Nyhetsarkiv

 

Naturvårdsverket blir beredskapsmyndighet 1 oktober

Nyhet

I maj beslutade regeringen om en ny struktur för krisberedskap och civilt försvar, där 60 myndigheter utsågs till beredskapsmyndigheter. Naturvårdsverket är en av dem och blir 1 oktober beredskapsmyndighet med fokus på bland annat avlopp och avfall.

Nettoinlagringen av koldioxid i växande träd minskar kraftigt

Pressmeddelande

Nettoinlagringen av koldioxid i växande träd har legat på en relativt stabil nivå i Sverige de senaste åren, men Naturvårdsverkets preliminära data för 2021 visar på en rejäl minskning. Nettoinlagringen minskade med cirka fem miljoner ton koldioxid jämfört med året innan. Detta medför ökade utmaningar för Sverige att nå EU:s klimatmål.

Våtmarksåtgärder gav 7000 ton lägre klimatutsläpp

Nyhet

För första gången har klimateffekten från restaurerade våtmarker beräknats i Sverige. De åtgärder som gjordes under 2021 minskade klimatutsläppen med drygt 7000 ton koldioxidekvivalenter. Det visar nya beräkningar som gjorts på uppdrag av Naturvårdsverket.

Rekord i ansökningar till Klimatklivet

Nyhet

I september har företag och organisationer lämnat in ansökningar till Klimatklivet om stöd för investeringar på 10,2 miljarder kronor. Det är rekord sedan Klimatklivet startade 2015 och lika mycket som Klimatklivet fördelat sedan dess.

Påminnelse: Miljöbalksdagarna 20 och 21 september

Nyhet

Välkommen till den återkommande konferensen Miljöbalksdagarna.

Nytt nationellt program föreslås för ersättning till restaurering av ängs- och betesmarker

Pressmeddelande

Naturvårdsverket föreslår att ersättningssystemet ska omfatta åtgärderna hamling, restaureringshamling, naturvårdsbränning av ljung och gräsmark, myrslåtter och restaurering av slåtterängar och betesmarker. Ersättningsbeloppen föreslås utgöras av schabloner och bygger på uppdaterade kalkyler över kostnaderna för olika åtgärder. Ersättningarna ska kunna betalas ut från och med 2023.

Miljöbalksdagarna 20 och 21 september

Nyhet

Välkommen till den återkommande konferensen Miljöbalksdagarna.

Ökat stöd för laddning av elfordon med Klimatklivet

Nyhet

Klimatklivet ger mer stöd än någonsin till laddinfrastruktur. Stödet går till laddstationer på platser där de behövs för att det ska bli enklare för bilister och fordonsförare att ladda i hela landet.

Naturvårdsverket bjuder in till konferens om att värdera ekosystemtjänster

Nyhet

Tillståndet för världens biologiska mångfald är allvarligt. Fler arter än någonsin i mänsklighetens historia hotas av utrotning och många ekosystem försämras i snabb takt. Den 21 oktober bjuder Naturvårdsverket in till en konferens för att diskutera IPBES:s rapport Summary for policymakers of the methodological assessment report on the diverse values and valuation of nature and its contributions to people som presenterades i juli i år.

Naturvårdsverket föreslår ändringar av ansvar för kommunalt avfall

Nyhet

Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag analyserat ansvaret för vissa avfallsströmmar för kommunalt avfall. I uppdraget föreslås ökad valfrihet för butiker i detaljhandeln när det gäller hämtning av avfall samt förändrat ansvar för avfall från använt matfett och för växtavfall från jordmassor med invasiva främmande arter.

Hallsberg och Degerfors i topp tre bland Årets förbättrare i Sveriges friluftskommun 2022

Hallsberg och Degerfors i topp tre bland Årets förbättrare i Sveriges friluftskommun 2022

Pressmeddelande

Undersökningen Sveriges friluftskommun har i år genomförts för trettonde gången. Hallsberg och Degerfors kommuner kommer tvåa respektive trea i kategorin Årets förbättrare, strax efter Älmhult.

Ronneby kommun är länets förbättrare i Sveriges friluftskommun 2022

Ronneby kommun är länets förbättrare i Sveriges friluftskommun 2022

Pressmeddelande

Undersökningen Sveriges friluftskommun har i år genomförts för trettonde gången. Tre kommuner i länet placerade sig bland de 25 bästa nationellt: Olofström, Sölvesborg och Karlshamn. Ronneby är den kommun som förbättrat sig mest i Blekinge län.

Kalix kommun fyra i Sveriges friluftskommun 2022

Kalix kommun fyra i Sveriges friluftskommun 2022

Pressmeddelande

Undersökningen Sveriges friluftskommun har i år genomförts för trettonde gången. Kalix kommun placerade sig på en fjärdeplats bland landets kommuner i år och är bäst i länet.

Värnamo länets bästa kommun i Sveriges friluftskommun 2022

Värnamo länets bästa kommun i Sveriges friluftskommun 2022

Pressmeddelande

Undersökningen om Sveriges friluftskommun har i år genomförts för trettonde gången. Värnamo blev bästa kommunen i Jönköpings län med en sjätteplats nationellt. Trollhättan blev Sveriges friluftskommun 2022.

Lunds kommun tvåa i Sveriges friluftskommun 2022

Lunds kommun tvåa i Sveriges friluftskommun 2022

Pressmeddelande

Undersökningen om Sveriges friluftskommun har i år genomförts för trettonde gången. Lunds kommun kom på en delad andraplats tillsammans med Örnsköldsviks kommun, strax efter Trollhättans Stad som i år vann priset Sveriges friluftskommun.

Vilhelmina bäst i länet i Sveriges friluftskommun 2022

Vilhelmina bäst i länet i Sveriges friluftskommun 2022

Pressmeddelande

Undersökningen Sveriges friluftskommun har i år genomförts för trettonde gången. Trollhättan blev Sveriges friluftskommun 2022 och Älmhult Årets förbättrare. Vilhelmina rankades som nummer tretton i landet och blev länets bästa kommun.

Älmhult är Årets förbättrare i Sveriges friluftskommun 2022

Älmhult är Årets förbättrare i Sveriges friluftskommun 2022

Pressmeddelande

Undersökningen om Sveriges friluftskommun har i år genomförts för trettonde gången. Trollhättan blev Sveriges friluftskommun 2022 och Älmhult Årets förbättrare.

Trollhättan är Sveriges friluftskommun 2022

Trollhättan är Sveriges friluftskommun 2022

Pressmeddelande

Trollhättans Stad vinner priset Sveriges friluftskommun 2022. Älmhult kommun har förbättrat sitt friluftslivsarbete mest de senaste tre åren och vinner därför utmärkelsen Årets förbättrare 2022.

Södertälje är länets förbättrare i Sveriges friluftskommun 2022

Södertälje är länets förbättrare i Sveriges friluftskommun 2022

Pressmeddelande

Undersökningen Sveriges friluftskommun har i år genomförts för trettonde gången. Södertälje var den kommun som i år förbättrade sig mest i Stockholms län.

Kramfors bland de tio bästa i Sveriges friluftskommun 2022

Kramfors bland de tio bästa i Sveriges friluftskommun 2022

Pressmeddelande

Kramfors kommun har förbättrat sig mest i länet och placerade sig dessutom på en tiondeplats nationellt i undersökningen Sveriges friluftskommun. Örnsköldsvik kom på en delad andraplats och Sundsvall på en sjätteplats nationellt.

Nya möjligheter till investeringsstöd från Klimatklivet

Nyhet

Mellan den 23 augusti och den 8 september öppnar Klimatklivet årets sista ansökningsomgång för investeringsstöd till åtgärder som minskar klimatutsläppen. Naturvårdsverket uppmuntrar till fler ansökningar inom områden med stor potential till klimatnytta.

Ökad samordning behövs för att underlätta finansieringen av klimatomställningen

Nyhet

Kapitalförsörjningen till näringslivets klimatomställning behöver accelerera. Skärpt styrning av de tillverkande sektorerna är en viktig förutsättning för att det ska ske. Naturvårdsverket föreslår åtgärder för att underlätta kapitalförsörjningen.

Säkerhetsmedvetandet sjunker bland fjällbesökare

Pressmeddelande

Nästan nio av tio fjälldestinationer och fjällstationer uppger att besöksantalet sommartid i deras del av fjällen har ökat under de senaste fem åren. Det visar en ny enkätundersökning från Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd. Bland dem som besvarat enkäten uppger sex av tio att besökarnas säkerhetsmedvetande har sjunkit under samma tid. Det vanligaste misstaget besökarna gör är att underskatta fjällvädrets snabba skiftningar.

Allt fler barnfamiljer lockas av sommarfjällen

Pressmeddelande

De svenska fjällen har sett en positiv tillströmning de senaste åren förstärkt av pandemin. En av de besöksgrupper som ökat är barnfamiljer. Det framgår av en ny enkätundersökning som Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd har genomfört riktad till fjällens destinationsbolag och STF:s fjällanläggningar.

22 nya växter och djur på EU-förteckningen över invasiva främmande arter

Pressmeddelande

För att skydda biologisk mångfald blir ytterligare 22 invasiva främmande arter förbjudna att bland annat importera, sälja, överlåta eller sprida i naturen inom EU. Få av dem har hittats i svensk natur, men flera av dem kan finnas i handeln, trädgårdar, hem och parker.

Rekordstort intresse för investeringar i återvinning inom Klimatklivet

Pressmeddelande

Intresset för klimatinvesteringsstöd för återvinning och cirkulära flöden är just nu rekordstort inom Klimatklivet. De största investeringarna som fått stöd under den senaste ansökningsomgången rör alla återvinning. Ett exempel är Svensk Plaståtervinnings investering i en teknik för utsortering av plast ur hushållsavfall.

Vanliga trädgårdsväxter hotar den biologiska mångfalden

Vanliga trädgårdsväxter hotar den biologiska mångfalden

Pressmeddelande

De senaste årens ökade intresse för trädgård och odling ser ut att fortsätta. Men det finns växter ska man bör se upp med i sin trädgård. Flera av våra vanliga prydnadsväxter, som vresros, blomsterlupin och kanadensiskt gullris utgör faktiskt ett hot mot den biologiska mångfalden.

Sveriges klimatutsläpp ökade med fyra procent under 2021

Pressmeddelande

Sveriges utsläpp av växthusgaser har minskat med 33 procent sedan 1990, men ökade med fyra procent under 2021 jämfört med 2020. Utsläppsökningen under 2021 beror framför allt på uppgång från låga produktionsnivåer inom industrin samt ökad fossilanvändning inom el- och värmesektorn till följd av kallare väder.

Åtta länsstyrelser har möjlighet att fatta beslut om licensjakt på varg

Nyhet

Naturvårdsverket överlåter möjligheten att fatta beslut om licensjakt på varg till samtliga län i mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Beslutet gäller länsstyrelserna i Dalarnas, Gävleborgs, Stockholms, Värmlands, Västmanlands, Västra Götalands, Uppsala samt Örebro län.

Den svenska lodjursstammen fortsätter öka

Nyhet

Resultaten från årets inventering visar att det finns omkring 1 450 lodjur i Sverige. Populationen ligger med marginal över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är minst 870 individer.