och ont

Pressmeddelande

Digitaliseringen har förändrat samhället i grunden. Frågan är hur. Det diskuteras i Efter digitaliseringen, en samling forskningsbaserade essäer om det postdigitala samhället.

Forskare utsedda till Pro Futura Scientia XVII

Forskare utsedda till Pro Futura Scientia XVII

Pressmeddelande

I dag presenteras den sjuttonde omgången av forskare som antas till Pro Futura Scientia Fellowships.

Ny utlysning av RJ Flexit

Ny utlysning av RJ Flexit

Pressmeddelande

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) utlyser nu RJ Flexit 2022, forskning i samverkan med företag och andra organisationer inom privat, offentlig och ideell sektor.

Zoom-möten, AI och den smutsiga digitaliseringen

Zoom-möten, AI och den smutsiga digitaliseringen

Pressmeddelande

Digitaliseringen pågår oförtrutet, och har förändrat samhället i grunden. Men hur? Det är frågan som diskuteras i "Efter digitaliseringen", en samling forskningsbaserade essäer om det post-digitala samhället.

Svenska Akademiens ordbok finansieras av stiftelser och akademier i samarbete

Pressmeddelande

Svenska Akademien inleder år 2024 arbetet med en uppdaterad version av Svenska Akademiens ordbok (SAOB) i samarbete med Helge Ax:son Johnsons Stiftelse, Svenska litteratursällskapet i Finland, Kungl. Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond.

Från digital gränsövervakning till en ny förmögen elit – elva projekt valdes till forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden

Från digital gränsövervakning till en ny förmögen elit – elva projekt valdes till forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden

Pressmeddelande

Elva projekt har valts för finansiering inom forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden – människan, kulturen och samhället. Projekten representerar allt från digital hälsa och juridik till klimatforskning och kulturforskning. Det totala finansieringsbeloppet är cirka 10,5 miljoner euro.

Familjen Kamprads stiftelse går in som finansiär i stort nordiskt forskningsprogram

Pressmeddelande

Forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden – människan, kulturen och samhället får en sjätte finansiär i Familjen Kamprads stiftelse från Sverige. Programmet finansierar forskning om vår tids stora samhällsutmaningar. Alla finansiärer har beslutat att höja sina finansieringsbelopp så att den totala summan nu uppgår till ca 10,5 miljoner euro.

Riksbankens Jubileumsfond beviljar 370 miljoner kronor till forskning

Pressmeddelande

I dag har Riksbankens Jubileumsfond beviljat 370 miljoner kronor till totalt 83 forskningsprojekt på mellan sex månader och åtta år.

Ny kunskap om samhällets tillgång till vetenskapliga resultat

Ny kunskap om samhällets tillgång till vetenskapliga resultat

Pressmeddelande

Forskare inom programmet om samhällets kunskapsförsörjning har presenterat sina resultat vid ett seminarium i riksdagen. Seminariet finns nu att se på Riksbankens Jubileumsfonds kanal.

Nytt poddavsnitt om fördomar i språket

Nytt poddavsnitt om fördomar i språket

Pressmeddelande

Språket säger något om vad det är att vara människa. Det berättar därmed också om de fördomar som vi människor bär på. Psykologen Torun Lindholm berättar om det i sitt häfte av RJ:s årsbox och i podden Allt du vill veta.

Global Issues - Integrating Different Perspectives on Heritage and Change

Nyhet

As part of the call Global Issues - Integrating Different Perspectives on Heritage and Change, RJ, together with Fondazione Compagnia di San Paolo and Volkswagen Foundation, make 11 million euros available for eight projects.

Fyra forskare tilldelas 30 miljoner kronor

Fyra forskare tilldelas 30 miljoner kronor

Pressmeddelande

Inom satsningen Pro Futura delas i år 30 miljoner kronor ut till fyra forskare som ges möjlighet att forska och vistas vid institut för avancerade studier.

Ny serie om språkets ursprung och framtid

Pressmeddelande

Språket säger något om vad det är att vara människa och vår kultur. Men det berättar också om hur samhället förändras. Så vad händer om språket förändras så snabbt att samhället inte längre håller ihop? Det är frågor som tas upp i en ny serie populärvetenskapliga häften på temat språk.

Ny serie om språkets ursprung och framtid

Ny serie om språkets ursprung och framtid

Pressmeddelande

Språket säger något om vad det är att vara människa och vår kultur. Men det berättar också om hur samhället förändras. Så vad händer om språket förändras så snabbt att samhället inte längre håller ihop? Det är frågor som tas upp i en ny serie populärvetenskapliga häften på temat språk.

Utlysning av RJ Sabbatical

Pressmeddelande

Riksbankens Jubileumsfonds (RJ) utlysning RJ Sabbatical, där forskare får möjlighet att avsluta forskning och skriva färdigt artiklar eller monografier, öppnar den 12 april.

Stor forskningssatsning ska påverka Nordens framtid

Stor forskningssatsning ska påverka Nordens framtid

Pressmeddelande

Fem stiftelser och föreningar i Sverige och Finland lanserar ett stort, gemensamt forskningsprogram för samhällsvetare och humanister. Målet är att forskningen ska bidra till att lösa vår tids stora samhällsutmaningar i Norden.

Riksbankens Jubileumsfond finansierar insamling av mikrodata inom finansiell stabilitet och penningpolitik

Pressmeddelande

Handelshögskolan i Stockholm beviljas 15 miljoner kronor för att samla, dokumentera och bearbeta svenska mikrodata inom finansiell stabilitet och penningpolitik.

Miljoner till ny forskning om forskningsetik

Pressmeddelande

Sju projekt beviljas forskningsmedel inom ramen för den satsning på forskning om forskningsetik som Kungl. Vitterhetsakademien, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet genomför tillsammans.

Riksbankens Jubileumsfond stödjer forskningen med 350 miljoner kronor

Pressmeddelande

Trots coronapandemin fortsätter Riksbankens Jubileumsfond (RJ) finansiera forskare inom humaniora och samhällsvetenskap på samma nivå som tidigare.

Nya styrelseledamöter till Riksbankens Jubileumsfond

Pressmeddelande

Riksdagen har utsett nya ledamöter till RJ:s styrelse. Ny ordförande för styrelsen blir Anders Malmberg, professor i ekonomisk geografi och för närvarande prorektor vid Uppsala universitet.

Riksbankens Jubileumsfond delfinansierar Scholars at Risk-Sverige

Riksbankens Jubileumsfond delfinansierar Scholars at Risk-Sverige

Pressmeddelande

Riksbankens Jubileumsfond stödjer den svenska sektionen av Scholars at Risk med fem miljoner kronor.

Staden som ständigt berör

Pressmeddelande

En allt större del av mänskligheten lever i dag i urbana miljöer. Men hur uppstod de? Varför är de så lockande och framgångsrika, och samtidigt så farliga?

Nya styrelseledamöter nominerade till Riksbankens Jubileumsfond

Pressmeddelande

Sex akademiska ledamöter är nominerade till Riksbankens Jubileumsfonds styrelse.

Ny utlysning av RJ Sabbatical

Pressmeddelande

Nu utlyser Riksbankens Jubileumsfond (RJ) årets RJ Sabbatical, där lektorer och professorer får medel för att avsluta forskning och skriva vetenskapliga verk.

Den eviga staden

Den eviga staden

Pressmeddelande

Staden har sedan antiken varit en symbol för kultur och mänskliga landvinningar. Inte minst Rom har betraktats som ett måste för den bildade människan. Men vad händer med stadens status när det urbana utmanas av exempelvis pandemier?

Två forskare utsedda till årets Humboldtstipendiater

Nyhet

Johannes Müller

Forskare finansieras för att samverka med omgivande samhället

Pressmeddelande

Riksbankens Jubileumsfond finansierar forskningssamarbete med Skånes universitetssjukhus, Språkrådet och Malmö stad, 

Årets Pro Futura-forskare utsedda

Pressmeddelande

Riksbankens Jubileumsfond har utsett fem forskare till 2020 års Pro Futura-forskare.

Den ständigt omplanerade staden

Pressmeddelande

Sedan inflyttningen till städerna ökade dramatiskt från 1800-talets slut har stadens styrande försökt planera städerna bättre. Men flera gånger har planerna slagit fel och visat sig ohållbara. Kritiken efteråt har inte varit nådig. Ändå måste vi planera. Så hur ska man göra det bättre?

Staden – ny samtalsserie på UR och ny årsbox

Staden – ny samtalsserie på UR och ny årsbox

Pressmeddelande

Över världen ligger städer mer öde än någonsin. Men staden ligger inte nere för räkning. Urbaniseringen väntas tvärtom öka, trots de många utmaningar som dagens städer står inför. Men vad är en stad? Och hur kommer den att se ut i framtiden?