Nyhetsarkiv

 
Forskningen visar att D3-vitamin och zink minskar risken att insjukna i COVID-19 med 90 %

Forskningen visar att D3-vitamin och zink minskar risken att insjukna i COVID-19 med 90 %

Pressmeddelande

Tillräckliga nivåer av näringsämnena D3-vitamin och zink minskar risken att insjukna i COVID-19 med mer än 90 procent. Detta fastställs i en analys av tidigare genomförda internationella studier. En tillräckligt hög nivå av näringsämnena D3-vitamin och zink ger även ett mycket gott skydd mot svårare symtom för de som faktiskt insjuknar i COVID-19.

Leder brist på D-vitamin till svårare symtom och död vid covid-19?

Leder brist på D-vitamin till svårare symtom och död vid covid-19?

Pressmeddelande

Leder brist på D-vitamin till svårare symtom och död vid covid-19? Med anledning av den rådande situationen i Sverige och världen vill vi i föreningen Nordic Nutrition Council bidra till samhället med vår kunskap och kompetens inom vårt expertisområde naturlig hälsa. I det här brevet följer en diskussion med fakta och resultat från aktuell forskning som bas för en enkel och kostnadseffektiv lösning på den rådande situationen som redan har anammats i våra grannländer. Friska vuxna bör ta 100 µg/4000 IE dagligen under vintern enligt finska forskare.

Fler än 100 forskare och läkare manar till ökad användning av D-vitamin mot covid-19

Pressmeddelande

Under året med Corona har fler än 300 forskningsrapporter publicerats som alla visar på D-vitaminets goda effekt för immunförsvaret och därmed kapaciteten hos en individ att motstå insjuknande i Covid-19. Ju lägre nivå av D-vitamin desto värre symtom, sjukdom och t o m död. Trots detta går både Livsmedelsverket och SVT ut i svensk media och varnar för D-vitamin, alltså helt i strid med den aktuella och publicerade forskningen inom området.

D-vitamin är effektivt mot covid-19 – forskningen visar mycket goda resultat!

D-vitamin är effektivt mot covid-19 – forskningen visar mycket goda resultat!

Pressmeddelande

D-vitamin påverkar immunförsvaret, särskilt när det gäller skydd mot infektioner. För låga nivåer i blodet har kopplats till flera olika hälsobesvär. Forskning tyder också på att tillräckliga D-vitaminnivåer ger immunförsvaret mer kraft att förhindra infektioner i luftvägarna, som influensa och bronkit.